Gå til hovedindhold

Tags

Sundhedsplatformen – hvad sker der nu?

Implementeringen af Sundhedsplatformen har ikke været uden problemer. I Enhedslisten lytter vi til kritikken og har løbende krævet forbedringer – og det bliver vi ved med.

Eva Hyllegaard, Rød+Grøn

Siden Sundhedsplatformen blev indført, har vi i Enhedslisten været opmærksomme på, at der var plads til forbedringer.

Det første vi som parti fik afværget, var den meget optimistiske business-case om gevinstrealiseringer. Det er ikke længere et mål at skabe de store økonomiske gevinster, men et mål at få Sundhedsplatformen til at fungere efter hensigten.

Det forlød bl.a., at ”patienten vil blive mødt af et sundhedspersonale, der har et samlet overblik over alle undersøgelser, behandlinger og kontroller. Og patienten vil få øget indblik i eget behandlingsforløb”. Derfor glædede mange sig til det nye system. Men det gik ikke så nemt at indføre det.

Implementeringen gik for hurtigt, og Enhedslisten har løbende krævet forbedringer, en tidsplan for opgaverne og evaluering heraf. Desværre, blev det først taget alvorligt efter Rigsrevisionens kritik i sommeren 2018.

Forbedringer

Sundhedsplatformen er løbende blevet forbedret. Uddannelsen er blevet forbedret for nye brugere, men også for alle andre i form af sidemandsoplæring, superbrugere og nøglepersoner, så læringen i højere grad sker på arbejdet.

Den kritik, der har været af, at man skal klikke mange gange i systemet, forsøges udbedret med tilpasninger, ’kliniske byggere’ og tilbud om 1:1 oplæring for læger. I forhold til fejlregistreringer kræver det både ændringer i systemet og bedre kendskab til systemet at løse det.

Da der har været kritik af, at læger arbejdede for meget ved computeren, har Enhedslisten foreslået ansættelse af flere lægesekretærer, og det er til dels lykkedes. Men det har også været nødvendigt at afsætte flere ressourcer til systemændringer.

Et af de store problemer, som endnu ikke er løst, er det såkaldte medicinmodul. Der arbejdes til stadighed med forbedringerne i 2018-2019. Sundhedsplatformen opgraderes i en ny udgave samtidig med en ny udgave af Landspatientregistret til februar 2019. Det er ved at blive testet af 200 sundhedsfaglige personer.

Evalueringer

Der er etableret et dialogforum for ansatte, der arbejder med Sundhedsplatformen, politikere og ansatte i administrationen. Her lyttes der til konkrete kritikpunkter, forbedringsforslag og gode løsninger.

Eksempler på nyt er bl.a. talegenkendelsesmoduler, lægesekretæren som den patientansvarlige forløbskoordinator og sygeplejerskernes mulighed for fotodokumentation. Der gennemføres spørgeskemaundersøgelser om tilfredshed med Sundhedsplatformen, og der følges op på evalueringerne.

Der foregår en debat i medierne om at ’nedlægge’ Sundhedsplatformen. Det vil kræve et nyt udbud, nye milliarder i investeringer og nye omstillinger for et i forvejen presset personalet. Enhedslistens regionsrødder vil i løbet af 2019 evaluere, om Sundhedsplatformen skal fortsætte eller afløses af noget andet.

Foto: Unsplash

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Fakta om Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen er en IT-baseret patientjournal, der blev besluttet tilbage i 2012-13. Den blev indført i Region Hovedstaden og Region Sjælland i maj 2016 – november 2017.

Sundhedsplatformen afløste en række forældede it-systemer, der ikke kunne ’tale sammen’, og som krævede flere adgangskoder og dobbeltregistreringer.

Den har mødt kritik særligt fra læger, der mener den er svær at bruge, og at der sker for mange fejl.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]