Gå til hovedindhold

Regeringens foreløbige ulykker

Selvom Folketingsåret endnu ikke er startet, har regeringen allerede fundet tid til at lave en række tiltag, som vil forringe vilkårene for natur og mennesker. Rød+Grøn har samlet et udpluk af sommerens politiske ulykker.

Kommuneaftale med minusvækst

Regeringen stjæler årligt 2,4 milliarder fra kommunerne i 2016-2019. Det er direkte løftebrud fra Venstres side, der vil betyde, at mange tusinde stillinger i ældrepleje, folkeskole og børnepasning forsvinder. Samtidig bliver den såkaldte ældremilliard reelt sløjfet. Socialdemokraterne har lovet at stemme for kommuneaftalerne i hele valgperioden.

Irak-kommissionen lukkes

Kommissionen, der havde til opgave at undersøge Danmarks deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan, lukkes. Få dage efter at regeringen havde bebudet kommissionens nedlæggelse, kom det frem, at den daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, allerede et år før Irak-krigen lovede USA at støtte en invasion af Irak. På baggrund heraf vil Enhedslisten fremsætte et beslutningsforslag i folketingssalen, som skal påtvinge regeringen at lade kommissionen fortsætte sit arbejde.

Asocialt håndværkerfradrag

Bolig-job-ordningen, der først og fremmest bruges af de mest velhavende boligejere, genindføres. Tilskudsordningen kan ikke udnyttes af almene boligforeninger, den skaber meget få job, og den indeholder ingen konkrete grønne tiltag.

Integrationsydelse på SU-niveau

En ny fattigdomsydelse kaldet ”integrationsydelse” vil betyde, at de sociale problemer blandt flygtninge vil vokse. Fattigdom medfører isolation, og isolation er et ualmindeligt dårligt udgangspunkt for integration.

Afskaffelse af fuld folkepension til flygtninge

Fremover vil flygtninge kun få brøkpension eller slet ingen pension, hvis de har boet under tre år i Danmark.

Genindførelse af optjeningsprincip for børnefamilieydelser

Nytilkomne får først ret til børnecheckens fulde beløb efter to år i Danmark.

Miljøministeriet lægges sammen med fødevareministeriet

Med sammenkoblingen af miljø- og fødevareministeriet er der grund til at frygte, at miljøpolitikken underlægges kortsigtede interesser i landbruget. I værste fald kan det blandt andet ødelægge 25 års arbejde for renere vandmiljø.

Randzonerne afskaffes

Regeringen vil fjerne en række miljøkrav til landbruget. I første omgang har den varslet, at kravene om randzoner og efterafgrøder afskaffes. Samtidig er regeringen parat til at droppe ambitionerne om, at udledningen af ammoniak skal reduceres med 24 procent inden 2020. I stedet går regeringen efter EU-gennemsnittet på seks procent.

Flere motorveje, togfond i farezonen

Regeringen vil igangsætte en undersøgelse af en ny midtjysk motorvej og en havnetunnel i København. Samtidig skal togfonden have et såkaldt ”serviceeftersyn”.

Åbne skattelister i mindretal

Dansk Folkeparti har skiftet kurs og ønsker nu at droppe de åbne skattelister, der skal modarbejde skattespekulation. Dermed er hele det blåsorte flertal imod skattelisterne, der derfor må forventes at blive aflivet.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]