Gå til hovedindhold

Danmark - det mindst korrupte land i verden?

Danmark indtager førstepladsen i det årlige korruptions-indeks fra ”Transparency International”. I den anden ende ligger lande som Rusland, Kina og Nordkorea. Det passer godt ind i dansk selvforståelse. Vi er det mindst korrupte, ligesom vi er det lykkeligste land. Men når man ser nærmere på indekset, er værdien af førstepladsen tvivlsom.

Mikael Hertoft, Rød+Grøn

Transparency International definerer korruption som ”misbrug af betroet magt til privat gevinst.” Denne definition gør den embedsmand eller politiker, der misbruger sin magt, til korrupt – men ikke de private firmaer, som bestikker dem. Danske firmaers opførsel i udlandet bliver derfor ikke regnet som korruption. Dette er i øvrigt ikke i overensstemmelse med den danske straffelov, der gør det strafbart både at give og modtage bestikkelse – også i udlandet.

Transparency International stiller en meget præcis tabel op. Transparency betyder ’gennemsigtighed’ på engelsk, men beregningen bag tallene er ikke gennemsigtig. Først og fremmest siger organisationen dog, at tabellen ikke måler, hvordan korruptionen er – men hvordan opfattelsen af korruptionen er. Dette bliver ofte udeladt af medier, som refererer tallene.

Præcise tal – partiske kilder

Men hvordan er Transparency International så nået frem til sine tal? Det er de gjort ved at samle 13 forskellige ”datakilder” fra 12 forskellige fonde, tænketanke og andre magtfulde aktører i først og fremmest USA og Tyskland. Heriblandt er Verdensbanken, Bertelsmann Foundation, The Economist, Freedom House og World Economic Forum.

Bertelsmann er et tysk firma, som i firserne etablerede en fond, som laver målinger. Koncernen omfatter også Arvato, som låner penge ud.

- Bertelsmann Foundation er en af de mest effektive lobbyorganisationer i Tyskland. Den er meget interesseret i at påvirke politik, fortæller Kenneth Haar fra Corporate Observatory Europe og uddyber:

- Bertelsmann arbejder med strømlining af den offentlige sektor – med andre ord privatisering og udlicitering – og man bruger fonden som sin politiske arm til at fremme dén politiske dagsorden.

Det hører med i billedet, at ejeren af Bertelsmann sparede over to milliarder euro i arveafgifter og gaveskatter, da han i firserne overførte tre fjerdele af Bertelsmann-gruppens kapitalandele til fonden – og skattefordelen fortsætter, da den årlige overførsel af dividenden er skattefri.

Formålet med fonden er altså at påvirke politiske beslutninger, og midlet er penge, som er tjent som profit og frigjort gennem skattetænkning.

En anden af kilderne til Transparency Internationals indeks er ”World Justice Project Rule of Law Index 2016”. Organisationen er stiftet af det amerikanske advokatsamfund. Afghanistans nuværende præsident sad i ledelsen af projektet, indtil han blev valgt til præsident. Et valg, der var notorisk kendt for svindel.

Æbler og pærer blandet sammen

Transparency Internationals indeks blander 13 helt forskellige faktorer sammen. Det er f.eks. graden af pressefrihed, regeringens kvalitet, kreditrisikoen for firmaer, muligheden for at drive forretning i et land og i hvor høj grad lovene bliver overholdt. Den danske regering er nummer to på Bertelsmann Foundations indeks over regeringsførelse. Her vurderes: ”En regerings kapacitet til at styre og gennemføre politik, såvel som dens kapacitet for institutionel indlæring”. Det lyder som ufortjent ros af Løkke-regeringen.

Tager man disse 13 forskellige indekseringer og ryster det hele sammen i en matematisk model, så får man en let tabel, som journalisterne kan citere og som de vestlige lande – med Danmark i toppen af kransekagen – kan sole sig i.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Udvalgte lande på Transparency Internationals indeks (2016)

1. Danmark

5. Schweiz

10. Storbritannien

15. Hong Kong

18. USA

24. Bahamas

60. Cuba

79. Kina

133. Rusland

159. Congo

166. Irak

176. Somalia

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]