Gå til hovedindhold

Kommisorium for kommunalgruppen

 

 - Kommunalgruppen har både et organisatorisk og et politisk ansvar.
 

Organisatorisk:

- Medlemmerne af kommunalgruppen skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer.

- Gruppen består af op til 15 medlemmer, heraf mindst en fra hver af de 5 regioners kommuner.

- Ved valg til kommunalgruppen er hvert køn sikret mindst 6 pladser. Der opstilles to lister med henholdsvis de mandlige og kvindelige kandidater. Hvis der ikke er 6 på en af listerne, suppleres fra den anden liste.

- Enhedslistens kommunalgruppe vælges for et år af gangen. Valget afholdes på en årlig  konference, hvor alle Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

- Kommunalgruppen arrangerer kursusaktiviteter for Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer og baggrundsgrupper efter behov.

- Kommunalgruppen har tovholderfunktionen i forhold til undergrupper/netværksgrupper inden for forskellige emnegrupper.

- Kommunalgruppen er i løbende dialog med Enhedslistens kommunalpolitiske medarbejder(e). Denne/disse deltager så vidt muligt i gruppens møder.

Politisk:

- Da det er Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer, som vælger vores medlemmer af Kommunernes Landsforening, fungerer Kommunalgruppen som baggrundsgruppe for Enhedslistens medlem af KL´s bestyrelse og Enhedslistens medlemmer af KL´s politiske udvalg

- Kommunalgruppen fungerer som kommunalpolitisk landsledelse i forhold til Enhedslistens medlemmer i KL´s politiske fora. Uenigheder kan bringes op i HB/FU.

- Gruppen disponerer over den partiskat, som indbetales af Enhedslistens medlemmer i KL´s bestyrelse og KL´s politiske udvalg, KKR og andre poster. Der aflægges årligt regnskab herfor i forbindelse med den kommunalpolitiske konference i februar.

- Kommunalgruppen har ingen beslutningsmyndighed i forhold til Enhedslistens Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Således vedtaget på Enhedslistens Kommunalpolitiske Konference 1. februar 2014.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]