Gå til hovedindhold

Tags

Valgkamp i Europa: Kvinderne i spidsen for venstrefløjen

Over hele EU stiller venstrefløjen op til EU-parlamentet – for senere at samles i en fælles venstrefløjsgruppe. Her præsenterer vi fem af vores søsterpartier.

Mads Hadberg og Mikael Hertoft

EU-Parlamentets nuværende venstreorienterede gruppe, GUE/NGL, har 52 medlemmer fra 14 forskellige lande – og der er håb om, at den kan vokse. Enhedslisten arbejder sammen med seks partier i den fælles valgplatform ”Now the People” og med 26 partier i European Left.

Vänsterpartiet - Sverige

Spidskandidat: Malin Björk

Fra valgprogrammet lyder det, at ”Der er brug for et nyt europæisk samarbejde, som sætter mennesker og klima før markedsinteresser. En virkelig modkraft til de nyliberale og racistiske kræfter i Europa skal komme fra venstrefløjen”.

Partiet fik otte procent til rigsdagsvalget i 2018, hvilket gav 28 pladser ud af 349. Partiet har ét mandat i EP. Vänsterpartiet stiller op med fem kvinder på de fem første pladser.

Die Linke – Tyskland

Spidskandidater: Özlem Alev Demirel og Martin Schirdewan

Die Linke stiller op på et valgprogram, der rummer meget godt, men også adskiller sig markant fra den politik, Enhedslisten står for. Programmet er kritisk over for det nuværende EU, hvor neoliberalisme og profitstræben er skrevet ind i traktaterne. Men i stedet for et brud med EU kræver Die Linke, at traktaterne bliver erstattet af en ny og demokratisk forfatning. Die Linke går ind for, at EP skal styrkes, have stærkere beslutningsret og fuldstændig ret til at tage initiativer (stille forslag). Der er også radikale elementer i Die Linkes valgprogram, bl.a. krav om nedrustning, forbud mod våbeneksport fra EU og nedlæggelse af Frontex.

Die Linke er med sine 70.000 medlemmer et af de stærkeste partier på venstrefløjen i Europa og fik 9,2 procent af stemmerne ved valget til den tyske forbundsdag, hvilket gav 64 ud af 709 mandater. Die Linke har syv mandater i EP.

Venstreblokken – Portugal

Spidskandidat: Marisa Matias

Partiet går til valg på at styrke velfærdsstaten ved at fremme lige adgang til sundhed, retfærdighed og uddannelse. Det vil forsvare rettigheder og sikkerhed på arbejdet ved at bekæmpe prekære ansættelser, chikane og kæmpe for bedre lønninger. Partiet ønsker et effektivt svar på klimakrisen via offentlige investeringer i nøglesektorer såsom energi, industri og transport. Disse krav kan kun realiseres, hvis EU’s traktater, især Stabilitets- og Vækstpagten og Finanspagten, tilsidesættes.

Bloco fik 10,2 procent ved seneste valg til nationalforsamlingen og dermed 19 mandater ud af 230. Partiet har ét mandat i EP.

La France Insoumise – Det oprørske Frankrig

Spidskandidat: Manon Aubry

”Det er på tide at tage et brat opgør mod skattely!”, lyder et af det franske venstrefløjspartis mantraer forud for EP-valget.

Partiet fik 11 procent af stemmerne til Nationalforsamlingen, hvilket på grund af det udemokratiske franske valgsystem kun gav 17 ud af 577 pladser. Partiet har ét mandat i EUP.

Levica (Venstre) – Slovenien

Spidskandidat: Violeta Tomic

”EU styres for øjeblikket af udvalgte bureaukrater fra Europa-Kommissionen, og det dikteres af 80.000 lobbyister omkring Bruxelles. Vi tror på et andet Europa. Et, der vil sætte deres folk først. Et Europa, der vil stå for solidaritet, socialt og miljømæssigt!” forlyder det fra Levica.

Levica er det første nye venstrefløjsparti, som har opnået reel styrke i det tidligere Østeuropa. Partiet fik 9,3 procent ved valget til det nationale parlament i 2018 og dermed ni sæder ud af 90. Ved sidste EP-valg opnåede de desværre ingen af Sloveniens kun otte pladser.

Foto: Vänsterpartiet

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]