Gå til hovedindhold

Tags

Globalisering og økonomi vil præge årsmødet

Enhedslistens årsmøde skulle have fundet sted i foråret på Nørrebro, men grundet hele to valg i samme periode valgte hovedbestyrelsen at udskyde mødet. Den 5.-6. oktober lægger Hafnia-hallen i Valby hus til Enhedslistens 31. årsmøde.

Maja Albrechtsen, Rød+Grøn og forretningsudvalget

Da der ikke er helligdage i efteråret, holdes årsmødet blot over en weekend. Det giver et kortere program, hvilket stiller højere krav til en skarp afvikling og prioritering. På samme måde bliver den kommende hovedbestyrelsesperiode kortere end vanligt, da der er årsmøde igen i pinsen 2020. Ikke desto mindre er der sammensat en dagsorden, der lægger op til vedtagelse af både et globaliseringsprogram, valg af ny hovedbestyrelse med dertil hørende arbejdsplan, valg til Rød Fond og intern revisor, budgetrevideringer, nye kandidatlister og besøg fra både ind- og udland.

Globaliseringsprogrammet

I 2014 vedtog Enhedslistens årsmøde et nyt principprogram. Samtidig blev det besluttet, at en række politikområder skulle uddybes med hver deres delprogram. Globalisering er et af disse områder, og en skrivegruppe nedsat af hovedbestyrelsen har udarbejdet et programudkast. Årsmødets delegerede skal stemme om, hvad der præcis skal stå i programmet - dette ud fra udkastet og de ændringsforslag, der er indkommet fra hovedbestyrelsen og medlemmerne.

Globalisering er et bredt begreb, og både proces og politik har optaget hovedbestyrelsens medlemmer meget. Undervejs i forløbet var der udskiftning i skrivegruppen, og man brugte meget tid på at finde frem til de basale politiske uenigheder. Disse er fremsat som A- og B-forslag i programmet, hvor A-forslagene er dem, der havde et flertal i hovedbestyrelsen. Man vurderede, at det var fornuftigt at medtage begge og lade det være op til årsmødet at træffe den endelige afgørelse, da flertallet i mange tilfælde var snævert, og der var tale om relativt store uenigheder.

Samtidig har der været forskellig debat om udgangspunktet, bredden og temaerne for programmet. Nogle af medlemmerne af den oprindelige skrivegruppe har valgt at skrive en kortere version med et smallere fokus, der sættes til afstemning som alternativ til hovedbestyrelsens program. Begge kan læses på org.enhedslisten.dk/am19 eller i årsmødepapirerne.

Retning for politik, organisation og økonomi

Budgetpunktet er sjældent det, der får folk op af stolene – men i år er det nogle store beløb, vi skal tage stilling til, og man kan med fordel sætte sig godt ind i sagerne på forhånd.

I 2016 vedtog Enhedslisten, at man, såfremt vi fik et mandat i Europa-Parlamentet og Folkebevægelsen ikke gjorde, ville støtte bevægelsen økonomisk. Hvordan og hvor meget er der forskellige fortolkninger af, hvilket blandt andet kommer til udtryk i økonomiudvalgets to udkast til mulige budgetter. 

Den forventede fremgang til folketingsvalget udeblev, hvilket har resulteret i et dårligere økonomisk udgangspunkt end forventet. Hvis vi ønsker at give penge til et uafhængigt netmedie – her peges på 400.000 kr. per år over tre år – og støtte Folkebevægelsen, skal pengene findes et sted. Hvordan vi løser det, er op til de delegerede på årsmødet.

I det kommende år lægger hovedbestyrelsen i arbejdsplanen op til at igangsætte og facilitere en debat, der skal opdatere vores politiske og organisatoriske retning. Det er vigtigt, at denne debat foregår ude blandt medlemmerne, og resultatet – et skriftlig opsamling og udkast til retning til årsmødet 2020 – skal være funderet i medlemmernes input. Den nuværende hovedbestyrelse har lavet et skriftligt udkast til ramme for debatten, der kommer til at foregå i afdelingerne i løbet af det kommende år.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]