Gå til hovedindhold

miljøministeren negligerer ørestadens miljøproblemer, jette gottlieb/kvn

Til Pressen
Christiansborg d. 12.7

Miljøministeren negligerer Ørestadens miljøproblemer.

I følge Ingeniøren har Miljøministeriet set stort på de advarsler, som Skov- og Naturstyrelsen har givet vedr. kvaliteten af miljøvurderingen af Ørestaden.

I april stillede jeg et spørgsmål vedr. Ørestadens konsekvenser for sjældne dyr og planter. Ministeren svarede, at der indenfor Ørestadens areal lever 30 arter, der er på den såkaldte rødliste over særligt beskyttelseskrævende dyr og planter. Ministeren anførte, at Københavns kommunes miljøvurdering ikke beskriver hvorledes anlægget af Ørestaden vil påvirke disse arter og at Skov- og Naturstyrelsen ikke konkret kunne vurdere overlevelseschancerne for flere plantearter, hvor Danmark har et internationalt ansvar.

Det viser sig nu, at Skov- og Naturstyrelsen havde opfordret ministeren til at nedlægge veto mod den mangelfulde miljøredegørelse.

På den baggrund har jeg i dag stillet følgende spørgsmål til Miljøministeren.

Hvorfor har ministeren ikke nedlagt veto mod VVM-redegørelsen vedr. vej- og bybaneanlæg i Ørestaden, som Skov- og Naturstyrelsen har anbefalet ?

Begrundelse:
Iflg. Ingeniøren fra d. 12.7.96 har Skov- og Naturstyrelsen undsagt Københavns Kommunes miljøvurdering af Ørestadens vej- og bybaneanlæg. Styrelsen har bl.a. kritiseret, at vurderingen ikke har en udformning og detaljeringsgrad, der gør det muligt med tilstrækkelig sikkerhed at vurdere, om der i videst muligt omfang tages hensyn til de naturmæssige interesser. Konkret har Styrelsen påpeget, at miljøvurderingen ikke indeholder tilstrækkelige data til at vurdere overlevelsesmuligheden for særligt beskyttelseskrævende arter af planter og dyr.
I følge Ingeniøren har Naturforvaltningskontoret i Skov- og naturstyrelsen anbefalet et ministerveto mod VVM-redegørelsen.

Jette Gottlieb
MF for Enhedslisten

Webmaster
Siden er sidst opdateret d. 25-09-1996

Fredag, 12. juli 1996 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]