Gå til hovedindhold

Debat

Forslag til fem røde linjer

Birger Thamsen, Nørrebro Park

I diskussionen om røde linjer i forhold til en kommende centrum-venstre regering er der brug for at være lidt mere konkret angående det nærmere indhold af sådanne politiske krav. Jeg vil her fremlægge en skitse til 5 forslag til fornuftige krav til en ny regering. Det er rigtigt, at man ikke med sikkerhed kan forudse den politiske situation efter det kommende valg til Folketinget, men man kan godt indkredse en række alvorlige problemer i Danmark, som også vil være aktuelle, når vælgerne har sammensat et nyt Folketing.

1) Vi må kræve en hurtig fjernelse af de lave satser, som den nuværende regering har indført i form af f.eks. integrationsydelserne, kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen. 2) Vi må også kræve en ny politik angående tildeling af førtidspension. Førtidspension skal tildeles på en hurtig og fair måde gennem opstilling af klare standarder for nedsat arbejdsevne og en hurtig og gennemskuelig proces til behandling af ansøgninger. 3) Vi må desuden kræve en ny og mere fornuftig behandling af arbejdsløse. Det nuværende system med meget kontrol af ledige skal erstattes af et system, der faktisk formidler arbejde til de ledige og opkvalificerer de ledige til kravene på arbejdsmarkedet. 4) Vi må også kræve at besparelserne i staten, kommunerne og regionerne hører op og erstattes af en genopretning på de områder, hvor f.eks. skattevæsenet, DSB, kommunerne og sundhedsområdet er blevet svækket. 5) Sluttelig bør vi kræve en genopretning af miljøpolitikken, så den igen kan sikre en udvikling mod et stadigt renere og bedre miljø og en tilbagerulning af de mange forringelser, som den nuværende regering har indført i form af lempelser af afgifter på biler, slappere regler for landbruget og nedskæringer af de institutioner og organisationer, som skal holde øje med miljøet.

De krav vi således stiller for at støtte dannelsen af en kommende centrum-venstre regering efter næste valg til Folketinget, kan samtidig udgøre et tydeligt afsæt til vores valgkamp forud for valget.

Synlig systemkritik

Kvindeudvalget og PØU

Vi har på et fælles møde mellem Kvindeudvalget og Politisk Økonomisk Udvalg diskuteret en feministisk kritik af det økonomiske system og Enhedslistens systemkritik. "Et feministisk blik på økonomi" var titlen på mødeoplægget.

Vi var enige om, at vi savnede systemkritikken i Enhedslistens offentlige profil. Enhedslistens hjemmeside er forsynet med rubrikker som: "social", "miljø og fødevare", "kirke og religion", osv. En rubrik med betegnelsen: "systemkritik" kunne være et beskedent bidrag til at gøre den systemkritiske profil lidt mere synlig. Rubrikbestyrerne er velkomne til at lade sig inspirere af eller plukke fra det skriftlige oplæg.

Til vores Dejlige “Røde Blad”

Niels V. Hansen, Hillerød

Kære Venner hvor er den Revolutionære ånd blevet af hos jer, i er jo nærmest blevet Socialdemokrater i vil ikke afskaffe kirken som jo strengt taget er et paradoks for man kan jo ikke ha en Folkekirke og samtidig ha trosfrihed og en samling pyntesyge Præster, de skulde da skamme sig, alle andre steder skal der spares tænk engang på vores sygehuse, man hører ikke om andet end besparelser, jeg var i sin tid slagter på Rigshospitalet i 10 år og i den ti blev der lagt mere arbejde på da vi fik stadig flere andre Hospitaler at lave mad til og alligevel hørte man aldrig andet end det der skulde spares, hvad med kongehuset der skal da ikke spares når nye Finanslov kommer er der atter en klækkelig Lønforhøjelse til dem, så lad os også afskaffe dem.

Og Bankerne de tyveknægte, hvorfor kan vores allesammens Nationalbank ikke ha vores lønkonto for det er dog forfærdeligt som de kan Rage til sig i form af gebyrer og afgifter på alt muligt tænk engang 40 milliarder stjæler de fra os om året og penge laver de selv i form af elektroniske penge som jo er fiktive for dem, men Rigtige penge for os som låner dem med dyre Renter til følge, så der spiller godt for dem skal jeg lige låve for en bankdirektør har hele 12 millioner i Løn om året er det retfærdigt, han er jo strængt tager en luderkal som bare tjener på andres arbejde fy for satan siger jeg bare, nå men nu kan i tænke lidt over det?

I håbet om forståelse sluttes med en Venlig Hilsen.

De historieløse lever ikke i en historieløs tid

Niels Erik Danielsen, Kalundborg

Der er nogen der siger historien gentager sig, jeg plejer at sige det håber jeg ikke. Men historie er vigtig for at forstå vores samtid. I bøgerne kan man læse om tiden mellem 1. og 2. verdenskrig. Som læser sidder man med viden om verdenskrig og koncentrationslejre og det der er værre. Men de beskrevne personer i bøgerne ved det ikke. Vores nuværende virkelighed er noget af det samme. Vi ved ikke om vi lever i en mellemkrigstid. Nogenlunde på samme måde som før 2. verdenskrig. I Danmark var der få borgerlige der advarede mod Hitler. Nic. Blædel var en af de borgerlige der gjorde. I bogen Forbrydelse og Dumhed beskrev han optakten til 2. verdenskrig. Og advarede mod farerne ved Hitler. Kommunisterne og venstrefløjen havde længe advaret mod Hitler og ageret. Først og fremmest som deltagere i den spanske borgerkrig. Ca. 500 danskere deltog i den internationale brigade der kæmpede mod Francos fascister. Ca. halvdelen døde i Spanien. Eftertiden viste at det var katastrofalt naivt ikke at blande sig. Det er i den sammenhæng uhyggeligt at opleve opblomstringen af nazismen bl.a. i USA. 2. verdenskrig startede ikke med koncentrationslejrene, den startede med had - der først og fremmest var rettet mod jøderne. Et had vi også oplever i dag, nu rettet mod fremmede. Der skal mange bevidste handlinger til for at undgå krig. Nedrustning er et godt tiltag. Donald Trump taler for oprustning og at de europæiske lande skal opruste mere. Hvilket bl.a. også handler om, at han har lovet arbejde til amerikanerne. Men en oprustet verden behøver kun en gnist for at udløse en krig. Mordet i Sarajevo på den østrig-ungarske ærkehertug i 1914 var en sådan gnist der førte til starten på 1. verdenskrig. Der er desværre modsætninger nok i verden til at udløse krige, jeg vil derfor appellere til at vi får støvet fredsbevægelserne af og arbejder på en nedrustet og fredelig udvikling væk fra konfrontation og had.

I, Daniel Blake

Anja Svart Kofod, Bornholm

Den engelske film I, Daniel Blake som var omtalt i forrige blad/august 2017, nr. 93, fik jeg set hjemme på dvd forleden dag. Måske filmen skulle vises for hele Folketinget, specielt den højredel, for at vise hvilke skarnsstreger de har gang i. En anbefalelsesværdig film af Ken Loach, han gør det fænomenalt, og rammer lige på kornet.

Jeg har selv været i situationer, hvor det var svært - uanset, hvad og hvem du er, skal alle behandles med respekt og medmenneskelighed. Jeg forstår i hvert fald godt, at jeg er socialist...

Lad prins Henrik komme i de ukendtes grav

Henning Sørensen, Norddjurs

Prins Henrik vil ikke begraves sammen med dronning Margrethe. Han bør i stedet begraves i de ukendtes græsplæne på Vestre Kirkegård i København, så vort folk snarest glemmer denne tragikomiske kværulant. Det eneste, der tjener ham til ære, er, at han har styrket de kræfter i vort folk, der ønsker, at Danmark bør blive en republik.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]