Gå til hovedindhold

Tags

Når rejsen er usund

Den oser, larmer, dræber og gør os passive. Fossilbilen er ikke bare en trussel mod klimaet – den truer også vores sundhed på mange fronter.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Vores transportmønster har ændret sig markant – og ikke til det bedre, hvis man ser på vores sundhed. En britisk sundhedsrapport viser, at brugen af cykler og gåben er faldet voldsomt i de seneste 30 år, mens antallet af biler er fordoblet. Også vores børn bliver i langt højere grad kørt i bil til og fra skole.

Når man tager bilen, vælger man det transportmiddel, der gør én mindst fysisk aktiv. Selv offentlig transport får os til at bevæge os langt mere, end når vi vælger bilen.

Vores øgede bilafhængighed forstærkes mange steder i Europa af en byplanlægning, der i stigende grad prioriterer bilbrugere højere end fodgængere og cyklister.

Larm og ulykker

De mange biler får mange fodgængere og cyklister til at opleve deres transport som ubehagelig, hvis ikke decideret farlig. Den føromtalte britiske rapport kalder det skandaløst, at man i årevis har forsømt at udarbejde en lovet strategi for fodgængertrafik. Rapporten efterlyser, at man indtænker anti-overvægt i strategien for fodgængere, og at myndighederne i det hele taget indtænker sundhedspolitik i transportpolitikken.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er begyndt at beskæftige sig indgående med trafikulykker, som man ser som et stort, overset område af indsatsen for bedre folkesundhed. I rapporten ”World report on road traffic injury prevention”, der handler om trafikulykker i hele verden, bliver det slået fast, at vejtrafik udgør en daglig trussel mod sundheden.

En anden ting, der volder store sundhedsproblemer – fysiske som psykiske – er vejstøj. Bare i Danmark er beboerne i 700.000 boliger generet af vejstøj, vurderer Miljøstyrelsen. Disse boliger udsættes for en støjbelastning over den vejledende grænseværdi for vejstøj (55 decibel). 150.000 boliger er endda udsat for vejstøj, der går over 65 decibel.

Kilde: NOAH Trafik

Foto: Jan Jespersen (CC BY-NC 2.0) 

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]