Gå til hovedindhold

Tags

Verden hungrer efter et grønt foregangsland

Vi har kun få år til markant at reducere udledningerne af drivhusgasser. Derfor skal det kommende valg være et klimavalg. Rød+Grøn har talt med klimaordfører Søren Egge Rasmussen om den ambitiøse klimaplan, Enhedslisten netop har lanceret.

Lisbet Vestergaard og Jon Burgwald

Hvad var grunden til, at I gik i gang med en klimaplan?

- For et par år gik vi ind i et samarbejde med nogle studerende fra Aalborg Universitet, hvor vi gjorde et forsøg på at udvikle en revideret energiplan. På baggrund af vores energivision, som blandt andet inkluderer mindre biomasse, hurtig udfasning af kul og energibesparelser, kørte de nogle modelleringer i deres database. Det var utroligt spændende og gav en række gode, brugbare resultater. Men samtidig var det ikke rigtig noget, som kunne bruges i den brede befolkning. Det var alt for teknisk og med for sene slutdatoer i forhold til vores ambitionsniveau. I forløbet gik det også op for os, at det, der var brug for, var en mere samlet klimaplan, der ikke kun kiggede på energien, men på alle Danmarks udledninger.

Hvordan adskiller planen sig fra andre partiers klimaplaner?

- Der er flere ting, som gør vores plan unik. Den er socialt retfærdig, vi har gennemregnet effekten af tiltagene og vi har finansieret det hele. Noget af det, som jeg synes er spændende, er at vi tager udgangspunkt i eksempelvis Miljøøkonomisk Råds anbefalinger om at prissætte landbrugets forurening. Politisk må vi forholde os til, at landbruget udleder over 10 millioner tons CO2 årligt. Vores forslag er, at vi frem mod 2030 gennemfører en stor omlægning med en CO2-pris. Samtidig udtager vores klimaplan landbrugsjord, der svarer til halvanden gang Fyns størrelse. Alt sammen beregnet for klimaeffekt og økonomiske omkostninger.

- Det helt fantastiske er alle de gode ting, som det også ville medføre, men som vi ikke går i dybden med. Hvis vores klimaplan blev realiseret, ville det ikke kun halvere vores klimabelastning. Det ville også sikre langt mere natur, renere drikkevand, flere fugle og generelt mere liv på landet. Det ville være med til at skabe et rigere Danmark på den bedst tænkelige måde.

Hvad håber du, at planen kan ændre?

- Først og fremmest udfordrer den de andre partier – og måske endda også organisationerne – i forhold til, hvad vi skal og hvordan vi skal det. Alle vil være grønne i disse dage. Selv regeringen prøver at sælge sig som grøn. Vi slår med klimaplanen fast, at tiden, hvor tomme løfter var nok, er slut. Vi har ikke længere tid til vidtløftige målsætninger uden konkrete tiltag. Hvor Danmark skal være i 2040 eller 2050 er da vigtigt, men leveres der ikke på målene, er det helt ærligt lidt ligegyldigt. Vi skal have rigtige løsninger på banen. Og der presser vores plan de partier, som ikke tør fremlægge konkrete tiltag. Det næste valg skal være et klimavalg. Og med den her plan har vi fået serveretten.

Er planen kun tænkt til Christiansborg?

- Nej, slet ikke. På trods af, at vi har en regering, som ikke vil prioritere klima, er der kommuner, der arbejder hårdt og målrettet med klimavisioner og -projekter. De er langt hen ad vejen blevet bannerførere for den grønne omstilling. Tænk på Samsø eller nu Aalborg og Aarhus, der går foran med geotermi. Det er ikke noget, som vi har adresseret meget i planen, men kommuner, virksomheder og pensionsselskaber må gå foran, når flertallet på Christiansborg bare sidder på hænderne. Vi har fokuseret på de kollektive løsninger, men det kan kun blive til virkelighed, hvis det er noget, som rulles ud i hele landet.

- Derfor håber jeg også, at planen bliver brugt meget ude lokalt. Og interessen har da også været fantastisk. Den første weekend vores lokalafdelinger 20.000 flyere ud! Nu skal vi som parti få det bedste ud af, at vi har så stærkt et grundlag for den videre diskussion – både i en valgkamp og ude i kommuner og regioner.

Hvad er for dig det bedste ved klimaplanen?

- Udover landbrugsdelen, som jeg virkelig godt kan lide, er det fedt, at vi ton for ton viser, at vi kan halvere vores CO2-udledninger på et årti, tiltag for tiltag. Det er der ingen andre, der har gjort før. Det kan løfte debatten til et nyt niveau, hvor vi diskuterer, hvad vi rent faktisk skal gøre. Det, at det kan lade sig gøre, tror jeg også skaber håb. Det har det i hvert fald gjort for mig, hvis jeg skal være helt ærlig.

- Det er også vigtigt, at vi viser, at den grønne omstilling kan og skal være social. Vi er et rødt-grønt parti og for mig er de to ting uadskillelige. Vi viser med denne plan, at vi godt kan leve op til Paris-aftalen, uden at regningen sendes videre til de svageste i vores samfund.

Hvilke reaktioner har du fået, efter vi lancerede planen?

- Jeg har virkelig kunnet mærke, at det er noget, som rigtig mange af vores medlemmer har efterspurgt i lang tid. Alle de andre partier har efterhånden været ude med klimaplaner, og folk har savnet, at vi kom med nogle svar og nogle visioner. Det har været svært at vente, til vi var helt færdige, men for mig var det vigtigt, at vi kom med en gennemarbejdet, finansieret og konkret plan. Debatten skal bevæge sig.

- Og så er jeg glad for, at folk har været tålmodige. Jeg forstår godt, at det ikke har været nemt for dem. Det har det heller ikke været for mig. Men jeg synes, det har været ventetiden værd. Ikke kun de grønne organisationerne har rost os. Vi har også set, at eksempelvis Dansk Energi og Ingeniørforeningen har rost dele af udspillet. Vores klimaplan må gerne skabe mere klimadebat. Hvis der er medlemmer og organisationer, der mener, at vi kan lave omstillingen hurtigere, så kom med forslagene. Vi har kun et årti til at vende udviklingen.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

10 Nedslag i Enhedslisten klimaplan

1. Danmark skal have en bindende klimalov, der sikrer, at vi i 2040 er et nulemissionssamfund, og at vi reducerer vores CO2-udledninger med mindst 70 procent i 2030.

2. Benzin- og dieselbiler skal være fortid. Derfor skal elbiler blive billigere, end benzinbilerne er i dag. Enhedslisten vil give kontant støtte til el-familiebiler, fjerne registreringsafgiften og sætte ladestandere op, især i yderområder.

3. Vi skal investere over 40 mia. kr. i bedre kollektiv trafik i hele landet. Særligt uden for de store byer skal den kollektive trafik forbedres. Som en del af det sænkes billetpriserne med 30 procent i hele landet.

4. Vi skal indføre en progressiv flyafgift, som gør det muligt for almindelige mennesker at komme på ferie, men gør det markant dyrere, når direktøren for sjette gang på et år flyver til New York.

5. Der skal indføres en afgift på den CO2, vores landbrug udleder. Pengene bruges på grøn omstilling og føres tilbage til landmænd, når de reducerer CO2-udledningen.

6. Vi skal omlægge landbrugsjord svarende til 1,5 gang Fyns størrelse til natur.

7. I 2030 skal der være to ekstra havmølleparker, så der er nok grøn strøm til vores hjem og elbiler.

8. De fleste virksomheder får i dag gratis CO2-kvoter og skal derfor ikke betale for deres forurening. Det skal ændres, så også industrien skal betale for at forurene.

9. Vi skal stoppe nye tilladelser til olieudvinding, og olieselskaberne skal betale for deres CO2-udledninger.

10. I det omfang, det er nødvendigt at lave afgifter, der rammer alle, skal hver eneste krone føres tilbage til dem med lave og mellemstore indkomster via den grønne check.

Du kan læse hele planen her: www.enhedslisten.dk/klimaplan

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]