Gå til hovedindhold

Tags

EU – et fredens projekt?

Nogle mener, at EU skaber fred og stabilitet i Europa. Men EU er også tiltagende militariseret og med til at tilspidse en række konflikter verden over.

Eva Flyvholm, freds- og forsvarsordfører og kandidat til EP-valget

Når vi taler om EU, får folk helt tydeligt forskellige billeder i hovedet. Nogle ser et ”fredens projekt” for sig. For nylig talte jeg med en af mine gode venner, og for ham var den allervigtigste årsag til at være EU-tilhænger, at EU ifølge ham historisk og aktuelt skabte fred og stabilitet i Europa.

Fred findes også uden for EU
Jeg har altid været optaget af spørgsmål om krig og fred. Krig ødelægger katastrofalt mange liv og muligheder. Derfor må fred og frihed være de vigtigste politiske og menneskelige mål. Men i modsætning til min ven kan jeg simpelthen ikke se EU som et fredens projekt. I mine øjne er EU dybt militariseret og ofte med til at tilspidse konflikter.

Ser man historisk på oprettelsen af EU, så var formålet at skabe et fælles marked for kul og stål.  Der er ingen tvivl om, at nabolande, der handler meget sammen, besøger hinanden og har tæt politisk kontakt, oftest har en interesse i at holde fred.

Det er imidlertid en dynamik, man kan se mange andre steder end i EU. Vi har jo også et tæt og fredeligt forhold til f.eks. Norge, Island og Schweiz, selv om de ikke er med i EU. Så det faktum, at der i mange år ikke har været krig i Europa, kan ikke bare tilskrives EU. Tværtimod er der i EU klare tendenser til militarisering og oprustning, som jeg vil betegne som decideret ufredelige.

Oprustningens projekt?
Den seneste store EU-traktat – Lissabon-traktaten fra 2007 – indebærer en udtrykkelig forpligtigelse til, at medlemslandene løbende skal øge deres militære kapacitet. Hvis EU er fredens projekt, burde der være et fælles politisk grundlag, som opfordrede til nedrustning. Men det er ikke tilfældet.

De seneste måneder har udviklingen taget voldsomt fart. De toneangivende EU-landes ledere, Macron og Merkel, har opfordret til opbygningen af en EU-hær, og stort set alle EU-lande opruster som følge af den anspændte situation mellem Rusland og NATO og Trumps krav om, at alle NATO-lande skal bruge to procent af BNP på militær. Det svarer i Danmark til, at vi skal bruge næsten dobbelt så meget på militæret, som vi gør nu. Uhyrligt mange penge, som var langt bedre givet ud i fredens tjeneste på at forbygge konflikt, fattigdom og klimakatastrofer.

Der er lige oprettet en ny europæisk våbenfond med 13 mia. euro. Formålet er at øge den europæiske våbenproduktion gevaldigt, så pengene til den store oprustning ikke kun ender i lommerne på amerikanere. Dermed er der lagt op til, at EU i højere grad bliver et oprustnings-projekt end et freds-projekt.

Konfliktforebyggelse mangler
Mange ser formentlig EU som et tiltrækkende militært alternativ til Trumps USA. Problemet er bare, at det er præcis den samme farlige oprustningslogik, der præger EU – ikke et brud med Trump og den krigeriske linje.  Vores hjemlige forsvarsminister siger da også, at øget militær kapacitet skal ske som et supplement til NATO. Her så jeg hellere, at vi prioriterede FN’s fredsbevarende arbejde, der i dén grad mangler ressourcer.

I en række sager optræder EU i stedet på den helt forkerte side, når det handler om at forebygge krige og konflikter. EU’s landbrugsstøtte og handelsaftaler har i årevis været med til at skabe fattigdom og ulighed uden for EU. Vi ser også gentagne eksempler på, at EU ikke tager menneskerettigheder alvorligt nok. At Israel har en særlig fordelagtig aftale med EU burde f.eks. ikke få lov at fortsætte gennem bombardementer af uskyldige børn i Gaza.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]