Gå til hovedindhold

Tags

Retning: Nyt udgangspunkt for budgetkampe

Den just indgåede aftale om økonomien kommunerne løser ikke alle problemer men giver, trods alt, et bedre udgangspunkt for de lokale budgetkampe.

I gennemsnitskommunen, lad os kalde den ”X-købing”, går man nu bort fra, at indtægterne hver år skal falde med fem mio. kr. pga. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP). Det er nu sendt i graven, og fremover må udgangspunktet være, at demografien dækkes ind, og at kommunerne får flere penge på de områder, hvor udgifterne stiger.

Hvis man fortsætter retningen fra den nye økonomiaftale, kan gennemsnitskommunen i stedet øge driften med 17 mio. kr. i 2020 og tilsvarende i de kommende år. Så i 2023 burde indtægterne til drift være steget med næsten 70 mio. kr. Da udgangspunktet var et tab på 20 mio., vil forskellen være 90 mio. kr. årligt i 2023. Det er nok langt over det, X-købings borgmester kunne drømme om at få i bedre udligning. Man kan sige, at fremtidsudsigten har bevæget sig fra sort til lysegrå.

Billedet af, at forringelser var nødvendige for at følge med den demografiske udvikling, har ændret sig. Derfor skal vi nu slås for at få aflyst de kommende års nedskæringer og fastfrosne budgetter. Bedre normeringer i dagtilbud kunne være et af punkterne. Der er ikke afsat en klink til bedre normeringer i økonomiaftalen, så der bliver næppe råd til et egentligt løft. Men vi skal gå ind og sikre, at normeringerne ikke bliver udhulet frem mod 2023. X-købing har ikke afsat midler til stigende børnetal og har også lagt en årlig besparelse ind. Nu er er der gode argumenter for at rette op. Jo længere kommunen befinder sig fra minimumsnormering, desto dyrere bliver det at få rettet op, når der kommer lovfastsatte minimumsnormeringer.

Følger økonomien den demografiske udvikling? Det kan være sundt at få kigget budgettets forudsætninger efter i sømmene. Der skal følge penge med, når børnetallet stiger, når der bliver flere ældre, og når udgifterne til handicapområdet stiger.

Jesper Kiel

Kommunal koordinator i Enhedslisten

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]