Gå til hovedindhold

Tilmelding til Enhedslistens kurser og træf sker ikke længere her, men i det nye medlemssystem mit.enhedslisten.dk

I mit.enhedslisten.dk vil tilmeldeing imedlertid for de fleste event først være muligt medio september 2018.

år
år
år
år

Kurser, træf og seminarer 2018

×

SEMINAR OM GLOBALISERING

Vi skal til at udarbejde vores globaliserings delprogram, som skal vedtages på årsmødet 2019.
Første skridt på vejen bliver et læringsseminar d. 11. marts 2018 med oplæg af relevante forskere og videnspersoner, så vi kan komme inspireret og klogt fra start. Mød bl.a.: Tim Whyte, generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke, Rune Møller Stahl, Ph.d. fra Institut for statskundskab, Københavns Universitet, Kenneth Haar, Corporate Europe Observartory, Rikke Fog-Møller, Helle Nielsen og Jakob Nerup fra HK, Nikolaj Villumsen og Pernille Skipper.

Programmet for seminaret kan du se her.

DATO: 11. marts 2018
STED: Globalhagen (Mellemfolkeligt Samvirke), Fælledvej 12, 2200 København N
KONTAKT: Anne Overgaard [email protected] / Allan Ahmad [email protected]
TILMELDING: org.enhedslisten.dk/kurser (Her på siden)

Der ydes rejserefusion efter Enhedslistens regler.

×

AFDELINGSTRÆF

Få nye ideer, god energi og kom i kontakt med afdelingsaktivister fra hele landet. Uanset om du er ny eller erfaren i din rolle i afdelingen, uanset om du sidder i bestyrelsen eller har en masse gode ideer til, hvordan din afdeling kan blive styrket, så er det her, du kan få et større netværk.

Det er her, du kan lære nye redskaber og planlægge det kommende år.

Som vi ser frem til folketingsvalget og begynder at planlægge vores fremtid, er afdelingstræffet stedet du kan lære og planlægge sammen med andre græsrødder. Gå ikke glip af det!

DATO: 17.-18. marts
STED: Middelfart
PRIS: 400 kr. som din afdeling dækker efter aftale. Der er rejserefusion.
KONTAKT: Steve McFarland [email protected]
TILMELDING: Seneste 25/2 org.enhedslisten.dk/kurser

×

“BYG OP” FOR UDVALGENE

I år har vi særligt fokus på at tilbyde redskaber til udvalgene. Hvis du er en del af dit udvalgs koordineringsgruppe eller er kontaktperson for et udvalg, er der her en god mulighed for at lære at bruge nogle af de værktøjer, som kan gøre dit udvalg mere synligt og tiltrækkende overfor nye medlemmer. Vi skal snakke om kommunikation, aktivisme, inddragelse af nye og kommer rundt om de muligheder, der er organisatorisk for, at I kommer ud i hele partiet med jeres store viden.

DATO: 8. april og 14. oktober
STED: Oplyses senere
PRIS: 100 kr. som din afdeling dækker efter aftale.
KONTAKT: Didde Jacobsen [email protected]
TILMELDING: mit.enhedslisten.dk

×

KASSERERKURSER OG WORKSHOPS

Overblik over økonomien er en vigtig brik i planlægning af afdelingens arbejde. Dette kursus giver kassereren, interne revisorer og bestyrelsesmedlemmer redskaber til at skabe dette overblik. På kurset får du bl.a. en indføring i hvordan man bogfører, kassererens opgaver, bestyrelsens ansvar, medlemssystemets muligheder og Enhedslistens regler om bl.a. partiskat. Desuden gennemgås Enhedslistens nemme bogføringsprogram, REA, som kan gøre det til at leg en være kasserer! Om eftermiddagen vil der være workshop for alle, der bruger REA. Også gamle kursister kan være med her.

DATO: 26. maj 2018 i København, 22. september i Aarhus, kl. 12 - 17
PRIS: 100 kr. som din afdeling dækker efter aftale.
KONTAKT: Merete Pedersen [email protected]
TILMELDING: Merete Pedersen [email protected]

×

AFLYST (UDSKUDT): ARBEJDSTID KONFERENCE: 30 TIMERS ARBEJDSUGE

Konferencen henvender sig til alle der har eller vil arbejde med at styrke kampen for nedsat arbejdstid. Til konferencen vil vi inviterer såvel lands- som kommunalpolitikere, repræsentanter fra fagbevægelsen samt organisationer der arbejder for ligestilling, grøn omstilling og reformramte.

Konferencens formål er at vi får styrket den folkelige aktivitet for at få arbejdstidsspørgsmålet øverst på den faglige og politiske dagsorden.

DATO: 9. juni
STED: København
PRIS: 50 kr. som du selv betaler. Deltagergebyret dækker maden og kaffe/te.
KONTAKT: Anders Olesen, [email protected]
TILMELDING: Seneste 20. maj org.enhedslisten.dk/kurser

×

ENHEDSLISTENS SOMMERLEJR

Hva’ mæ kulturen?, spurgte Poul Henningsen i 1933 i et opgør med nazismens kulturpolitik og Socialdemokratiets passivitet. Med udsagn som“ Kultur er våben”, “Kultur er sammenhæng. Uenighed gør stærk”, “Der findes ikke dårlig smag”, “Der findes kun god smag, og den er dårlig” og “Den, som vover det forkerte, handler rigtigt.” Derved skabte PH grundlaget for en kulturforståelse, mange af os er vokset op med i sidste halvdel af det tyvende århundrede, en kulturforståelse som stadig gør sig gældende trods angreb fra højrefløjen. Erik Clausen sagde det lidt mere ligefremt, men i PH’s ånd, i filmen “Slip Hestene Fri” i 2000 og tegnede derved slutskriftet på PH’s æra.

DATO: 21.-28. juli
STED: Borremose Erhvervsefterskole, Nørager
PRIS: Voksne: 2.300 kr for hele ugen.
Folk med lave indkomster: 1150 kr. Børn: 800 kr.
KONTAKT: Stig Larsen [email protected]
TILMELDING: sommerlejr.nu

×

INTERNATIONAL SOCIALISTISK UNGDOMSLEJR

Over 500 unge fra hele verden kommer til Danmark. Lejren er et politisk arrangement: Du kan lære om den internationale kvindebevægelse, organisering af gymnasieelever, klimaaktivisme og mere. Delegationer fra fra Italien, Frankrig, Mexico, Tyskland og andre lande forbereder workshops hjemmefra om kampene. Lejren er også årets sociale højde- punkt. Du elsker at feste, grine og snakke med dine kammerater fra Danmark, og det er kun endnu bedre med ligesindede fra hele verden. Hvis du vil være med til at mobilisere til lejren, holde en workshop eller på andre måder deltage i planlægningen, så kontakt SUF.

DATO: 22.-28. juli
STED: Billund
PRIS: Ikke fastsat endnu. Ca. 500 kr
KONTAKT: Olivia Borchmann [email protected]
TILMELDING: ungdomsfront.dk/kalenderopslag/isul18

×

SOMMERFESTIVAL

Vores første sommerfestival nogensinde! Med politiske aktiviteter for hele familien! Hvem har brug for Folkemødet, når du kan tilbringe 4 dage ved stranden, mens du diskuterer politiske prioriteringer med folketingsmedlemmer, hovedbestyrelsesmedlemmer og aktivister? Du kan blive klogere på nye politiske sager, lære nye praktiske redskaber og slappe af med dine børn og andre medlemmer fra på tværs af landet. Sommerfestivalen bliver spækket med spændende oplæg, vigtige debatter og workshops om vores politiske mærkesager. Der vil være et særligt tilrettelagt program for børn og (som altid) børnepasning. Slut din sommer på venstrefløjen!

DATO: 6. august kl. 12 - 9. august kl. 13
STED: Havnsølejren, Strandvej 40, 4591 Føllenslev (ikke langt fra Sjællands Odde).
PRIS: Voksne: 600 kr. Børn: 150 kr. Børn under 3 år er gratis. Der er rejserefusion.
KONTAKT: Didde Jacobsen [email protected]
TILMELDING: org.enhedslisten.dk/kurser (her på siden). Først til mølle på de 56 sengepladser, men der er også mulighed for at sove i telt.

×

SOMMERTRÆF FOR KOMMUNALPOLITIKERE OG BAGGRUNDSGRUPPER

Årets store begivenhed for Enhedslistens lokale politikere, hvor vi opbygger politiske redskaber og forbinder på tværs. Fredag til søndag mødes byrødder og baggrundsaktive, for at dele erfaringer og analysere det nuværende politiske landskab på lokalt niveau. Der vil være en masse spændende workshops og konkrete arbejdsredskaber til kommunalarbejdet og lokale forslag. Sang, musik og masser af sammenhold!

DATO: 17.-19. august
STED: Oplyses senere
PRIS: ca. 1.500 kr. Som din afdeling dækker efter aftale. Der er rejserefusion.
KONTAKT: Didde Jacobsen [email protected]
TILMELDING: Seneste 29/7 org.enhedslisten.dk/kurser

×

DEBATTØRSKOLEN

Debattørskolen er for dig, der gerne vil træne din stemme i den offentlige debat i mainstream og sociale medier. Du får mod på at udfordre de borgerlige i debatten, og du får redskaberne til at brænde igennem! Vi gentager et populært tilbud fra sidste år, nu planlagt til at foregå i hver region. Igen er målet at mangfoldiggøre Enhedslistens stemmer i den offentlige debat. Derfor vil ansøgere med minoritetsbaggrund blive prioriteret, idet der er begrænset med pladser på holdet. Kurset er et sammenhængende forløb, der finder sted over 3 lørdage i september eller oktober.

DATO: 3 weekenddage i september, afhænger af deltagerne
STED: Flere skoler landet rundt i september. Specifikke steder oplyses senere.
PRIS: 200 kr. som din afdeling dækker efter aftale. Der er rejserefusion.
KONTAKT: Steve McFarland [email protected]
TILMELDING: Ansøgningen er tilgængelig på mit.enhedslisten.dk/kurser Fristen for ansøgning d. 3. juni.

×

AFLYST: DEN RØDE WEEKEND

Tidligere kaldet “Socialistskolen” er en weekend, hvor du kan lære mere om Enhedslistens rødder, debattere de mest presserende politiske sager og rykke bevægelsen tættere sammen. Vi får besøg af politikere og eksperter, der holder oplæg og laver workshops om alt fra Marx til de mest aktuelle og presserende politiske sager. Sammen vil vi forme vores vision for partiets fremtid. Vi skal blandt andet tale om:

• Enhedslistens rødder og nye strategier
• Feminismens fremtid
• Vi har råd! Kapitalismens krise
• Hvem er ansvarlig? Integration, racisme og islamofobi

DATO: Aflyst.
STED: Aflyst
PRIS: Aflyst
KONTAKT: Steve McFarland [email protected]
TILMELDING: Aflyst

×

KASSERERKURSER OG WORKSHOPS

Overblik over økonomien er en vigtig brik i planlægning af afdelingens arbejde. Dette kursus giver kassereren, interne revisorer og bestyrelsesmedlemmer redskaber til at skabe dette overblik. På kurset får du bl.a. en indføring i hvordan man bogfører, kassererens opgaver, bestyrelsens ansvar, medlemssystemets muligheder og Enhedslistens regler om bl.a. partiskat. Desuden gennemgås Enhedslistens nemme bogføringsprogram, REA, som kan gøre det til at leg en være kasserer! Om eftermiddagen vil der være workshop for alle, der bruger REA. Også gamle kursister kan være med her.

DATO: 26. maj 2018 i København, 22. september i Aarhus, kl. 12 - 17
PRIS: 100 kr. som din afdeling dækker efter aftale.
KONTAKT: Merete Pedersen [email protected]
TILMELDING: mit.enhedslisten.dk

×

“BYG OP” FOR UDVALGENE

I år har vi særligt fokus på at tilbyde redskaber til udvalgene. Hvis du er en del af dit udvalgs koordineringsgruppe eller er kontaktperson for et udvalg, er der her en god mulighed for at lære at bruge nogle af de værktøjer, som kan gøre dit udvalg mere synligt og tiltrækkende overfor nye medlemmer. Vi skal snakke om kommunikation, aktivisme, inddragelse af nye og kommer rundt om de muligheder, der er organisatorisk for, at I kommer ud i hele partiet med jeres store viden.

DATO: 8. april og 14. oktober
STED: Oplyses senere
PRIS: 100 kr. som din afdeling dækker efter aftale.
KONTAKT: Didde Jacobsen [email protected]
TILMELDING: mit.enhedslisten.dk

×

AKTIVISTFABRIKKEN

Lær praktiske nye redskaber til kampagnearbejde og aktivisme og gør dig selv klar til Folketingsvalgkampen. Uanset om du er ny i Enhedslisten eller garvet medlem, vil du opdage noget sjovt, spændende og lærerigt til træffet. Det bliver en hyggelig weekend med et kæmpe tag-selv-bord af workshops om politik og aktivisme. Der kommer til at være forskellige spor både til aktivister, dem som gerne vil lave valgkampen og til kandidater. Hvis du brænder for at lære det nyeste inden for organizing og lave den fedeste lokale valgkampagne, så er det her det sker! Vi vil blandt andet lave lokale planer for de 21 dage, valgkampen varer, øve dør-til-dør træning, og du vil få mange tips og tricks til at føre valgkamp både online og på gaden. Tag gerne dine børn med - pædagoger vil sørge for børneaktiviteter gennem hele weekenden.

Andre workshops: Weekenden igennem vil der være spændende workshops for enhver smag. Hvis du selv brænder inde med en viden eller erfaring – eller har ideer til politiske emner eller konkret aktivisme, som du godt kunne tænke dig at vide mere om, så skriv til den kursusansvarlige.

DATO: 27.-28. oktober. I kursuskataloget står 27.-28. november, men det er forkert.
STED: Grønningen 2, 6000 Kolding
PRIS: 400 kr. som din afdeling dækker efter aftale. Der er rejserefusion.
KONTAKT: Jeppe Rohde [email protected]
TILMELDING: Seneste 25/10 på mit.enhedslisten.dk

×

FAGLIG LANDSKONFERENCE

Vi skal i fællesskab forsøge at finde svar på nogle helt centrale spørgsmål: Hvordan bliver vi bedre til at skabe samling og bevægelse om en mere venstreorienteret dagsorden i fagbevægelsen? Hvordan udvikler vi vores faglige netværk? Hvordan kan vi fagligt understøtte arbejdet i byrådene, så vi får skabt et pres for vores politik? Hvordan styrker vi velfærdskampen og Danmark For Velfærd? Hvordan får vi sat arbejdsmiljø, arbejdstid og den grønne omstilling højt på den faglige dagsorden?

Konferencen nedsætter det Faglige Landsudvalg der skal fungere det næste år. Den bliver en blanding af plenum-diskussion og workshops, så det bliver en aktiv weekend, hvor alle kan blande sig og komme med bidrag.

DATO: 10.-11. november
STED: København
PRIS: 150 kr. som du selv betaler. Deltagergebyret dækker maden og kaffe/te.
KONTAKT: Anders Olesen [email protected]
TILMELDING: Seneste 28/10 mit.enhedslisten.dk

×

FAGLIG NETVÆRKSTRÆF

Opbygning af faglige netværk er vigtig for at vi som parti får bedre indflydelse i alle brancher og at vi får styrket venstrefløjen. En stærk faglig venstrefløj, der kan være med til at genskabe fagbevægelsen som kamporganisation er forudsætningen for at vi får skabt et politisk nybrud og også får styrket venstrefløjen i folketinget.

Hvad gør vi for at mobilisere til aktivitet? Hvordan sætter vi dagsordenen omkring organisering, demokrati og god etik i fagbevægelsen? Hvordan sætter vi fokus på grøn omstilling, velfærd og omsorg? Hvordan griber vi arbejdstidsspørgsmålet og arbejdsmarkedspolitikken an?

Vores fokus er at debattere overordnede emner i plenum, og at vi får debatter i de enkelte faglige netværk om netværkenes udvikling. Netværk der fungerer godt, giver hjælp til opstart og udvikling.

DATO: 4. marts og 9. december
STED: København
PRIS: 50 kr. som du selv betaler. Deltagergebyret dækker maden og kaffe/te.
KONTAKT: Anders Olesen [email protected]
TILMELDING: mit.enhedslisten.dk

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]