Gå til hovedindhold

Tags

Kort nyt fra Enhedslisten

Til kamp mod fattigdomsydelser og højere pensionsalder

For at gøre sociale og faglige rettigheder til et uomgængeligt tema, ikke mindst i den kommende valgkamp, laver Enhedslisten et politisk fremstød i uge 4. Det består blandt andet af en ny folder kaldet ”Skab tryghed for syge og arbejdsløse” og en opdateret udgave af folderen ”Stop højere pensionsalder”, som afdelingerne kan gå på gaden med.

Med fremstødet vil vi udbrede vores forslag og skabe yderligere gå-på-mod til at bekæmpe den umenneskelige behandling af ældre, syge og arbejdsløse.

Læs meget mere om fremstødet på org.enhedslisten.dk/uge4. Her kan du også finde links til videoer og inspirerende debatindlæg om kampen for sociale og faglige rettigheder.

Opsamling af ”100 dage med Enhedslisten”

Hovedbestyrelsen vedtog på sit møde i november en opsamling af debatten om ”100 dage med Enhedslisten”. Opsamlingen kan findes på hjemmesiden.

Debatoplægget er blevet trykt i 38.000 eksemplarer, og når det gælder udadvendte arrangementer, har debatten været en af de mest omfattende i Enhedslistens historie.

Generelt har der været bred tilslutning til debatoplæggets politiske ambitionsniveau, men nogle medlemmer har været uenige heri, ligesom der har været kritik af, at debatoplægget ikke var afklaret internt i Enhedslisten, inden den offentlige debat.

Der er kommet 300 skriftlige tilbagemeldinger, hvor folk indenfor og udenfor Enhedslisten har givet masser af idéer, som kan bidrage til Enhedslistens fortsatte politikudvikling.

Program om globalisering på trapperne

Der er kommet et nyt forslag til, hvad Enhedslisten skal mene globalt. Programforslaget hedder "En grøn jord med fred og plads til alle". Forslaget vil blive behandlet på hovedbestyrelsesmødet den 19.-20. januar. Forretningsudvalget har bedt om, at forslag kommer før den 10. januar.

Der holdes tre regionale seminarer om globaliseringsprogrammet lørdag den 16. februar (læs mere på side 27). Vi glæder os alle til en god debat. Venlig hilsen skrivegruppen.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]