Gå til hovedindhold

Nikolaj Villumsen

33 37 50 07

Nikolaj er født 28. februar 1983 og er bachelor i historie.

Han er født på Fødselsstiftelsen på Aarhus Kommunehospital og opvokset i Frydenlund og Trillegården i Århus Vest, samt i Egå. Nikolaj blev politisk vakt som teenager, da han så, at det billede, som Pia Kjærsgaard malede af Danmark, intet havde at gøre med det Århus han kendte.

Nikolaj fik sin Christiansborgdebut, da han hjalp Søren Søndergaard som skolepraktikant hos Enhedslisten. På Risskov Amtsgymnasium blev han aktiv i Operation Dagsværk og lavede studenterpolitik med gymnasiebesættelse og protester mod Fogh-regeringens besparelser på uddannelse.

Nikolaj var med til at stifte Socialistisk Ungdomsfront (SUF) i 2001. Han blev aktiv i studenterpolitik på Københavns Universitet, i international studenterpolitik i Dansk Studerendes Fællesråd og kom i praktik i EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. I 2009 var han i koordinationsgruppen og ansvarlig for mobilisering til COP15 klimademonstrationen 12. december, der samlede over 100.000 mennesker.

Nikolaj bor i almen lejebolig i Københavns Nordvest kvarter sammen med sin kæreste. Sammen har de et kolonihavehus.

Mærkesager

Velfærd frem for kampfly

Partierne fra SF til DF vil bruge 30 milliarder kroner på kampfly – århundredets største offentlige investering. Et kampfly vil koste omkring 1 milliard kroner per styk. For prisen på bare ét kampfly kan man etablere nok havvindmøller til at forsyne energiforbruget i Horsens, Silkeborg og Odder i 20 år med næsten gratis strøm. Eller udvide letbanen i Aarhus til Brabrand og stadig have penge til yderligere udbygninger. Danmark har allerede kastet alt for mange bomber i forfejlede krige i Irak, Libyen og Afghanistan. Vi bør stoppe den aggressive krigsførelse og arbejde aktivt for demokrati og menneskerettigheder. 30 milliarder kroner er uhyrlige summer at bruge på kampfly i en krisetid, hvor der skæres i plejen af vores børn og ældre. Jeg vil stoppe indkøbet af kampfly og bruge pengene på velfærd.

Mere grøn trafik i Østjylland

Der er hårdt brug for at udvide den kollektive trafik. Enhedslisten har været med til at sikre penge til letbanen i Århus og jeg mener, at vi skal endnu mere i samme retning og investere i grøn og bæredygtig offentlig transport. Skal Århus og Østjylland have en chance for at håndtere trafikken i fremtiden, er det nødvendigt at udbygge letbanenettet - alternativet vil blive lidt ligesom at forestille sig København uden S-togsnettet. Derfor vil jeg arbejde for nye tog- og letbaneforbindelser i Østjylland. Etablering af tog- og letbaner øger både mobilitet og fremkommelighed og betyde mindre trængsel og en grønnere hverdag. Lad os investere i kollektiv trafik og samtidig rykke Danmark i en grønnere og mere solidarisk retning.

Bekæmp social dumping

EU undergraver den danske arbejdsmarkedsmodel ved at tillade underbetaling af udenlandske lønmodtagere. EU’s regler om arbejdskraftens frie bevægelighed truer den danske model, som har sikret tryghed på arbejdsmarkedet ved faglig organisering gennem generationer. Vi skal ikke finde os i, at vores østeuropæiske kolleger underbetales og udnyttes af grådige arbejdsgivere, mens fagforeningerne forhindres i at kræve overholdelse af overenskomsterne. Det er på tide at sige fra over for EU-bureaukratiet og styrke indsatsen over for svindel og fusk. Jeg vil arbejde for sociale klausuler, som sikrer, at offentlige investeringer ikke bliver brugt til at udnytte udenlandsk arbejdskraft og trykke lønnen. Og jeg vil arbejde for kædeansvar, som sikrer, at virksomheder ikke snyder uden om krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Biografi

Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten fra 15. september 2011.
Spidskandidat for Enhedslisten i Østjylland.

Parlamentarisk karriere
Udenrigsordfører, Forsvarsordfører, EU-ordfører, Menneskerettighedsordfører. 
Medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling fra 2011. Næstformand for venstrefløjsgruppen i Europarådets Parlamentariske forsamling.

Uddannelse og erhverv
Studerende i digital design og kommunikation, IT-Universitetet, 2009-2011.
BA historie, Københavns Universitet, 2005-2009.
Gymnasiet, Risskov Amtsgymnasium, 2000-2003.
Folkeskole, Sølystskolen, Egå, 1989-1999.

International medarbejder, Danske Studerendes Fællesråd, 2010-2011.
Indsamler, Københavns Museum, 2009-2010.
Praktikant hos MEP Søren Søndergaard, Folkebevægelsen mod EU, Bruxelles, 2008.
Videnskabelig medarbejder, Dansk Folkemindesamling, 2007-2008.
Ufaglært medhjælper, plejehjemmet Møllehuset, De Gamles By, Nørrebro, 2004-2009.
Handicaphjælper, 2004-2008.

Ordførerskaber

Udenrigs- og Beredskabsordfører

Storkreds

Østjylland

Facebook

Pressebilleder

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]