Gå til hovedindhold

Lad ikke raketten mod Titangade blive en bombe under retssikkerheden

Lov og orden hysteriet når uanede højder efter den tragiske begivenhed i Titangade natten til søndag. Angreb med panserværnsraketter er naturligvis fuldstændigt forkasteligt og uacceptabelt. Men det skal ikke bruges som påskud til at gennemføre en lov, der på den ene side ikke løser problemet, og på den anden side er et alvorligt angreb på vores alle sammens retssikkerhed.

Enhedslisten vil af al magt modarbejde den slags lovjapperi, der blot skal tjene til at demonstrere regeringens såkaldte handlekraft. Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme giver politiet mulighed for at hindre rockeres adgang til deres klubhuse, butikker og samlingssteder i øvrigt. Men det vil blot skabe mange flere angrebsmå l og dermed sprede problemerne. Samtidig er det efter Enhedslistens opfattelse yderst problematisk at indføre voldsomme sanktioner mod personer, der ikke i den forbindelse er anklaget endsige dømt for noget kriminelt, men tværtimod er et formodet mål for andres angreb.

Det er at vende tingene på hovedet og et eklatant brud på grundlæggende retsprincipper. Vi er chokerede over udtalelser fra de radikales retspolitiske ordfører Bjørn Elmqvist (som refereret i Ritzau idag) om at vedtagelsen af loven nu skal forceres yderligere. Panikken kender åbenbart ingen grænser. En hasteindkaldt høring med retseksperter imorgen er ifølge Bjørn Elmqvist blevet uvæsentlig. Nu skal ører og øjne åbenbart lukkes helt i - er det selve muligheden for eftertanke, der skal forhindres? Opmærksomheden burde rettes imod forslag, der kan være med til at løse problemerne, uden at retssikkerheden sættes over styr.

Enhedslisten peger på:
- væsentligt strengere straffe for våbenbesiddelse - det virker afskrækkende og politiet tilskyndes til større indsats for at efterforske sådanne sager,
- bedre sikring af hærens våbendepoter, der ofte efter indbrud forsyner rockergrupper,
- hjemmeværnets våben bør inddrages og anbringes i sikker forvaring
- indgreb mod bygningen af borge og fæstningsværker, ved hjælp af lokalplansbestemmelser.

Endelig er det vores opfattelse, at skal der gøres noget virkeligt virkningsfuldt ved rockeruvæsenets kriminelle sider, så er det afgørende at myndighederne går efter pengene og ikke retssikkerheden. Denne indsats bør koncentreres om at bekæmpe ulovlige økonomiske transaktioner og hvidvaskning af sorte penge. Vi vender os skarpt imod de borgerliges forskellige ideer om bl.a. anonyme vidner, civile agenter og kollektiv straf. Disse forslag foregiver at give politiet bedre redskaber til at trænge ind i og afsløre de kriminelle miljø er. Desværre er det mere sandsynligt, at det er det modsatte, der sker: Kravene til bevisførelsen svækkes, retssikkerheden forringes og der er fare for, at de kriminelle miljøer vinder indpas i politiet.

Søndag, 6. oktober 1996 - 0:00

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]