Gå til hovedindhold

Tags

Tre skarpe spørgsmål til to skarpe hoveder fra Folkebevægelsen

Mød to spidskandidater for Folkebevægelsen mod EU (liste N), der også er medlem af Enhedslisten. Partierne har indgået valgforbund og støtter hinanden i valgkampen.

Sarah Glerup, Rød+Grøn

Christian Juhl, 65 år

Hvad er din mærkesag?
- Stop social dumping -  ud af EU. Social dumping er et af de tydeligste resultater af det indre marked og de fire markedsrettigheder i EU's grundlov (traktaten), nemlig kapitalens, varernes, tjenesteydelsernes og arbejdskraftens frie bevægelighed. Reglerne skal sikre virksomheder maksimal profit. I EU vil enhver aktivitet, der begrænser eller forhindrer disse friheder være i strid med traktaten. EU har derfor begrænset fagforeningernes mulighed for at gå imod den sociale dumping.

- Dette kunne ændres af en social protokol, hvor arbejderrettigheder i EU, dvs. retten til at organisere sig og til frie forhandlinger, fik forrang for markedsrettigheder. Denne grundlæggende ændring af EU kræver, at alle medlemslande er enige. Rina Ronja Kari (N) har om nogen de sidste seks år stået på fagforeningernes side i denne sag.

Hvad bliver de største udfordringer i valgkampen?

- De største udfordringer er at få tid og plads til debat. Når der er tid og plads, vinder EU-modstanderne altid. Men hvis folketingsvalg og EU-valg slås sammen, får EU-debatten kun lidt plads.

- En anden udfordring er den usikkerhed, som Brexit har skabt. Det har gjort danskerne nervøse – selvom de fleste ved, at der om et år eller to er fundet løsninger, hvis og når Storbritannien forlader EU.

Et ord til dem, der overvejer sofaen på valgdagen?

- Mennesker, der bliver på sofaen, er oftest EU-modstandere. Hvis du bliver liggende, støtter du indirekte EU-tilhængerne. At yde modstand og tage magten tilbage kræver aktiv handling. Så stem!

Susanna Dyre-Greensite, 25 år

Hvad er din mærkesag?
- EU-modstand giver mening for klimaet. Danmark bør være frit til at agere klimamæssigt foregangsland. Selvom der i øjeblikket er flertal i Folketinget for at udfase salget af diesel- og benzinbiler, må vi ikke pga. det indre markeds regler.
- Internationalt er vores klimamæssige handlerum også begrænset af EU: Vi kan ikke, til forskel fra f.eks. Norge, stille ambitiøse forslag i FN, da vi skal støtte EU’s position. I stedet bør vi samarbejde, hvor det er muligt, og yde modstand, hvor det giver mening. Og EU-modstand giver mening for klimaet.

Hvordan gør vi ungdommen EU-kritisk?

- Ved at tage de svære spørgsmål op og vise, at modstanden har svar. Da jeg selv lærte, hvor udemokratisk, usolidarisk, og miljøsvinsk EU er, blev jeg kritisk.
- Grundlæggende er jeg, som de fleste i min generation heldigvis er, tilhænger af internationalt samarbejde. Først da jeg lærte, at andre små, åbne økonomier som Norge og Schweiz ikke er EU-medlemmer, men stadig deltager aktivt i det internationale samfund gennem EFTA, Europarådet og FN, blev jeg egentlig EU-modstander. Vi skal vise, at internationalt samarbejde er nødvendigt, mens EU ikke er det. Vi skal være idealistiske nok til at holde fast i vores værdier og realistiske nok til at se, at de ikke realiseres gennem EU. Alternativerne findes. Det er det, skal vi videreformidle.

Hvordan støtter man Folkebevægelsens valgkamp?

- Start med at melde dig ind i Folkebevægelsen og kontakt din lokalafdeling og/eller en af kandidaterne! Hvis du er ung, så deltag i Ungdom mod EU’s aktioner. De bliver slået op på Facebook.

Susanna Dyre-Greensite

Foto: Folkebevægelsen mod EU

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Folkebevægelsen mod EU’s kandidater

1. Rina Ronja Kari

2. Lave K. Broch

3. Ole Nors Nielsen

4. Karina Rohr Sørensen

5. Susanna Dyre-Greensite

6. Christian Juhl

7. Jesper Bræmer

8. Erik Bach

9. Thorkil Sohn

10. Åge Staun

11. Jørgen Grøn

12. Mette Langdal

13. Niels Jørgen Bæk Paulsen

14. Carsten Rasmussen

15. Pernille Grumme

16. Hedvig Vestergaard

17. Jean Thierry

18. Hasan Ibrahim

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]