Gå til hovedindhold

Blå blok betaler vennerne tilbage

I foråret blev bo- og gaveafgiften sat ned fra 15 procent til 5 procent frem mod 2020 for erhvervsvirksomheder. Nedsættelsen er et af de mest krystalklare eksempler på, hvordan erhvervseliten og den politiske elite i blå blok meler hinandens kager på bekostning af alle os andre.

Jonas Gielfeldt, økonomisk rådgiver

I Danmark er rigtig mange virksomheder familieejede, også nogle af de helt store virksomheder i milliardklassen. Danmark har tillige en arvebeskatning, der betyder, at man skal betale 15 procent i boafgift, hvis man arver mere end 276.000 kr. eller modtager en gave til en værdi af mere end 61.500 kr., hvis det er den nærmeste familie, der modtager arv eller gave – ellers er satsen endnu højere. Det er efter Enhedslistens opfattelse helt fair, at man beskattes af store arve. Enhedslisten synes faktisk, man burde beskatte de helt store arve over 750.000 kr. endnu mere, end man gør i dag. Grunden er, at vi ønsker et samfund, hvor man ikke nedarver store privilegier, som skaber en stor økonomisk ulighed allerede i udgangspunktet. Vi vil gerne sikre, at alle har muligheder, hvis de har lysten og evnerne. Derfor skal vi ikke have en slags adel, der generation efter generation kan reproducere deres økonomiske og dermed også politiske og sociale magt.

Erhvervslivets trusler

En lang række af de store danske erhvervsvirksomheder, der er familieejede, står over for et generationsskifte. Afgiften på 15 procent er selvfølgelig en torn i øjet på disse, da de kan se frem til at skulle betale ganske betragtelige beløb ind til fælleskassen, når virksomhederne overdrages. Dette har igennem flere år fået virksomhederne til at klage deres nød i offentligheden ved at opstille store trusselsbilleder. F.eks. at de familieejede virksomheder måtte fyre folk, sælge virksomheden til en udenlandsk kapitalfond eller endda helt lukke virksomheden, hvis de skulle betale afgiften.

En række af Danmarks allerstørste familieejede virksomheder gik således sammen i netværket ”Vækst i generationer”, kontaktede kommunikationsbureauet Operate og bad dem om at lave en kampagne for at få afgiften nedsat eller helt fjernet. Operate har opbygget den meget flotte hjemmeside Igenerationer.dk, hvor man kan læse om alle de forfærdelige ting, der følger af afgiften, samt de lyksaligheder, vi opnår, hvis bare vi fjerner bo- og gaveafgiften. Her kan man også se, hvilke virksomheder, der er med i netværket. Det er de helt store virksomheder, der er tale om: Danfoss, Ecco, Jysk, Bestseller, Haldor Topsøe, Foss, AVK – bare for at nævne nogle af de mest kendte.

Hjemmesiden indeholder en lang række rapporter, som er bestilt hos det store advokatfirma Bech-Bruun, der viser, hvordan man rent lovgivningsmæssigt kan foretage øvelsen. Der er blevet lavet en rundspørge, som viser, at et flertal af danskerne støtter, at de familieejede virksomheder arves af næste generation. Endelig er der også blevet lavet en rapport af de to CBS-professorer Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen, som netværket har bestilt og fået udgivet i samarbejde med CEPOS, der skal understøtte fortællingen om, hvor vigtigt det er at nedsætte afgiften. Rapporten vender vi tilbage til.

Netværket sponsorerer blå partier

Når man har rigtig mange penge, kan man altså både lave kampagner, hyre topprofessorer, topadvokater og mange andre til at tale ens sag, men det koordinerede lobbyarbejde stopper ikke her. Flere af de store virksomheder i netværket agerer således også sponsorer for partier i blå blok. Den store familieejede virksomhed Foss har således både sponsoreret Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, AVK Holding har sponsoreret Venstre og De Konservative, mens Kirk Kapital, som er ejet af den gren af LEGO-familien, har sponsoreret Liberal Alliance. Hvor meget, de præcis har støttet de borgerlige partier med, ved ingen udover partierne og virksomhederne selv, da man pt. ikke kan se de nøjagtige beløb på grund af de alt for dårlige regler om transparens ved partistøtte. Det eneste, vi ved, er, at virksomhederne har givet mere end 20.000 kr., idet der er krav om, at donorer, som skænker så store beløb, skal offentliggøres. Flere af netværkets virksomheder har således givet de borgerlige partier direkte økonomisk støtte og kan nu se frem til meget store besparelser ved generationsskifte af virksomhederne. Det lugter fælt af en sammenblanding af interesser, og af at de store familieejede virksomheder har fået en tjeneste den anden vej – efter at have sponsoreret de blå partiers valgkamp.

En rigtig grim sag

Det duer selvfølgelig ikke for den borgerlige regering, at man bare giver gaver til sine sponsorer. Man bliver nødt til at foregive, at dette er i almenhedens interesse. Derfor har regeringen også bygget en fortælling op om, at man sikrer de 23.000 familieejede virksomheder og de ca. 300.000 arbejdspladser, som de tilsammen står for. Dette står som bevæggrunden for tiltaget i lovforslaget.

Hvor kommer de tal så fra? Jo såmænd fra den rapport, som netværket af de store familieejede virksomheder selv bestilte og udgav med CEPOS. Alene her burde alle alarmklokker ringe. Der er jo ikke tale om en neutral analyse, men om bestilt arbejde, som skal tale virksomhedernes sag. Det er dybt problematisk, at regeringen anvender den type ”forskning”. Men her stopper det ikke. Farcen udvikler sig, da den ene forfatter, professor Morten Bennedsen, udtaler i pressen, at de tal er forkerte. De 23.000 virksomheder inkluderer alle virksomheder, som skal overdrages, men om det er til næste generation, en ny ejer uden for familien eller ved et decideret salg ved ingen. Og i praksis er det langt færre virksomheder, der laver direkte generationsskifte end de 23.000. Så selv ikke denne bestilte rapport kan bakke regeringen op i dens skønmaleri af, hvad en nedsættelse af afgiften vil betyde.

Dette fik så Skatteminister Karsten Lauritzen til at udtale, at der sørme slet ikke var store nationaløkonomiske grunde til at nedsætte afgiften. Derimod mener Lauritzen, at der er et moralsk argument bag at sænke afgiften. Det er en sjov moral, der tilsiger, at Danmarks rigeste familier skal blive endnu rigere og snyde fællesskabet for enorme beløb.

En hundedyr affære

I lovforslaget fremgik det også, at det årligt vil koste ca. en milliard kr. at nedsætte afgiften fra 15 procent til fem procent. Disse tal er dog rene gennemsnitsbetragtninger. Enhedslisten stillede således spørgsmål til, hvad statskassen vil gå glip af, hvis en virksomhed til en værdi af 45 mia. kr. vil blive omfattet af afgiftsnedsættelsen. Her svarede Skatteministeriet, at i dette tilfælde ville statskassen, alene på baggrund af denne virksomhed, gå glip af over 3,5 mia. kr.! Regningen er højest sandsynligt langt større end den ene mia. kr. om året, som regeringen påstår.

Desværre blev lovforslaget vedtaget af regeringen sammen med Dansk Folkeparti. Dermed lykkedes det for det magtfulde virksomhedsnetværk at få presset sig til en kæmpe skattelettelse. Hele processen viser, hvor meget pengemagt kan omsættes til politisk magt, og den rejser endnu en gang spørgsmålet, om vi i et demokrati som det danske kan leve med så dårlig gennemsigtighed om de økonomiske interesser bag partierne.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]