Gå til hovedindhold

Velkommen til en verden af fælles oplevelser og ny viden

Enhedslisten har et ambitiøst mål om at lave hele verden om, og vi ved, at de store samfundsforandringer ikke alene sker gennem Folketinget, men i mindst lige så høj grad uden for murene. Gennem lokal forankring og aktiv handling kan vi flytte holdninger, skabe bevægelse og forandre samfundet. Mange aktive og dygtige medlemmer er derfor en helt grundlæggende forudsætning for, at vi kan lykkes med at afskaffe kapitalismen og skabe et socialistisk, solidarisk og bæredygtigt samfund.

Enhedslistens medlemsuddannelser handler netop om at dygtiggøre vores medlemmer gennem erfaringsudveksling, inspiration, nye redskaber og politisk debat. I dette katalog kan du læse om de kurser og træf, som vi tilbyder i 2017. Vi starter på forberedelserne til kommunal- og regionsvalget i november, og derfor vil mange af vores kurser blive præget i denne retning.

Årets største træf, bortset fra årsmødet, bliver Aktivistfabrikken i marts, som bliver spækket med workshops, oplæg og debatter for enhver smag, og hvor der også bliver et særligt spor for alle dem, der skal organisere lokale valgkampagner.

Vi søsætter desuden et nyt initiativ, Debattørskolen, hvor vi træner nye stemmer til at tage del i den offentlige debat, ligesom der er EU-seminar, træf for skoleelever og mange andre spændende arrangementer, som du kan læse om i dette katalog. Så vidt muligt knytter vi læring med aktiv handling ude i virkeligheden. Enhedslisten er nemlig et handlingsfællesskab.

Vi ses!

Anna Køster og Jeppe Rohde, Enhedslistens Organisationsteam

år
år
år
år

Kurser, træf og seminarer 2017

×

Nyt kursus: Kandidatseminar #2

Kommunale kandidater fra hele landet mødes for at finjustere værktøjerne inden valgkampen går løs. Bliv klædt på til paneldebatterne, kom i træning til interviews og pressehåndtering, og se dig selv på video undervejs. Afprøv facebook-guiden, der sikrer at budskaberne når ud til flere. Del viden, tips og gejst med kammerater fra nær og fjern.

Deltagere på sommertræf 26. august overnatter på vandrerhjem i Odense.

For nye og erfarne kandidater. Du er velkommen uanset om du allerede har deltaget på regionalt kandidatseminar eller ej.

Bemærk: Dagen før holder Enhedslisten Sommertræf for kommunalt aktive og kandidater d. 26. august. Deltagere begge dage overnatter på vandrerhjem i Odense lige ved kursusstedet. Overnatningen er inkluderet i betalingen for kandidatseminar #2.

Tid: Søndag d. 27. august kl. 10-15 inkl. frokost

Sted: Odense

Pris: 500 kr. inkl. overnatning på vandrerhjem. Der ydes rejserefusion. Afdelinger uden et KB-medlem betaler halv pris. Skriv til Jesper Kiel: [email protected]

Tilmeldingsfrist: 29. juli

Tilmelding: Her på siden

×

Debattørskolen

Debattørskolen er for dig der gerne vil træne din stemme til den offentlige debat i mainstream og sociale medier. Du får mod på at udfordre de borgerlige i debatten, og du får redskaberne til at brænde igennem! Desuden får du mulighed for at diskutere politik med vores politikere fra Borgen.

Målet med Debattørskolen er at mangfoldiggøre Enhedslistens stemmer i den offentlige debat, og derfor vil ansøgere med minoritetsbaggrund blive prioriteret, idet der er begrænset med pladser på holdet. Kurset er et sammenhængende forløb, der finder sted over 3 lørdage i september.

Tid og sted: Lørdag d. 2. september i København/Christiansborg, lørdag d. 16. september i Odense og lørdag d. 30. september i Aarhus. Alle dage kl. 11-18.

Pris: 100 kr. (betales af deltageren). Der er rejserefusion.

Tilmeldingsfrist: Motiveret ansøgning sendes til: [email protected]. Deadline for ansøgning er d. 1 august

Kursusansvarlig: Christine Lundgaard

×

Socialistskolen

Socialistskolen er en weekend fuld af gode debatter, oplæg og socialt samvær. God for dig, som kunne tænke dig at vide mere om Enhedslistens rødder, og for dig som trænger til noget ny viden og gejst. På Socialistskolen taler vi om vores fælles fundament, erfaring, teori og visioner. Det giver grobund for spændende diskussioner og mulighed for at lære hinanden af kende på tværs af alder og geografi. Vi forsøger at lave programmet så det er lige dele socialistisk historie - og lige dele dagsaktuelle socialistiske kampe. Socialistskolen er for alle - både garvede og nye - og du behøver ikke tidligere at have beskæftiget dig med socialistisk teori for at være med.

Enhedslistens rødder - hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen?

  • Introduktion til Karl Marx tanker
  • Økosocialisme
  • Feminisme  
  • Kapitalismen i krise

 

Du skal beregne cirka 3 timers forberedelse i form af korte tekster, og små film/videoer som vi sender ud inden kurset. Socialistskolen er et 2-dages kursus med én overnatning. Socialistskolen er god at tage afsted på, hvis du mangler et spark og blod på tanden til at blive aktiv i Enhedslisten, eller hvis du savner inspiration til debatter hjemme i afdelingen. Dele af kurset kan også bestilles ude i afdelingen eller regionen. Kontakt da Enhedslistens Organisationsteam på: [email protected]

For alle. Særligt relevant for nye medlemmer.

Dato: 25. - 26. november

Sted: Middelfart

Pris: 400 kr. som din afdeling dækker efter aftale. Der er rejserefusion.

Tilmeldingsfrist: 12. oktober

Tilmelding: Via din kontaktperson eller forhåndstilmeld dig på enhedslisten.dk/kurser17

Kursusansvarlig: Christine Lundgaard

×

Kommunalpolitisk Konference

Enhedslistens Kommunalpolitiske Konference 2017 (KOKO17) er årets første store træf for byrødder, baggrundsaktive og byrådskandidater. Vi varmer op til kommunalvalget: Pejlemærker, valgprogrammer, valgtemaer og valgkamp. Spændende seminarer, udfordrende debatter og kloge indspark. Vi vælger også Enhedslistens Kommunalgruppe, som koordinerer byrøddernes indsats og er partiets ledelse i forhold til Kommunernes Landsforening.

For Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer

Dato: 4. februar kl. 11.00 - 5. februar kl. 13.00

Sted:  Middelfart

Tilmeldingsfrist: 15. januar. Tilmelding: Via din kontaktperson, eller forhåndstilmeld dig på enhedslisten.dk/kurser17

Pris: 1.000 kr. (700 kr. uden overnatning. Kun lørdag: 350 kr.) som din afdeling betaler efter aftale. Fattige afdelinger kan søge nedslag i prisen hos Kommunalgruppen. Skriv til Jesper Kiel: [email protected]

Træffet varer to dage med én overnatning.

Kursusansvarlig: Jesper Kiel

×

Sommertræf for byrødder og kandidater

Årets anden store begivenhed for Enhedslistens kommunalt aktive, hvor vi skyder den kommunale valgkamp i gang. Byrødder, kommunalt aktive og kandidater mødes for at dele erfaringer og inspirere til de politiske kampe ved budgetforhandlingerne og det forestående kommunalvalg. Sang, musik og masser af sammenhold!

For kommunalpolitisk aktive og kandidater

Bemærk: I år er sommertræffet kun på én lørdag og er uden overnatning.

Dagen efter sommertræffet inviteres alle kandidater til kandidatseminar #2 for hele landet d. 27. august. Deltager du både lørdag opg søndag, kan du overnatte på vandrerhjem lige ved kursusstedet. Overnatningen er inkluderet i betalingen for kandidatseminar #2.

Dato: Dato: 26. august kl. 10.30 – 18.00

Sted: Odense, Odeon

Tilmeldingsfrist: 29. juli

Pris: 500 kr. Der ydes rejserefusion. Afdelinger uden et KB-medlem betaler halv pris.

Tilmelding: via din kontaktperson eller forhåndstilmeld dig her på siden

×

Café Marx

Vi har støvet de marxistiske teorier af, og via spil, debatter o.a. undersøger vi marxismens relevans i dag. Vi har tre hovedtemaer: Historisk materialisme, politisk økonomi og ideologi. I kan få alle oplæg ud i afdelingen, eller vælge og vrage. Vi kommer også gerne ud i små afdelinger!

Café Marx er en ideel mulighed for at give nye medlemmer (eller gamle, der trænger til det) gåpåmod og selvsikkerhed til hverdagens politiske analyser. Der er plads til tvivl, forskellige holdninger - og ingen spørgsmål er dumme!

For alle.

Mere information: Kontakt Reinout Bosch - [email protected]

×

Fagligt Netværkstræf

Vores mål er at skabe en bedre dialog og koordinering på tværs af brancher og landsdele. Kom og vær med til at diskutere: Hvordan udvikler vi en stærk faglig venstrefløj, der kan bidrage til at genskabe fagbevægelsen som kamporganisation?

Hvad gør vi for at mobilisere til aktivitet? Hvordan sætter vi dagsordenen omkring organisering, demokrati og god etik i fagbevægelsen? Hvordan sætter vi fokus på grøn omstilling, velfærd og omsorg? Hvordan griber vi arbejdstidsspørgsmålet og arbejdsmarkedspolitikken an? Og hvordan får vi velfungerende netværk i alle brancher og i regionerne?

Konferencen er målrettet de faglige branchenetværk og regionale faglige udvalg

Dato: 25. februar kl. 11.00 – 16.00

Sted: København  

Pris: 100 kr. som du selv betaler.

Deltagergebyret dækker dit tilskud til frokost, kaffe/te og lokaler.

Tilmelding: Her på siden senest 19. februar

Ansvarlig:  Anders Olesen - [email protected]

×

Faglig Landskonference

Enhedslistens Faglige Landskonference afholdes én gang årligt, og alle fagligt aktive

opfordres til at deltage. Vi skal i fællesskab forsøge at finde svar på nogle helt centrale spørgsmål: Hvordan bliver vi bedre til at skabe samling og bevægelse om en mere venstreorienteret dagsorden i fagbevægelsen? Hvordan udvikler vi vores faglige netværk?  Hvordan kan vi fagligt understøtte arbejdet i byrådene, så vi får skabt et pres for vores politik? Hvordan får vi sat arbejdsmiljø højt på den faglige dagsorden? Hvad gør vi for at få sat arbejdstid på den faglige dagsorden? Hvordan får vi skabt den grønne omstilling? Hvordan organiserer vi arbejdet frem til næste Faglige Landskonference?

På konferencen nedsættes det Faglige Landsudvalg der skal fungerer frem til næste faglige landskonference. Konferencen bliver en blanding af plenumdiskussion og workshops, så det bliver en aktiv weekend, hvor alle kan blande sig og komme med bidrag.

Dato: 7 oktober kl. 10.30 – 8. oktober kl. 16.00

Sted: København

Pris: 150 kr. som du selv betaler. Deltagergebyret dækker dit tilskud til frokost, aftensmad, kaffe/te og lokaler.

Tilmelding: Her på siden senest 24. september.

Konference ansvarlig: Anders Olesen -  [email protected]

×

Kassererkurser og workshops

Efter at Enhedslisten er repræsenteret i byrådene over hele landet, har afdelingerne og regionerne har fået en hel del penge. Kassererposten er derfor vigtig i bestyrelsens arbejde, og kurset giver kassereren nogle redskaber til at skabe overblik, så afdelingen kan prioritere sin indsats.

På kurset får du bl.a. en indføring i kassererens opgaver, kartotekets muligheder og Enhedslistens regler om bl.a. partiskat. Desuden gennemgås Enhedslistens nemme bogføringsprogram, REA, som kan gøre det til at leg at være kasserer!

Om eftermiddagen vil der være workshop for alle, der bruger REA. Også gamle kursister kan være med her.

For kasserere i partiets afdelinger

Dato og sted: 2. april i København, 30. september i Silkeborg, kl. 13.00-17.00

Pris: 100 kr som din afdeling dækker efter aftale. Der er rejserefusion

For mere information: Kontakt Merete Pedersen - [email protected]

Kassererguiden findes på Enhedslistens hjemmeside i Værktøjskassen.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]