Gå til hovedindhold

Tags

Debat

EU - Ø og N

Per Bregengaard, Blågård

Jeg er også medlem af Folkebevægelsen, men stemte Ø ved EU-valget. Hvorfor? Jeg koger det ned til to skillelinjer:

Selskabsskatterne falder overalt i verden. Ø går ind for fælles minimum for selskabsskat i EU. N siger nej til at lukke hullet i dette "ræs mod bunden" og forklarer, at lande vil forsøge at krybe udenom. Men så skal det standses!

Grækenland m.fl. skal ikke hænge på flygtningestrømme over Middelhavet, mener Ø. N er imod en fordeling af flygtninge i EU. De vil blive dårligt modtaget i Polen m.fl. Men hvordan er det nu med holdningerne i Italien?

Det handler om politik, og politik skal ikke styres af vælgerstrømme. Men de er alligevel interessante, for vælgerne giver os platforme og magt.

Ø har en mudret holdning til EU, siger nogle af mine venner og stemte F til EU. Jeg kalder vores holdning nuanceret og forklarer den. Men EU er en kendsgerning, som man helhjertet skal gå ind i for at ændre, lyder det. Og så var der venner, som hvad angår EU hældede til F, men alligevel stemte på Ø for, at N ikke skulle snuppe det fælles enlige mandat, der tegnede sig.

N havde fået min stemme, hvis Ø ikke havde stillet op, men "frafaldet" til F ville med garanti have været større. Så stort, at N også her ville være ude?

Det er problematiske sammenligninger:

Men F mistede 5,5 procentpoint fra EU til Folketingsvalg. Ø vandt 1,4.

Går vi til mit eget Nørrebro, så mistede F 16,6 procentpoint mellem de to valg. Ø vandt 11,8. N fik her 3,4 pct. til EU-valget og mistede 11,5 i forhold til sidste valg. N-højborgen røg altså under landsgennemsnittet. Spreder disse meget markante tendenser sig - alt andet lige - til resten af landet næste gang?

Vores kurs er lagt. Den ser jeg ingen grund til at ændre. Men vi skal udvikle den.

Forræderi mod Folkebevægelsen? - Tja... Jeg bryder mig ikke om: "at følge med tiden", som om vi stod magtesløse over for den. Blot at klæbe sig til fortidens guldalder er der vel heller ikke megen fremtid i?

Afskedsbrev

Lisbeth Pieszak, Svendborg

Til min elskede gennem 30 år. I 1989 lykkedes det endelig at samle venstrefløjen og skabe dig. Jeg var jordemor ved din fødsel (dengang som delegeret fra DKP-Svendborg). Sammen med venstrefløjens partiløse og flere venstrefløjspartier blev du skabt. Det var så stort, det var så flot, da en samlet venstrefløj skabte dig.

Jeg har slidt for dig og kæmpet for dig lige siden. Lokalt først som aktivist og siden som kassér gennem 17 år og samtidig en periode varetaget også kontaktperson-opgaven. Efterfølgende en tid som regional kassér. De seneste par år har jeg med bekymring set dig udvikle dig i – en for mig forkert – højredrejet retning: Trods dit kollektive medlemskab (dvs. gældende alle dine medlemmer) af Folkebevægelsen mod EU, valgte du at opstille selvstændigt. Og ødelagde dermed en tværpolitisk bevægelse.

Ifølge alt hvad jeg har læst og lært: Så skal vi som socialister netop være til stede i Bevægelserne: i Fagbevægelsen, i Lejerbevægelsen, i bevægelsen for Anstændig Behandling af Syge, i bevægelsen mod Nedrivning, i bevægelsen for Bedre Normeringer i Daginstitutioner, i bevægelsen mod Racisme, i Fredsbevægelsen, i bevægelsen mod Fattigdom, i bevægelsen for Sjælsmark børnene, i Asylbevægelsen mm. Vi skal være der, netop for at give og sikre bevægelsernes mål og retning. En skilsmisse er aldrig nem - 30 år er lang tid - så det er med sorg, at jeg nu forlader dig.

Om HB og folketingsgruppen

Niels Erik Danielsen, Kalundborg

Gunna Starck mener HB har mistet indflydelse i forhold til folketingsgruppen. Det er lidt svært at vide, set udefra. Men umiddelbart virker det som om, at vi har mange interne diskussioner om os selv, fremfor at bruge kræfterne på at iværksætte bevægelser til fordel for borgernes rettigheder og sociale forhold – kort sagt de nære forhold. Man skulle ellers synes der var nok at gå i gang med. Det virker også som om, at vi er meget optaget af, hvad vi vil sige nej til, mindre om, hvad vi vil sige ja til. Og så er vi blevet et meget følsomt parti, med stor plads til den enkelte. Revolutionsromantikken trives nogen steder med ønske om skarp retorik og skrap sort/hvid stil. Vi forfølger de daglige meldinger på facebook og dagspressens udmeldinger. Her har det været rart at folketingsgruppen har brudt dette ræs, med f.eks. et seriøst indholdsrig udspil på klimaområdet og 100 dages-programmet.

Reaktion på HBs udtalelse

Peter Iversen, Solveig Munk, Freddy Jensen, Viggo Jonasen, Ulla Böwadt, Hans Jørgen Vad, Poul Krogsgård, Karen Nygård, alle Aarhus.

Godt, at HB reagerede så hurtigt efter valget. Vi er enige i den politiske analyse og det politiske indhold. Men vi synes også den er for forsigtig og mangler kant, så at sige.

Udtalelsen har nogle overordnede hensigtserklæringer. Men vi får ikke klare svar på, hvad vi helt konkret arbejder for. Eller hvor vi adskiller os fra SF m.fl. Hvor er vores markante konkrete ønsker og krav?

Som SF kunne vi jo også komme med nogle konkrete ønsker til finansloven.

Vi skal passe på med ultimative krav, som i værste fald kan føre Løkke tilbage til magten, men fattigdomsydelserne må væk, når vi er enige med SF og de Radikale om det – senest med finansloven for 2020. Der skal være ret til førtidspension uden krav om uendelige arbejdsprøvninger. Vi har et markant ønske om fordobling af dagpengeperioden og halvering af genoptjeningsperioden. Vi skal også kræve, at ”ghetto”lovgivningen rulles tilbage – ingen nedrivning af brugbare boliger.

På klimaområdet bør vi stille krav om minimum 70 % reduktion i CO2-udledningen i 2030.

Ud over de fire områder i HBs udtalelse, mener vi, at det er oplagt at kræve, at udviklingsbistanden hæves til min. 1 % af BNP. Vi kunne nævne flere krav, men vores overordnede pointe er, at vi bør være mere konkrete.

Vi forstår godt problemet ved at være ultimative, men det at være konkret er ikke det samme som at være ultimativ ift. om Mette F. kan danne regering. Og omvendt vil det gøre det meget lettere at forklare, at vi ikke støtter regeringen politisk, men kun er parlamentarisk grundlag, og ikke et støtteparti.

Som det fremstår nu, er det et for svagt udspil, som ikke sikrer os mod en gentagelse fra 2011. Vi skal huske, at "Vi er venstrefløj i vores egen ret med vores eget projekt og vores egen kurs" (udtalelsen i 2015). Det er meget vigtigt, at de kommende forhandlinger med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner tager hul på et opgør med nedskæringer og også et opgør med Statens overtagelse af det kommunale selvstyre.

Nikolaj Villumsen (NV) og Öcalan

Per Kristensen, Roskilde

Da jeg ikke har fået svar fra Nikolaj på mit indlæg i RG nr. 110 gentager jeg mine spørgsmål: Nikolaj præsenterede Enhedslistens Syrien politik på et møde arrangeret af Konfront.dk d. 27/2: Denne bygger på Nato støtte, FN styrke og støtte fra USA for at skabe sikkerhed for kurderne i det nordlige Syrien uden en dialog med Syrien/Assad! Derfor må jeg spørge: Går Enhedslisten ind for en selvstændig kurdisk stat i det nordlige Syrien?

Hvordan skal en kurdisk stat oprettes uden at konflikt niveauet i området øges?

Er Enhedslisten et fredsskabende parti eller et parti, der går ind for krig imod folkeretten?

Og tilføjer: NV udtalte i en EP-debat d. 22/5 kl. 20 på DR1: ”Jeg kan virkelig godt forstå, at du er flygtet, Ali, fra Assads brutale diktatur…” Ali selv fortalte, at han var flygtet, fordi han ikke ville være soldat og deltage i en krig imod Islamisk stat. Efter min mening lægger NV sine egne holdninger ned over Ali? Hvad er NV’s intention?

På før nævnte møde med Konfront.dk fortalte NV om Öcalan, der nu sidder i Tyrkisk fængsel. NV fortalte at Öcalan var blevet udleveret af Assad til Tyrkiet, hvilket sikkert skulle vise Assads bestialske natur og de op mod 80 fremmødte, at Assad kan ’man’ ikke have en fredsskabende dialog med. NV havde kun hån tilovers for dialogen mellem SDF og Syrien/Assad om fred og selvstyre i det nordlige Syrien. Men er NV’s ’historie’ en stigmatisering af Assad eller er den sand?

Dette fra en kompetent skribent: ”Det er ikke sandt. Han levede i politisk asyl i Syrien, men Tyrkiet truede Syrien med angreb, hvis ikke Öcalan blev smidt ud. Assad bad ham rejse i 1998, men udleverede ham dog ikke til Tyrkiet. Öcalan rejste så rundt i Europa, men fik så til sidst tilsagn om politisk asyl af Mandela i Sydafrika. På vej derned i februar 1999 blev Öcalan kidnappet under en mellemlanding i Nairobi. Vistnok af CIA eller af MOSSAD, der udleverede ham til Tyrkiet!”

Fremmer du fordomme eller indsigt, Nikolaj?

Svar til Per Kristensen

Nikolaj Villumsen, Herlev

Jeg kan forstå, at det falder dig for brystet at jeg kritiserer Assads brutale diktatur og støtter kurderne og de pro-demokratiske kræfter i Syrien. Jeg må sige at det er mig ubegribeligt at man som medlem af Enhedslisten kan se så ukritisk på Assad-regimet som jeg oplever du gør i gentagne indlæg.

Assad-regimet er ansvarligt for en fuldstændig uhyrlig nedslagtning af civilbefolkningen og gør sig skyldig i klare krigsforbrydelser og brud på den humanitære folkeret. Konsekvensen af at Assad generobrer de befriede kurdiske områder vil være et stop for den pro-demokratiske revolution og sende tusinder i torturkamre.

Enhedslisten støtter kurdernes ret til selvbestemmelse lige som vi støtter grønlændernes og palæstinensernes ret til selvbestemmelse. Men det er ikke korrekt at kurderne ønsker at løsrive de kurdiske områder fra Syrien. Tværtimod har de socialistiske kurdiske PYD-parti, som leder an i revolutionen mod Assad og IS i det nordøstlige Syrien meget klart meldt ud at deres mål ikke er en selvstændig kurdisk stat, men det demokratisk Syrien med respekt for landets mange minoriteter.

Lige nu trues de befriede områder i det Nordøstlige Syrien af den tyrkiske præsident Erdogan og Assad-regimet med opbakning fra præstestyret i Iran og Rusland. Tidligere har vi set hvordan tyrkiske styrker med Assad-regimet og Ruslands accept har fordrevet titusinder af civile kurdere fra Afrin-området i samarbejde med islamistiske militser.

Enhedslisten bakker op om kravet om international beskyttelse fra selvstyremyndighederne i de befriede kurdiske områder. De har foreslået indsættelse af fredsbevarende FN-styrker for at undgå et nyt blodbad. Det støtter Enhedslisten.

Efter at kurderne og de pro-demokratiske oprører i Syriens Demokratiske Styrker har fordrevet IS er de ved at blive glemt af vesten. Men vi glemmer dem ikke i Enhedslisten. Deres kamp for et demokratisk, mangfoldigt og frit Syrien fortjener vores støtte.

The Red-Green alliance

Kertemindeafdelingen

Overskriften refererer til partinavnet oversat til det internationale hovedsprog. Kunne der være fordele ved at få større overensstemmelse mellem dansk og engelsk navn således, at vi tog navneforandring til Rød-Grøn Alliance?

Vi har i afdelingen diskuteret kvaliteten af vort navn, og der er stemning for at foreslå et navneskift taget op til overvejelse. Ikke primært af ovennævnte grund. Mere for måske at få et navn, der stemmer bedre overens med vores identitet, som et socialistisk parti et pænt stykke til venstre for SF.

Er følgende korrekte antagelser: Parti og navn er 30 år gamle, men en stor del af befolkningen kender ikke til logikken i navnet. ”Enhedsliste” signalerer ikke specielt venstrefløj. Vi er et parti og ikke en liste. Listebenævnelsen er typisk noget, man bruger til kommunalvalg. Tilføjelsen ”de rød-grønne” er knudret, bliver stort set ikke brugt og er ikke noget vi kan sige om os selv (de!)

På baggrund af disse overvejelser har afdelingen stillet et ændringsforslag til arbejdsplan for næste årsmødeperiode: Hovedbestyrelsen iværksætter en medlemsundersøgelse, der skal afdække om der er flertal for, at partiet ændrer navn. Som en del af undersøgelsesgrundlaget laves også et overslag over, hvad prisen vil være.

Hvis et flertal af medlemmerne er enige i, at argumenter som ovenstående vejer tungere end det bøvl der vil være ved et navneskift, så bør vi starte en demokratisk proces, hvorved vi finder et nyt navn.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]