Gå til hovedindhold

Retning: Nyt velfærdsinitiativ giver håb

Det er en positiv nyhed, at en række forbund og LO i storbyerne er gået sammen i initiativet ”Danmark for Velfærd”. Der indkaldes til et møde for landets faglige tillidsrepræsentanter den 4. oktober, hvor vi skal diskutere, hvordan vi i fællesskab kan styrke kampen for bedre velfærd og mod den stigende ulighed.

Hovedbestyrelsen opfordrer faglige netværk og afdelinger til at mobilisere til deltagelse i dette tillidsrepræsentantmøde, sådan at vi kan medvirke til at gøre dette til en succes, og at der her træffes beslutninger, som kan udvikle og styrke en bred velfærdsbevægelse i Danmark.

Det er vigtigt, at der følges op med lokale aktiviteter. Der bliver lagt op til demonstrationer og aktiviteter i de største byer på en landsdækkende aktionsdag den 7. november.

På den måde kan disse aktiviteter blive et vigtigt led i at få sat øget fokus på forsvaret for velfærden i forbindelse med valget til kommunalbestyrelser og regionsråd. Deltagelse i mobiliseringen op til 4. oktober og 7. november bør være en central del af vores lokale valgkamp. Hovedbestyrelsen opfordrer derfor alle afdelinger til at gå aktivt ind i dette arbejde.

Vi bør arbejde for en bred inddragelse i aktiviteterne, sådan at også de sociale bevægelser, de reformramte og elev- og studenterbevægelsen får mulighed for at deltage – og at de benytter sig af denne mulighed. Vi vil også, og i særlig grad, mobilisere til og støtte op om de aktiviteter og organiseringer, som de reformramte selv skaber i forbindelse med den bredere bevægelse.

Vigtigt bliver det desuden at arbejde for, at det politiske grundlag udvides med konkrete krav, der kan lægge et politisk pres på byråd, regionsråd og Folketinget. På den måde kan bevægelsen være med til at sikre reel politisk forandring i retning af mere lighed, mindre fattigdom og bedre velfærd.

Enhedslistens hovedbestyrelse

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]