Gå til hovedindhold

Tags

Retning: God kunst udfordrer magthaverne

- Der var en ledig boldbane, så den indtog vi.

Sådan har Axel Ahrendtsen sagt om DF’s succesrige kulturstrategi ved Finansloven for 2019. Vi i Enhedslisten kan med rette spørge os selv, om der findes et modspil fra oppositionen. Hvor er Socialdemokratiet, Radikale, SF, Alternativet og Enhedslisten henne i debatten?

Vi er dog nogle ildsjæle og kulturarbejdere, som vedholdende forsøger at udvikle et socialistisk kulturprogram. Enhedslistens kulturudvalg har i årevis arbejdet med at udvikle og formulere vores kulturpolitik. Det resulterede i 2015 i, at vi fik godkendt en kulturpolitik for partiet, som blev lagt på udvalgets hjemmeside og trykt i kulturpjecen: "Det mener Enhedslisten om kulturpolitik”. Siden har udvalget arbejdet på at reformulere denne pjece. Kulturudvalget har som udgangspunkt for arbejdet valgt at afgrænse området til Kulturministeriets ressortområde. I papiret har vi konkrete formuleringer om de enkelte underområder. Men vi har også generelle begrundelser for - og formuleringer om, hvad Enhedslisten mener og i hvilken retning, kulturpolitikken skal bevæge sig.

På den beskedne plads, vi her har fået tildelt, er det svært at redegøre for vort program. Men her et par smagsprøver:

”Enhedslisten ønsker kulturelle aktiviteter, der debatterer de store spørgsmål i livet og fremmer frihed, lighed, solidaritet, bæredygtighed, feminisme og glæden ved livet. En socialistisk kulturpolitik modvirker det borgerlige samfund, dets forbrugerisme, magtbegær, ”den kloge snyder den mindre kloge”-mentalitet.”

Under overskriften ”Ret til kulturelle oplevelser og aktiviteter” står der:

”Socialister er bevidste om betydningen af kultur. Kultur er en del af livet og kampen for det demokratiske, lige og bæredygtige samfund. Kulturpolitikken skal understøtte personlig udvikling og deltagelse i fællesskaber.” Og vi slutter med formuleringen: ”Kunst beriger os. God kunst udfordrer magthaverne, og viser vej mod et mere retfærdigt samfund.”

Bo Basbøll

Kontaktperson for kulturudvalget

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]