Gå til hovedindhold

Kvindepolitisk udvalg

Overordnet skal Kvindeudvalget medvirke til at sikre, at køn medtænkes i alle sammenhænge, og bliver en del af den faste dagsorden hos ethvert medlem af Enhedslisten, således at Enhedslistens egen praksis også afspejler Enhedslistens politik. De følgende punkter beskriver metoder og værktøjer, der er brugbare i dette arbejde.

Kvindeudvalget skal indsamle aktuel og relevant viden om ligestillings-status, så vi har et godt grundlag at arbejde ud fra. Det gælder viden inden for de klassiske ligestillingstemaer som ligeløn, orlov, arbejdstid, kønsroller på arbejdspladsen. Det gælder kvinders rolle i alle samfundets institutioner (sundhed, seksualitet, familien, politik, uddannelsessystemerne, handel med kvinder, skønhedsindustrien, medier, med videre).

Kvindeudvalget kan ud over at indsamle viden også analysere den, lægge strategi for forandring og afprøve strategier. Kvindeudvalget fungerer således som baggrundsgruppe for folketingsgruppen, grupper i kommunalbestyrelser og Enhedslisten i øvrigt.

Kvindeudvalget kan både arbejde lokalt og globalt. Kønskampen er international.

Kvindeudvalget holder møde den 3. tirsdag i måneden samt 2 seminarer i i weekender. Indkaldelser, referater og anden information foregår udelukkende pr. mail. Der står ca. 20 på maillisten og halvdelen ser vi jævnligt. Hertil kommer yderligere en række medlemmer fra provinsen, som vi har kontakt med. Vil du gerne være med, så melder du dig bare på mailinglisten. Det kan du gøre ved enten at henvende dig til kontaktpersonen eller landskontoret ([email protected]).

Kontaktperson:
Gunna Starck, gunna(snabel-a)enhedslisten.dk, tlf 33 11 79 21

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]