Gå til hovedindhold

Tags

Her står oppositionen samlet

Der er håb: Enigheden blandt partierne i oppositionen viser trods alt på flere områder en bedre retning for Danmark.

Rune Lund, finansordfører

Partierne i oppositionen er uenige om mange ting. Man behøver bare at sige paradigmeskift, pensionsalder og ulighedsskabende reformer af f.eks. førtidspension og kontanthjælp.

Men Enhedslistens folketingsmedlemmer har talt sig frem til, at oppositionen pt. er enige på 31 områder. Der er i det fleste tilfælde tale om konkrete forslag, men kan også være tale om en politisk enighed, som endnu ikke er udmøntet i deciderede forslag.

Fakta frem for mavefornemmelser
Vi ved fra tidligere, at partier kan mene ét før et valg og noget helt andet bagefter. Derfor må vi ikke være blåøjede. Alligevel er det værd at undersøge, hvor langt enigheden rækker her og nu – på godt og ondt. For så behøver vi ikke nøjes med mavefornemmelser til at vurdere, hvor oppositionen måske kan rykke noget. Vi kan bruge fakta.

Forslagene er valgt ud fra, at partierne tydeligt har meldt ud, hvad de mener. Der er en række andre forslag, der kunne have været kommet med, hvis kriteriet havde været, at oppositionen er ”næsten enig”. Derfor er forslaget om at ansætte 1.000 ekstra årsværk i skattekontrollen f.eks. ikke på listen, selvom både vi, S, SF og Å har kaldt det en god idé. I praksis vil R dog næppe stille sig i vejen, selvom de ikke har været ude med tallet tusind selv.

Selvom der i oppositionen er uenighed om mange ting, så viser det sig, når fakta kommer på bordet, at vi heldigvis også er enige om en hel del. Det er vores opgave i Enhedslisten at bidrage aktivt til, at denne enighed bliver udmøntet i konkrete lovforslag så hurtigt som muligt efter et valg, hvor der forhåbentlig kommer et nyt flertal til magten.

 

Her er oppositionen helt enig:

Grønt

 • Etablering af 75.000 hektar urørt skov.
 • Sprøjtefri zoner ved drikkevandsboringer.
 • Forbud mod at sprøjte og gøde på heder, enge og overdrev.
 • Nyopførte boliger bliver omfattet af kravet om helårsbeboelse.
 •  
 • Internationalt og EU/Europa

 • Social protokol mod løndumping i EU.
 • Ny Irak- og Afghanistan og CIA-fly-kommission.
 •  

Kultur

Flere penge til danskproduceret medieindhold.

Ret og udlændinge

 • Samtykkebaseret lovgivning på voldtægtsområdet.
 • Ændring af byggeloven mhp. forebyggelse af indbrud i private hjem.
 •  
 • Velfærd

 • Drop 2 pct.-besparelserne på hele uddannelsesområdet.
 • Trecifret millionbeløb til bedre maskinparker og tidssvarende lokaler på erhvervsskolerne og AMU-skolerne.
 • Folkeskolepakke på 500 mio. kr. årligt øremærket tolærerordninger og klasseloft på 24 elever.
 • Øremærket beløb til bevaring af lokale folkeskoler – evt. som led i et samlet landdistriktsforslag.
 • Tobaksforebyggelse: Neutrale pakker, tobak under disken, mere kontrol og flere sanktioner og handleplan for tobaksforebyggelse.
 • Forebyggelsespolitik i sundhed og social ulighed i sundhed og tandområdet.
 • Sociale investeringer - opgør med regnemodellernes manglende fokus på forebyggelse og velfærd.
 • Unge skal samles op, inden de bliver så dårlige, at de ender i psykiatrien.
 • Rekruttering af personale til ældreplejen (social- og sundhedsuddannelserne).
 • Ændre hadforbrydelsesparagrafferne til også at omfatte ”køn” og ”kønsidentitet”.
 • Officiel undskyldning til Godhavnsdrengene.
 • Overenskomst for plejefamilier.
 • Frit valg på tandsundhed rulles tilbage.
 • Arbejdsgivere skal (igen) have ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetssygdomsfravær.
 • (Gen)indførsel af ret til optjening af ferie, når man er på sygedagpenge.
 •  
 • Økonomi

Regnemodellerne i Finansministeriet skal reformeres.
Højere bo- og gaveafgiften for arvinger til familieejede virksomheder.
Beskatning af fri telefon.
Indfasning af udligningsskatten.
Fjerne mulighed for forældrekøb via virksomhedsordningen.
Hurtigere indførsel af digitale kasseapparater til bekæmpelse af sort arbejde og snyd.
Indføre lovgivning, der etablerer en klar ramme for oprettelse af kooperative virksomheder.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]