Gå til hovedindhold

Tags

Eva Flyvholm: EU tænker mere på industrien end mit barns sundhed

Hvordan går det med at sætte EU-valgkampen i gang – og hvad bliver Enhedslistens politiske budskaber? Rød+Grøn har snakket med Eva Flyvholm, som er nummer to på Enhedslistens kandidatliste til EU-parlamentsvalget.

Mikael Hertoft, Rød+Grøn

Hvordan går det med forberedelserne?

- Det går godt! Vi deltager allerede i ekstremt mange debatter på gymnasier, tekniske skoler og højskoler. Ungdommen er især optaget af grøn omstilling.  De spørger, hvorfor vi er kritiske overfor EU – for er der ikke brug for internationale løsninger, og er EU så ikke nødvendig? Og jo, der er brug for internationale løsninger. Derfor støtter vi også de positive tiltag, der er i EU. Men ofte er EU’s regler en hindring for grøn omstilling, f.eks. i Danmark. Der vil vi have ret til at gå foran. Samtidig kræver klimaproblemerne løsninger, der rækker ud over EU; der skal global handling til.

EU-valget kommer formentlig lige efter et folketingsvalg. Kan du fortælle om nogle af de EU-politiske lovforslag, vi stiller i Folketinget?

Vi kræver f.eks. stop for brug af giftstoffet Roundup, som ikke bare bekæmper ukrudt men også kan give kræft. Vi har stillet spørgsmål til miljøministeren, og han svarer, at nej, det kan vi ikke forbyde pga. EU's regler. Det sætter jo nogle partier i en klemme, heriblandt SF og Alternativet, som gerne vil forbyde Roundup, men også gerne være med i EU. Et parti som Venstre vil slet ikke forbyde Roundup – og det er bekvemt for dem at gemme sig bag EU.

Har vi andre EU-relaterede forslag?

- Ja, bl.a. mod skattely. Det er jo sådan, at EU har en liste over skattely-lande, men de EU-lande, som er skattely, er ikke på listen, bl.a. Luxembourg og Holland. Det er slet ikke godt nok. Vi stiller forslag om, at Danmark skal lave en liste over selskaber, der driver virksomhed fra skattely-lande. Den liste skal alle lande kunne tilslutte sig. Og så vil vi ikke have, at offentlige myndigheder laver forretninger med disse firmaer. Vi vil række ud til alle lande – og vi får en vis respons, bl.a. fra Island, Norge og Canada.

Hvilken opbakning har sådan et forslag i Folketinget?

- Det er et interessant spørgsmål. Socialdemokratiet har erklæret, at en af partiets vigtigste sager i EU-valgkampen bliver at bekæmpe skattely. Men vil de være med til at stemme for det her forslag? Det må tiden vise.

- Generelt må vi erkende, at det ikke kun er EU, der agerer reaktionært. Vi har en kulsort regering, der kun vil leve op til EU's minimumsstandarder for miljø. Vi kunne kalde det beskyttelseslovgivning, for det handler om beskyttelse af mennesker, dyr og miljø. Nogle gange er EU's lovgivning på miljøområdet sågar positiv i forhold til regeringens, men rigtig tit er EU en hindring for ikke mindst grønne tiltag. I EU er det varernes og kapitalens frie bevægelighed, der vejer tungest – på bekostning af både miljø og mennesker.

Så er der EU’s rejsecirkus – har vi foreslået at afskaffe det?

- Ja, det har vi og mange andre foreslået. Sagen er, at EU parlamentet hver måned rejser mellem Bruxelles og Strasbourg. Alle parlamentarikerne og ansatte flyver derfor 400 km frem og tilbage mellem de to byer, og der bliver medsendt tusindvis af flyttekasser med papirer – hver måned. Det koster ca. 19.000 tons CO2 om året, svarende til 4.900 flyrejser retur fra Berlin til New York eller udledningen fra 11.300 familiebiler. Det koster også mange penge.

- Vi har stillet et forslag om, at rejseriet skal stoppe i forbindelse med den næste traktatændring. Det er en af de ting, som folk virkelig synes er åndsvagt. Som en elev på Vallekilde Højskole engang sagde til mig: ”Hvis voksne mennesker ikke kan blive enige om noget så oplagt, som hvor parlamentet skal ligge, hvad kan de så finde ud af?”.

Vi er jo i valgforbund med liste N. Hvad er samarbejdet med Folkebevægelsen?

- Jeg er meget glad for valgforbundet. Vi taler løbende sammen og har politiske og praktiske drøftelser. Det er et samarbejde, der også omfatter vores lokalafdelinger. I Holbæk-afdelingen giver vi f.eks. tilskud til arrangementer med Rina Ronja Kari, der er Folkebevægelsens spidskandidat), og vi deler også Folkebevægelsens materiale ud.

Målet er et mandat til både Folkebevægelsen og Enhedslisten. Er det realistisk?

- Det mener jeg, det er – men selvfølgelig vil det kræve hårdt arbejde. Vi må se, om vi får det, som vi ønsker os, når klokken slå tolv den 26. maj.

Du er forsvarsordfører for Enhedslisten. Hvordan vi vil føre kampagne mod militariseringen af EU?

- Det er et vigtigt emne, for der sker meget på det militære område i EU. Macron i Frankrig og Merkel i Tyskland har på det seneste talt om en EU-hær.  Med i det nye militære samarbejde er etableringen af en kæmpestor milliardfond, der skal støtte udvikling og forskning i våbenindustrien. Alle lande kommer til at bidrage – også Danmark, selvom vi er med i forsvarsforbeholdet. Alligevel er det vigtigere end nogensinde før at bevare forsvarsforbeholdet, for oprustningen er i fuld gang, og vi skal yde så meget modstand, som overhovedet muligt.

I skitsen til vores valgprogram står der, at ”Enhedslisten stiller op for første gang, fordi vi ønsker at styrke den socialistiske og grønne EU-modstand og venstrefløjen i Europaparlamentet”. Hvad siger du til det?

- Det vil jeg sgu da godt være med til! Det er spændende, at vi får mulighed for et tættere samarbejde med andre venstreorienterede i Europa.

Hvad betyder begrebet EU-modstand for dig?

Det helt store problem med EU er, at det er de forkerte hensyn, der vejer tungest: hensynet til store virksomheder. Kemikalieproducenternes interesser er i EU’s øjne vigtigere end mit barns sundhed. Der er noget helt galt med balancen. Det er derfor, jeg er EU-modstander.

Foto: Unsplash

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]