Gå til hovedindhold

Tags

Kort nyt

Nye havbrug stoppes

Miljøminister Lea Wermelin vil nu stoppe for nye tilladelser til havbrug. Erklæringen kommer efter, at Enhedslistens landbrugs- og fiskeriordfører, Søren Egge Rasmussen, har spurgt ministeren, om hun er villig til at ophæve loven, som giver mulighed for at udvide eller etablere nye havbrug. Søren Egge Rasmussen er glad for ministerens initiativ og mener, at regeringen nu bør tage videre skridt for at rydde op på de skadelige virkninger af Venstre-regeringens landbrugspakke.

- Venstre-regeringens landbrugspakke øgede kvælstofforureningen og planlagde nye forurenende havbrug. Det var en katastrofe for vores natur og miljø. Derfor er det glædeligt, at den nye regering nu vil være med til at bryde med landbrugspakken, siger han.

Christian Juhl ny formand for Sydslesvigudvalget

Kulturminister Joy Mogensen har udnævnt Christian Juhl til ny formand for Folketingets Sydslesvigudvalg. Udvalget fungerer som bindeled mellem Folketinget og det danske mindretal i Sydslesvig.

- Sydslesvigudvalgets rolle som det officielle bindeled mellem Folketinget og mindretallet er af stor betydning. Derfor er jeg meget tilfreds med, at det er Christian Juhl, der nu bliver formand. Han har i mange år udvist et stort engagement og har et indgående kendskab til forholdene i Sydslesvig og til Sydslesvigudvalgets arbejde, forklarer Joy Mogensen.

Stop ISDS

Civilsamfund og fagbevægelser i Europa er gået sammen for at stoppe den udskældte investor-stat-tvistbilæggelsesmekanisme (ISDS). Det sker gennem en fælles europæisk underskriftindsamling, som samtidig promoverer FN's traktat om transnationale virksomheder og menneskerettigheder.

ISDS giver udenlandske selskaber mulighed for at sagsøge stater, når de indfører lovgivning, der mindsker deres forventede profit. Samtidig er der ingen international domstol, der holder transnationale virksomheder ansvarlige, når de overtræder menneskerettighederne.

I Danmark står NOAH Friends of the Earth, Global Aktion, Mellemfolkeligt Samvirke, Colombia Solidaritet, Mellemamerika Komiteen, 3Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København og PROSA bag kampagnen. Målet er en million underskrifter, som skal afleveres til EU-Kommissionen inden årets udgang. Skriv under på stopisds.dk.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]