Gå til hovedindhold

Tags

Vi skal omstille transporten – og vores hoveder

Vi når kun vores klimamål, hvis vi ændrer radikalt på vores måder at transportere os på, og det bliver ikke kun populært. Derfor er vi også nødt til at omstille os mentalt. Rød+Grøn zoomer i månedens nr. ind på både udfordringer og løsninger.

Henning Hyllested, transportordfører

Menneskene har til alle tider transporteret sig rundt. En gang var der kun apostlenes heste til rådighed, men andre transportformer kom til i stigende tempo. Med urbaniseringen og globaliseringen har omfanget nået nye højder: Mennesker pendler som aldrig før, ufattelige mængder gods fragtes på skibe og i lastbiler, og fly forbinder for alvor verdensdelene.

Udviklingen har været mulig, fordi transport konstant er blevet billigere. På side 12 kan du læse Rune Møller Stahls beretning om, hvad eksempelvis opfindelsen af den standardiserede container har betydet for transportsektoren.

Hidtil har sektoren næsten kun brugt fossile brændstoffer som drivmiddel, og derfor er det et af de mest klimabelastende erhverv overhovedet. Hvert år bidrager transport med omkring 15 pct. af den globale CO2-udledning, og er desværre stigende.

Dansk transport skal gentænkes

I Danmark bidrager sektoren med over 20 pct. af udledningen, så her er den – sammen med landbruget – en af de helt store klimasyndere. Hvis vi vil skal nå vores klimamål, må vi altså revolutionere vores måde at transportere os på.

Nogle af Enhedslistens løsningsforslag, som første gang blev fremlagt i vores klimaplan i februar, kan du læse om på side 18-19. Det handler blandt andet om at skifte fossile biler ud med el- og brintbiler på en socialt retfærdig måde, så omstillingen ikke går særligt hårdt ud over dem med laveste indtægter.

For vi er nødt til at hjælpe til at gøre omstillingen til grønnere teknologier rentabel. Vi skal gøre det billigere at køre på el og brint end på benzin og diesel. Men vi skal samtidig forske i at udvikle mere bæredygtig transport, også i luften.

Kollektiv trafik for alle – uanet kontanter, køn eller kørestole

Vi kommer ikke udenom at investere massivt i bæredygtig, kollektiv transport, så vi kan flytte folk fra biler til elbusser og -tog. Det lykkes kun, hvis den kollektive transport bliver mere fleksibel og mere tilgængelig. I sin nuværende form tilgodeser den først og fremmest mænd, og i særlig grad borgere uden handikap – læs mere herom på side 14 og 15

Det er også nødvendigt at tænke byplanlægning anderledes, som arkitekt Peter Schultz foreslår på side 17. Det skal blive attraktivt at bo nær sin arbejdsplads, så transporten mindskes. Det kræver et opgør med den bystruktur, vi har i dag, hvor alle forsøger at nå til og fra det samme centrum.

I vores egen klimaplan – og nu også i forståelsespapiret med regeringen og de radikale og SF – går vi efter 70 pct. reduktion i vores CO2-udledning i 2030. Det er et ambitiøst mål, men det er nødvendigt.

Tænk hurtigt, tænk nyt, tænk langt

Klimaet venter ikke. Derfor skal vi allerede nu i gang med at investere i den kollektive trafik – Togfonden ligger ligefor, men er langsigtet. Her og nu skal billigere billetter trække folk ud af bilen, mens vejafgifter vil kunne styre den omsiggribende biltrafik i grøn og trængselsdæmpende retning.

Den måske mest udfordrende omstilling skal imidlertid ske mentalt. For vi er nødt til at søsætte tiltag, der ikke bliver populære nu og her, men er nødvendige på sigt. Klimaet kræver handling allerede i denne valgperiode, men mange af resultaterne vil vi først se senere. Disse tidshorisonter er vi nødt til at lære at tackle, for klimaindsatsen strækker sig længere end fire år ad gangen.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]