Gå til hovedindhold

Tags

Skal Goldmann Sachs tjene på børn, syge og udsatte?

Pensionskasser og kapitalfonde kan nu tjene penge på samfundets børn, syge og udsatte gennem den sociale investeringsfond. Det er en farlig glidebane for profit på velfærd, som vi er de største og åbenbart eneste modstandere af på Christiansborg.

Rasmus Vestergaard Madsen, socialordfører

Folketinget har i stor hast behandlet loven om Den Sociale Investeringsfond. Fonden har til formål at modne markedet for, at private investorer kan investere i velfærden gennem såkaldte SIB-konstruktioner (Social Impact Bonds).

Fænomenet er udbredt i USA og England. Det giver ikke kun mulighed for, at danske pensionskasser og udenlandske kapitalfonde kan tjene penge på børn, syge og udsatte – det åbner også op for en række etiske og demokratiske dilemmaer. Skal der kun laves sociale indsatser, når det kan betale sig økonomisk? Hvordan skal et overskud fordeles mellem det offentlige og en privat investor? Skal private investorer have indflydelse på dansk socialpolitik? Vi er enige i, at det betaler sig at investere i mennesker. Vi vil gerne være med til at skabe en fond, som kan investere langsigtet i og for mennesker, men for Enhedslisten er socialpolitik først og fremmest socialpolitik. Vi vil lave tidlige indsatser og forebyggende arbejde, fordi det skaber bedre liv – ikke fordi det kan betale sig.

En pioner i socialpolitikken

Hvis man kigger på Goldmann Sachs hjemmeside, får man et fingerpeg om, hvad der kan vente os: ”Goldmann Sachs er en pioner indenfor skabelsen af ”Social Impact Bonds”, et innovativt og spirende finansielt instrument, som udnytter private investeringer til at understøtte slagkraftige sociale programmer.”
Goldmann Sachs har i bl.a. USA været investor i SIB-konstruktioner. Erfaringerne er bestemt ikke entydigt gode. Derimod er en del projekter gået i vasken, og prisen betaler de udsatte borgere.
SIB-konstruktioner åbner ligeledes op for, at en privat leverandør skal kunne udføre velfærdsopgaver. Erfaringerne med overbetaling af privathospitaler og privat hjemmepleje, der går konkurs, burde tale sit tydelige sprog. Alligevel ønsker alle andre partier nu at udvide de private aktørers indflydelse i velfærden.

Satspuljens overtager?

Meget tyder på, at den sociale investeringsfond skal overtage satspuljens socialpolitiske rolle. Det bliver en kampplads frem til og efter et folketingsvalg at sikre, at fremtidens velfærds- og socialpolitik bliver på offentlige og demokratiske hænder. Vi skal stoppe den glidebane, som et stort flertal i Folketinget netop nu er ved at gennemføre.

Enhedslisten forslår, at man skrotter satspuljen helt og laver en fair finansieret socialpulje over finansloven. De faste bevillinger skal overføres til finansloven, som også skal finansiere en ny, udviklende socialpulje, der bygger på 4-årige nationale handlingsplaner. Socialpuljen skal være overskuelig og gennemsigtig for offentligheden, og pengene skal findes ved at lægge 15 procent ekstra afgift på arv over 750.000 kr.

Der kan siges meget dårligt om den sociale investeringsfond. Vi vil følge med på tætteste hold og gribe enhver chance for at kritisere den glidebane for profit på velfærd, som fonden har til formål at skabe.

Foto: Unsplash

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Satspuljen i forandring

Siden satspuljens oprettelse i 1990 har Enhedslisten stået uden for forligskredsen, som hvert år stolt har delt millioner ud til sociale projekter og forebyggende arbejde. Satspuljen finansieres nemlig gennem en mindreregulering af overførselsindkomsterne. Det betyder at pensionister, arbejdsløse og syge hvert år har fået færre penge. En folkepensionist mangler i dag 8000 kr. om året på grund af satspuljen.

Med finansloven for 2019 vil satspuljen ikke længere blive tilført nye midler. Det er en kæmpe sejr for Enhedslisten. Satspuljen forsætter med at have 15 milliarder kr., hvoraf langt de fleste er bundet til permanente bevillinger eller lovgivning, som er vedtaget i Folketinget. Der er dog fortsat 700 millioner, som kan bruges direkte til sociale projekter.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]