Gå til hovedindhold

Tags

Kommunal økonomiaftale vil presse velfærden

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen giver 1,7 mia. kr. mere til service og 1,3 mia. kr. mere til anlæg næste år, sammenlignet med i 2019. Der er tale om den bedste aftale i 10 år. Det ændrer dog ikke ved, at aftalen ikke dækker kommunernes øgede udgifter til ældre, børn, mennesker med handicap og sundhedsområdet i 2020.

Per Clausen, Enhedslistens repræsentant i KL

Landets kommuner skal ud i besparelser og omprioriteringer for at få økonomien til at hænge sammen i 2020. Derfor stemte Enhedslisten imod aftalen i KL’s bestyrelse.
Et løft på 1,7 mia. kr. i den kommunale serviceramme skal ses i lyset af, at KL har beregnet, at de ekstra udgifter til ældre, børn, mennesker med handicap og sundhedsområdet i 2020 mindst løber op i 3 mia. kr.
Flere ældre og børn: 1 mia. kr. Flere borgere, som modtager yderligere på det specialiserede socialområde: En samlet vækst på 1,2 mia. kr. i årene 2018 og 2019 og en forventet vækst i 2020 på 0,6 mia. kr. Større udgifter på sundhedsområdet som følge af opgaveglidning: 0,5 mia. kr. Derfor vil denne aftale tvinge kommunerne til nye omprioriteringer og besparelser i 2020.

Flere fremskridt i aftalen
Aftalen indeholder det fremskridt, at det årlige moderniserings- og effektiviseringsbidrag på 500 mio. kr. afskaffes helt. Det er en sejr for de faglige organisationer og andre, som har kæmpet hårdt mod dette, siden Claus Hjorth forsøgte at komme igennem med et omprioriteringsbidrag på 2,5 mia. kr.
Herudover er det positivt, at kommunerne får mulighed for at bruge 1,3 mia. kr. mere på anlæg. Det betyder, at kommunerne samlet set får et løft på 3 mia. kr. næste år. Helt afgørende er det, at finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares, og at den bebudede halvvejsregulering i 2019, som kunne have kostet kommunerne 1,9 mia. kr., blev droppet. Aftalen giver også ekstra penge til de vanskeligt stillede kommuner.
Nogle kommuner får også mulighed for at hæve skatten med samlet set 200 mio. kr. De kommuner, der får tilladelse til det, kan således hæve skatten uden at blive ramt af individuelle sanktioner. Tilsvarende gives der tilskud til de kommuner, som sætter skatten ned. Hvis de kommunale skatter samlet set stiger, rammes alle kommuner dog af en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.

Finanslov og klimaforhandlinger bliver afgørende
Selv om denne aftale indeholder forbedringer i forhold til de sidste 10 års aftaler, kræver det en stor indsats af Enhedslisten i finanslovsforhandlingerne, hvis regeringen skal levere det løft i velfærden, som alle med rette forventer efter valgkampen. Økonomiaftalen bidrager således slet ikke til at sikre minimumsnormeringer eller til at løse problemerne i skolerne.
De store klima- og miljøudfordringer tages der slet ikke fat på at løse i denne aftale, selv om en realisering af regeringens forståelsespapirs mål kræver en aktiv indsats af landets kommuner. Det bliver derfor en vigtig opgave for Enhedslisten at få givet kommunerne og deres indsats en central placering i klimaforhandlingerne i folketinget.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]