Gå til hovedindhold

Tags

Mere magt til almindelige mennesker – ikke til EU

26. maj kan Enhedslisten for første gang vælges til EU-parlamentet. Vi vil bruge pladsen til at kæmpe for enhver forbedring og imod enhver forringelse for almindelige mennesker – præcis som vi gør i Folketinget.

Søren Søndergaard, EU-ordfører

Enhedslisten er modstander af EU’s traktatgrundlag, der sætter markedet først og grundlæggende er udemokratisk. Dette traktatgrundlag kan ikke ændres af EU-parlamentet. EU-parlamentet er heller ikke et rigtigt parlament, da medlemmerne ikke selv kan stille lovforslag, men må nøjes med at forholde sig til forslag fremsat af EU-kommissionen, som består af embedsmænd. Det er med de begrænsninger in mente, at Enhedslisten vil forsøge at trække Europa i en rød og grøn retning.

Danmark som foregangsland

I EU-parlamentet vil Enhedslisten arbejde for de bedst mulige minimumsregler på grænseoverskridende problemer. Det betyder, at medlemslandene skal kunne indføre mere strammere og bedre regler. Men vi vil altid gå imod totalharmoniseringer, som gør det umuligt for medlemslandene at stille højere krav når det f.eks. gælder sundhedsskadelige stoffer i legetøj, beskyttelse af vores drikkevand for pesticider, regulering af bankerne og dyrevelfærd. Totalharmoniseringer gør det lettere for multinationale selskaber at tjene på EU’s indre marked – men er dårligt for demokratiet, miljøet og for almindelige mennesker.

Mange gode forslag bliver afvist i folketinget med henvisning til, at der ikke er flertal for dem i EU. Men i Enhedslisten ser vi det som Danmarks opgave at gå foran. Vi kan ikke parkere kampen mod farlig kemi i EU, hvor kemilobbyen har stor indflydelse. Vi kan heller ikke overlade bekæmpelsen af skatteunddragelse til EU, hvor f.eks. Luxembourg, som et skattely blokerer for nye initiativer Vi må skabe forandringerne selv og har tidligere set, at når lande vover at være visionære og udfordre EU’s regler, så kommer andre efterhånden med.

Ikke mere magt til EU

Imidlertid findes der også eksempler på, at EU-regler faktisk har forbedret forhold i Danmark, f.eks. når det gælder luft- og vand-miljøet. Det skyldes ikke at EU-reglerne er fantastiske, men at Danmark på disse områder er sakket bagud. Det problem skal løses ved at stemme på de politikere til folketinget, som vil gå foran – ikke ved at afgive magten til EU og svække nærdemokratiet.

EU har store problemer med åbenhed og demokrati. Vigtige beslutninger bliver truffet bag lukkede døre langt fra borgernes hverdag og indflydelse. I stedet har EU-bureaukrater og lobbyister for store virksomheder en alt for stor indflydelse. Og de vil få stadig mere indflydelse i kraft af den centralisering, EU-toppen har sat turbo på, med planer om en EU-kapital og bankunion, øget militarisering, direkte EU-skatter, mere magt til EU over social- og skattepolitikken og endnu stærkere EU-styring af medlemslandenes økonomier.

Enhedslisten ønsker mere magt til befolkningerne. Derfor ønsker vi også, at danskerne skal stemme om vores medlemskab af EU, for det har ingen under 68 år haft mulighed for. Samtidig vil vi arbejde for mere demokrati i EU. Vi vil f.eks. give de nationale parlamenter ret til at stille forslag i EU-parlamentet, og vi kræver mere åbenhed i Ministerrådet, i lovgivningsprocessen og i forhold til alle lobbyisterne i EU.

Her vil vi gerne gøre det bedre

Som et parti med en klar grøn, solidarisk og international profil ønsker vi også et stærkt forpligtende europæisk samarbejde baseret på social retfærdig, menneskerettigheder og demokrati. For kun et sådan samarbejde kan løse de grænseoverskridende udfordringer, vi står med.  

Månedens tema slår ned på nogle af dem. Det er områder, hvor EU aktuelt spiller en rolle, og hvor Enhedslisten ønsker forbedringer. Det gælder f.eks. klimaudfordringen, finanspolitik og skattepolitik samt spørgsmål om krig, fred og flygtninge. Trods finanskrisen, flygtningekrisen, klimakrisen og Brexit har EU tilsyneladende ikke indset behovet for forandring. Derfor er vi nødt til selv at handle. Vi håber, at I vil hjælpe Enhedslisten til også at gøre det i EU-parlamentet – både når krydset skal sættes den 26. maj og under valgkampen forinden.

Foto: ijclark (CC BY 2.0)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]