Gå til hovedindhold

Kontakt

Nicaragua-gruppen

Nicaragua-gruppen under Internationalt Udvalg i Enhedslisten. Gruppen er åben for alle EL-medlemmer i hele landet (og Nicaragua). Gruppen kan inddrage personer der ikke er medlemmer af Enhedslisten i sit arbejde. Gruppen nedsætter en koordinationsgruppe.


Nicaragua-gruppen bygger på to dokumenter:

· Enhedslistens Principprogram. Her har vi i særlig grad fokus på de deri beskrevne demokratiske

rettigheder, at vi arbejder for et udvidet demokrati i alle dele af samfundet, der gælder for alle.

· FUs udtalelse 6. juni ”Enhedslisten fordømmer Ortega-regeringens vold og undertrykkelse”

Gruppen vil arbejde for at virkeliggøre FU-udtalelsen: ”bakke(r) op om bevægelsen mod Ortega-

regeringens overgreb og støtte(r) krav om retsforfølgelse, demokrati og menneskerettigheder i

Nicaragua. ”


Dette kan munde ud i initiativer, der støtter arbejdet for at opbygge en demokratisk og progressiv

opposition i Nicaragua. Gruppen vil analysere og diskutere udviklingen i Nicaragua og oplyse generelt i DK, på venstrefløjen og specielt i EL om:

· Udviklingen i den internationale kontekst for oprøret i Nicaragua. Her vil særligt initiativer fra USA’s

regering og andre kræfter i USA være et opmærksomhedspunkt. Historisk har USA støttet

højrefløjen og arbejdsgiver organisationer i Nicaragua, og USA har i perioden mellem 2007-2016

været aktivt allieret med Ortega-styret. Dette skyldes især alliancen mellem Ortega og

arbejdsgiverforeningerne, samt krigen mod narkosmugling. USA's interesser er først og fremmest

politisk og økonomisk stabilitet i landet. De latinamerikanske nabolande og OAS er andre vigtige

aktører, og den OAS tilknyttede (uafhængige) menneskerettighedskommission CIDH, med

observationsgrupperne MESENI og GEIE, (pt smidt ud af landet) er vigtige for monitorering af

menneskerettigheder. Ortega styret har forsøgt at styrke alliancen med ALBA (Venezuela, Cuba og

små ø-stater), en alliance hvis forhold til Ortega-Murillo diktaturet vil blive fulgt.

· Udviklingen i Ortega-Murillo diktaturets strategi for at fastholde magten. Den militære, politiske og

økonomiske strategi, bygger på at regimet forsøger at kalde det folkelige oprør for et ”kup” udført af

”terrorister”, finansieret af udenlandske magter.

· Udviklingen i oppositionen. Nicaragua gruppen støtter de

Tlf: 20460603

Charlotte Valløe

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]