Gå til hovedindhold

Tags

Monsterregn skal håndteres bedre

Kommuner og spildevandsselskaber skal have bedre muligheder for at håndtere store mængder regn. De nuværende økonomiske regler står i vejen for løsningerne.

Simon Halskov, Rød+ Grøn

Den tidligere regering ændrede reglerne for klimatilpasning i kommuner, så de selv skulle betale 25 procent af udgiften. Det har medført, at kommuner og spildevandsselskaber i langt mindre omfang har lavet gode løsninger på bl.a. skybrud. Konsekvensen er oversvømmelser i huse og kældre og et øget pres på de kommunale spildevandssystemer.

- Mange kommuner og spildevandsselskaber har gode idéer til, hvordan man i kommuner bedst håndterer store mængder regnvand uden at vælge de dyreste løsninger, hvor regnvandsledninger skal graves ned, forklarer Enhedslistens boligordfører Søren Egge Rasmussen.

Han har derfor spurgt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, om han vil tage initiativ til at fjerne den kommunale egenfinansiering, så projekterne kan komme i gang igen.

Biodiversitet og spændende bymiljøer

 Enhedslisten stillede under den tidligere regering et tilsvarende forslag, som var meget tæt på at opnå flertal udenom regeringen. Og partiet vil genfremsætte forslaget, medmindre ministeren selv tager initiativ til at genindføre de regler, der gjaldt under Thorning-regeringen, fortæller Søren Egge Rasmussen.

- Man kan vælge løsninger, som kan give interessante bymiljøer og mere biodiversitet i bynære områder. Man kan også sikre, at bestemte lavtliggende landbrugsarealer med græs oversvømmes i stedet for, at byernes kældre bliver fyldt med vand, fremhæver han.

Foto: Per Vad (CC BY-NC-SA 2.0)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]