Gå til hovedindhold

Tags

Kort nyt fra Folketinget

Hvidvask-aftale tager ikke fat om problemets rod

En ny aftale om styrket indsats mod finansiel kriminalitet rummer gode tiltag. Men aftalen tager ikke fat om problemernes rod, mener erhvervsordfører Pelle Dragsted.

- En række af vores forslag har fundet vej ind i aftalen, selvom vi var udelukket fra forhandlingerne. Det gælder indførsel af karensregler for jobskifte mellem finansmyndighederne og bankerne og skærpelse af straf for at afgive urigtige oplysninger til Finanstilsynet, siger han og fortsætter:

- Men problemerne i finanssektoren skyldes grundlæggende, at få, finansielle supermarkeder dominerer markedet med komplekse og spekulative forretningsmodeller. Den udfordring tager dagens aftale slet ikke fat på.

Opsig gymnasieforliget, S, SF og RV

En undersøgelse fra Danske Gymnasier viser, at næsten 2.000 af ansøgerne til gymnasiet ikke opfylder adgangskravene. Antallet vil blive langt større, når søgetallene fra de alle de gymnasiale uddannelsessteder er gjort op.

- Det er helt meningsløst, at så mange unge nu slukket drømmen om at komme i gang med en gymnasieuddannelse, mener Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj,

– Vi ved, at de nye optagekrav har en kolossal social slagside. Det er først og fremmest unge, der kommer fra hjem, hvor forældrene har kort eller ingen uddannelse, der nu bliver udelukket fra gymnasierne, forklarer Jakob Sølvhøj.

Han håber, at Socialdemokraterne, SF og Radikale vil opsige forliget, så der efter et valg kan rettes op på de problemer, gymnasiereformen har skabt.

Regeringen sylter vandmiljøet

Danmark har rykket deadline for opfyldelse af vandmiljømål flere gange. Nu vil regeringen yderligere udskyde deadline til efter 2027. Enhedslistens miljøordfører Øjvind Vilsholm finder det er dybt forargeligt, at regeringen tager så let på vores vandmiljø.

- Vores kystnære havområder, søer og fjorde lider under alger og iltsvind, og vi har en regering, der udskyder ansvaret for at gøre noget ved det på ubestemt tid, konstaterer Enhedslistens miljø- og naturordfører Øjvind Vilsholm.

Han foreslår, at den katastrofale landbrugspakke straks rulles tilbage.

- Og så kunne regeringen kigge på Enhedslistens klimaplan, hvor vi vil tage 500.000 hektar landbrugsjord ud af drift. Det vil gøre en reel indsats for vandmiljøet, påpeger Øjvind Vilsholm.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]