Gå til hovedindhold

Tags

Skrot budgetloven - skab bevægelse

Til efteråret skal Folketinget revidere budgetloven. Enhedslisten mener, loven skal skrottes. Den er en spændetrøje, der piner det sidste luft ud af velfærden. Det er en lang række fagforeninger enige i, så de har startet en kampagne med titlen ”Skrot budgetloven”.

Finn Sørensen og Anders Olesen

Finansministeren er en kylling. Han turde ikke tage den planlagte diskussion om revidering af budgetloven på denne side af et valg. Den er udskudt til efteråret, og det fik han alle de andre partier, undtagen Ø og Å, med på.

Det er ikke så mærkeligt, at de andre partier ikke vil diskutere konsekvenserne af den lov midt i en valgkamp. Budgetloven har haft store konsekvenser for velfærden. Af frygt for at blive ramt af lovens sanktioner, har kommunerne sparet og sparet. Resultatet er 31.000 færre velfærdsjob siden 2010. De mangler til at passe børn, unge og gamle!

Det er heller ikke sjovt at diskutere budgetlov op til et EU-valg, når man selv har været med til at tilslutte Danmark til EU´s finanspagt – for det er der, kravet om en budgetlov kommer fra. Der skulle jo nødig komme fokus på, at vi kan frigøre os fra budgetloven, ved at sende en mail til Bruxelles om, at Danmark udtræder af finanspagten.

Enhedslistens holdning er klar: Budgetloven skal skrottes, og kommuner og regioner skal have de fornødne midler til at sikre velfærden. Det handler folketingsvalget og EU-valget også om.

Det er en lang række københavnske fagforeninger heldigvis enige med os i. Under parolen ”Skrot Budgetloven” lægges der op til endnu engang at skabe bevægelse mod nedskæringspolitikken.

Velfærdens dag

Lokale fagforeninger, forbund og andre gode kræfter lægger op til at den 14. maj bliver ”Velfærdens dag”. I skrivende stund er der planlagt demonstration på Christiansborg Slotsplads kl. 17.30. Folkene bag ”Skrot budgetloven” og også FOA opfordrer til og arbejder for, at der bliver aktiviteter i hele landet.

I Enhedslisten støtter vi fuldt ud initiativet og opfordrer alle, der kan, til at gøre dagen til endnu en markering mod nedskæringspolitikken – og til en dag, hvor der peges fremad mod bedre velfærd og sundhed.

Det vil samtidig være en del af presset på en ny regering, for at gøre op med den sidste halve snes års hårdhændede nedskæringspolitik. Kampen skal tages op lokalt. Lokale faglige kræfter, forældre, reformramte og alle folkelige kræfter må finde sammen i markeringer. Der er behov for at sætte fokus på EU’s politik til begrænsning af offentlig virksomhed og velfærd. Der er behov for at presse en kommende regering til at få afskaffet budgetloven og få bevilliget flere midler til velfærd, uanset hvilket parlamentarisk grundlag en kommende regering bygger på.

Bevægelse virker

Erfaringerne fra de seneste år viser, at bevægelse virker. De 74 demonstrationer i 74 kommuner i 2016 mod omprioriteringsbidraget havde effekt. Det lokale sammenhold, der blev udviklet i den forbindelse, var en af de direkte årsager til den omfattende og succesfyldte bevægelse under overenskomstforhandlingerne i 2018.

Da der den 6. april blev demonstreret i 59 byer for minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet, høstede vi atter opløftende erfaringer med at skabe lokalt sammenhold. Lad os sætte af på de gode erfaringer og gøre ”Velfærdens dag” den 14. maj til endnu en dag, hvor modstand og vilje til forandring markeres. Hvis det lykkes, vil det smitte af på valgkampen og på et godt resultat for de kræfter, der sætter velfærd højere end knæfald for EU’s nedskæringspolitik og skattesænkninger til de rige.

Foto: Jesper Legarth Qvist

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]