Gå til hovedindhold

Kontakt

Sundhedspolitisk Udvalg

Formålet med sundhedspolitisk udvalg er at bidrage til diskussion, udvikling og formulering af en sundhedspolitik for Enhedslisten. Herunder bidrage med faglig viden om sundhedspolitiske problemstillinger som baggrundsgruppe for folketingsgruppen, de folkevalgte i regioner og kommuner. Mange af gruppens medlemmer har en uddannelse inden for sundhedsområdet og/eller lang erfaring med arbejde og forskning inden for området. Udvalget rummer dermed stor praktisk og teoretisk viden om sundhed og sundhedsvæsenet af relevans for Enhedslistens sundhedspolitik.

Udvalget har de seneste år haft 50 medlemmer på en mailliste. Siden efteråret 2015 har en koordinationsgruppe på 5-7 personer været drivkraften i arbejdet, og stået for at arrangere møder samt udformning af et sundhedspolitisk delprogram samt en handlingsplan. Programmet blev vedtaget af HB på et møde i februar 2017. http://enhedslisten.dk/programmer/enhedslistens-sundhedspolitiske-delprogram

Udvalget afholder 2 møder om året forskellige steder i landet, gerne med eksterne oplægsholdere. Koordinationsgruppen mødes oftere. Diskussioner om relevante emner foregår via mail. En Google gruppe til brug for faglige debatter er sat i gang oktober 2017. Udvalget bidrager desuden til at arrangere konferencer/møder om sundhedspolitisk som f.eks. den større konference på Christiansborg 6 maj 2017. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=aJVTXI3dY6o&index=3&list=PLl9eKezIYwA-oBrUptm55VKs-gYCcvXph><b>Se video</b></a>

Udvalget har kontakt til arbejdsmiljøudvalget samt psykiatripolitisk udvalg. Udvalgets årsberetning kan ses i årsmødehæfte 2, side 20: <a href="https://org.enhedslisten.dk/files/aarmoedehaefte_2_2017.pdf>Åben som pdf</a>

Koordinationsgruppe 2015-2017: Thea Degett, Else Kayser, Eva Marianne Thune Jacobsen, Mogens Elmer og Margit Velsing Groth. Med tilknytning af: Niels-Erik Aaes og Erik Wissing. Mogens Elmer er udtrådt af koordinationsgruppen i maj 2017.
Kontaktpersoner: Margit Velsing Groth, email: [email protected], tlf.: 2285 7894, Thea Degett, email: [email protected]


Medlemmer af Enhedslisten kan besøge vores gruppe på <a href="http://netforum.enhedslisten.dk/sundhedspolitiskudvalg/"><b>netforum</b></a>


Margit Velsing Groth
Tlf: 22857894

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]