Gå til hovedindhold

Tags

Vi kan ikke lukke øjnene for proformaægteskaber

Enhedslisten valgte i maj at gå med i aftalen om en indsats mod proformaægteskaber, som vi ikke betragter som løsningen på en uretfærdig asyllovgivning. I stedet skal vi arbejde for et asylsystem med større retssikkerhed.

Nikolaj Villumsen, næstformand for folketingsgruppen

Den danske udlændingelov har i forvejen skrappe bestemmelser, der skal forhindre, at et proformaægteskab giver dansk opholdstilladelse. Denne sag handler om, at vi i Danmark har let og ubureaukratisk adgang til at indgå ægteskab. Det betyder, at mange udenlandske par uden tilknytning til Danmark kommer hertil for at blive gift. I mange tilfælde udløser ægteskabet en opholdstilladelse i et andet EU-land, hvor familiesammenføringsreglerne ikke er så stramme som i Danmark.

Kriminelle tjener på ægteskaberne

Der er al mulig grund til at glæde sig, hvis en forfulgt asylansøger, der har fået et uretfærdigt asylafslag i et andet EU-land, redder sig en opholdstilladelse i EU gennem et ægteskab. Men Enhedslistens svar på et uretfærdigt asylsystem må være, at vi arbejder for et asylsystem med større retssikkerhed – ikke at vi ser gennem fingre med proformaægteskaber.

Ifølge et notat fra Rigspolitiet er en del af de ægteskaber, der indgås i danske kommuner mellem (ikke-danske) EU-borgere og tredjelandsborgere, proformaægteskaber, som skal sikre tredjelandsborgeren ret til ophold i EU-borgerens hjemland. Notatet peger på, at ægteskaber indgået i danske kommuner bruges af netværk inden for organiseret kriminalitet.

I 2017 fandt Retten i Nykøbing Falster to mænd skyldige i menneskesmugling og dokumentfalsk. De havde i henholdsvis 25 og 36 tilfælde hjulpet primært indere til at blive gift i Danmark med en tysker eller en person med tysk opholdstilladelse. Retten konfiskerede de to mænds fortjeneste på 720.000 danske kroner. Samme år konstaterede politiet, at en mand fra Bangladesh var indrejst på et fransk Schengen-visum, som i 2016 var udstedt til en kvinde. Visummet var to timer tidligere brugt ved en vielse på Ærø, og parret havde allerede forladt øen.

Desværre er der altså grund til at tro, at de danske vielsesregler er brugt af netværk inden for organiseret kriminalitet til at tjene mange penge på menneskers ønske om en opholdstilladelse i et andet EU-land end Danmark.

Vi vil følge udviklingen nøje

Bryllupsturismen spiller en stor rolle i en række kommuner i Jylland og på mindre øer. På Ærø gavner bryllupsturismen i særlig grad både det lokale erhvervsliv, beskæftigelsen og den kommunale økonomi. Spørgsmålet om hjælp til landdistrikterne har indgået i vores overvejelser, uden at vi har ladet hensynet til bryllupsturisme-kommunerne være afgørende for vores stillingtagen.

Vi kan jo i princippet være ligeglade med, hvorfor to mennesker gifter sig frivilligt med hinanden. Men hvis der foregår mange proformaægteskaber med det formål at omgå andre landes regler omkring opholdstilladelse, risikerer vi, at andre lande reagerer på, at Danmark ”hjælper” mennesker med at omgå deres lovgivning, ved at stramme andre steder.

Derfor mener vi, at der kan være grund til en kontrol med, om der i Danmark indgås proformaægteskaber, som alene har til formål at skaffe en person opholdstilladelse i EU.

Da aftalen blev indgået, gik vi sammen med SF og Alternativet om at sikre, at partierne bag aftalen efter seks måneder får oplysninger om antallet af behandlede sager i kontrolenheden og om sagsbehandlingstiden. Efter ét år mødes partierne for at drøfte status på området. Vi vil altså nøje følge udviklingen.

Aftalen stopper ikke bryllupsturismen – heller ikke på Ærø. Den nye kontrolenhed skal behandle sagerne inden for en uge, og Børne- og Socialministeriet forventer, at der i 90 procent af sagerne ikke vil være en mistanke om proformaægteskab. Vores vurdering er, at antallet af udenlandske par, der bliver viet i Danmark, ikke vil falde væsentligt. De fleste andre steder vil vielser nemlig fortsat være langt mere bureaukratiske end i her i landet.

Foto: Wilson Sanchez (Unsplash)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]