Gå til hovedindhold

Tags

Læserundersøgelse: De fleste vil have Rød+Grøn i hånden

I slutningen af august gennemførte redaktionen en kort læserundersøgelse. Og med hele 2.488 besvarelser har vi fået brugbar feedback fra et meget stort udsnit af Enhedslistens medlemmer. Tak til alle jer, der har bidraget!

Simon Halskov, Rød+Grøn

I undersøgelsen har vi valgt at fokusere på, hvordan medlemmerne ønsker at læse Rød+Grøn – på tryk eller på nettet – og hvor ofte, medlemmerne synes, det skal udkomme. Det skyldes, at det kommende årsmøde skal tage stilling til, om vi fremover skal drosle ned fra ti Rød+Grøn-udgivelser årligt til seks eller fire, så der kan doneres penge til f.eks. Folkebevægelsen mod EU og netmediet Solidaritet. For at styrke grundlaget for den debat har vi ladet denne undersøgelse fokusere snævert på udgivelsesforholdene og medlemmernes brug af Rød+Grøn. Senere vil redaktionen lave en mere indholdsrelateret undersøgelse.

Papir eller pixels?

Langt de fleste medlemmer modtager Rød+Grøn med posten, mens et fåtal har fravalgt det fysiske magasin for i stedet at læse det på nettet. Blandt de mange, der modtager bladet med posten, svarer ca. to tredjedele (65,21 procent), at de altid eller ofte læser Rød+Grøn, mens 28 procent sjældent læser medlemsbladet. Kun seks procent har svaret ”aldrig”. Omvendt står det til med de få, der i dag kun modtager Rød+Grøn elektronisk: En tredjedel læser altid eller ofte Rød+Grøn på nettet, mens to tredjedele sjældent eller aldrig læser det.

”Jeg ville gerne læse Rød+Grøn på nettet, også for at spare papir, men jeg får det desværre ikke gjort af en eller anden grund”, skriver en af respondenterne.

Blandt modtagerne af det trykte blad foretrækker knap seks ud af ti at læse Rød+Grøn på tryk. Af dem, der kun modtager Rød+Grøn elektronisk, foretrækker over 40 procent alligevel det fysiske magasin. Det kan virke underligt, men her skal man huske, at en meget stor andel af dem, der er frameldt det fysiske blad, bor sammen med et eller flere andre Ø-medlemmer. Mange har dermed stadig mulighed for at læse det trykte magasin. ”Min mand modtager bladet fysisk, så jeg læser det, når det kommer”, skriver et medlem.

Hvor ofte skal medlemsbladet udkomme?

Her har vi kun givet medlemmerne de fire muligheder, som hovedbestyrelsen har diskuteret: ti gange årligt (som i dag), seks gange årligt, fire gange årligt og nul gange årligt. Blandt det store flertal, som modtager bladet med posten, har flest valgt ti gange årligt (43 procent). Mange andre har sat kryds ved den næsthøjeste mulighed – seks gange årligt (35 procent) – mens under fem procent synes, at Rød+Grøn helt skal stoppe. Nogle medlemmer efterlyser valgmuligheder, der vil øge antallet af Rød+Grøn-udgivelser.

Endelig spurgte vi medlemmerne, hvad der kan få dem til at læse Rød+Grøn på nettet i højere grad. Her var det mest populære valg ”Mere interaktion (kronikker, debatter, blogs, chats med f.eks. folketingsmedlemmer)” – 36 procent af dem, der modtager Rød+Grøn med posten.

Hvad kan vi så bruge undersøgelsen til? Vi kan i hvert fald konstatere, at det fortsat er et enormt flertal af medlemmerne, som ønsker Rød+Grøn udgivet (ca. 95 procent af de i alt 2.488 medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen), og at rigtig mange ønsker samme udgivelsesfrekvens som i dag. Men man kan samtidig læse ud af undersøgelsen, at mange medlemmer godt kan leve med færre udgivelser. Samtidig skriver overraskende mange, at de ikke vidste, at Rød+Grøn fandtes i elektronisk form, og at man kan fravælge det fysiske blad. Under alle omstændigheder ligger der derfor et væsentligt arbejde i at oplyse om disse muligheder.

Uanset hvad årsmødet beslutter, vil redaktionen arbejde videre med at forbedre Rød+Grøn. Ikke mindst på nettet, hvor en mere brugervenlig og livlig Rød+Grøn-hjemmeside trænger sig på.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]