Gå til hovedindhold

Krise-hjælpepakke


Enhedslistens hjælpepakke:
Hjælp til almindelige mennesker - ikke til spekulanter

Enhedslisten foreslår en hjælpepakke til de familier og små virksomheder, som rammes af følgerne af den finansielle krise. Hjælpepakken indeholder en række initiativer, der skal hjælpe trængte boligejere og lejere, små erhvervsdrivende, og mennesker truet af arbejdsløshed.

• Boligsikring til boligejere der er kommet i klemme
Familier, der rammes af arbejdsløshed, prisfald eller stigende renter skal kunne modtage boligsikring i stil med den som lejere i dag kan modtage. Boligsikringen skal betales tilbage, hvis ejendommen senere sælges med gevinst.

• Hjælp til personer der rammes af tvangsauktion
Staten får forkøbsret til huse og ejerlejligheder, der går på tvangsauktion, så huset overtages for højeste bud plus 1 kr. Formålet er at familier kan få mulighed for at blive boende som lejere. Statens køb skal være til en rimelig pris og på betingelse af, at de tidligere ejere vil leje boligen.

• Kreditfacilitet til små erhvervsdrivende
Nationalbanken skal åbne en kreditfacilitet for mindre virksomheder, der mister deres finansieringsmuligheder på grund af finanskrisen. Virksomhederne skal for at opnå kreditterne, leve op til almindelige krav til ordentlige arbejdsforhold, miljøbeskyttelse mv.

• Løft til almene boliger
For at modgå en ny boligboble skal den almene boligsektor have et løft. Det skal sikres, at der igen bygges almennyttige boliger, ikke mindst billige lejeboliger i de store byer. Alle de midler, der er taget fra Landsbyggefonden, skal tilbageføres til brug for renoveringer og forbedring af eksisterende boliger. Boligsikringen til lejere skal forbedres.

• Øget økonomisk aktivitet
For at modvirke den stigende arbejdsløshed skal staten afsætte penge til øget anlægsaktivitet i kommunerne og regionerne. Det vil også betyde at regeringens løfter om bedre skoler og andre påtrængende forbedringer kan gennemføres. Kommunerne og regionernes driftbudgetter skal forbedres for at undgå de besparelser, de er lagt op til.

• Finansiering
Nationalbanken har haft penge nok til at dække spekulanternes tab, og staten har i disse år et enormt overskud. Der bør derfor også være finansiering til en hjælpepakke for almindelige mennesker. Samtidig vil det være en samfundsmæssig og økonomisk fordel, at vi undgår de sociale problemer og stigende arbejdsløshed, der følger af krisen. Herudover bør skatten hæves for bankerne, hvis profitter i de seneste 10 år er eksploderet og udgjort mere en 200 milliarder kr. efter skat.

Mandag, 6. oktober 2008 - 13:10

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]