Gå til hovedindhold

Kommentar om pay-per-view,

Af Bent Hindrup Andersen MF Enhedslisten Medieordfører.

 Den tekniske udvikling på medie området er i stadig udvikling. Nye muligheder og dermed også nye problemstillinger melder sig. Enhedslisten er som bekendt ikke en del af det politiske medieforlig eller aftalen om total liberalisering af tele området. Det er ikke ensbetydende med at vi ikke følger udviklingen og med hele vore kritiske indstilling er parat til at påvirke udviklingen. Seneste er det den såkaldte “Pay Pr. View” Tv form ,der har skabt debat. På dansk taler vi om et lukket TV kredsløb, som man kun kan se ved at betale sig ind pr. kig. Det er en ny teknologisk mulighed som findes og forbrugeren kan alt efter økonmisk formåen benytte sig heraf. Denne form for “medie privatisering” må ikke forringe de licens og offentligt finansierede kanalers vilkår. Vi mener derfor, at der er behov for nogle klare retningslinjer for benyttelsen af denne Tv form. Det er helt afgørende at vores nationale tv kanaler, der kan ses af alle og finaceret gennem licens og offentlig støtte, er og forbliver de stærkeste. Dette må sikres gennem massiv støtte og etablering af optimale muligheder for disse kanaler.

Enhedslisten frygter simpelthen at disse kanaler ellers vil bliver løbet over ende af den meget store kapital koncentration der findes inden for det private mediemarkede.
Der er brug for at det offentlige TV marked kan give det private kommercielle marked fuldt modspil . Vi vil derfor gerne forhindre at betalingskanalerne og de kommercielle stationer ikke bruges til at presse priserne op på forskellige arrangementer og programmer , således at det i sidste ende kun er stor privat kapital der har mulighed for at deltage i den skærpede medie konkurrence. Dette indebære at Public-service aldrig må preses over i betalings TV eller alene underlægges kommercielle interesser. Det vil sige at nationale begivenheder, alment oplysende udsendelser, et såvidt mulig objektivt og alsidigt dækkende nyhedsstof, og særligt smalle programmer der giver nye og uprøvede talenter mulighed ikke alene skal underkastets privatkapital og seertals tyranni. Programproduktioner der er offentligt støttet engang, skal derfor ikke kunne formidles gennem betalings tv, der må der tages præventiv foranstaltning i brug ,som klart signalere at der ikke er nogen økonomisk fordel i at søge højestbydende kommercielle foretagende i den skærpede konkurrence. Konkret kan man forestille sig at den offentlige støtte der ydes gennem kulturstøtte eller tipsmidler må forpligtiges til at bruge de kanaler der tilgængelig for alle.
Man kunne også pålægge betalingskanalerne en afgift pr. udsendelse som så skulle tilbageføres til dansk kultur eller idrættens første led i kredsløbet ungdom og brede. Ideen er simpelthen at sikre at, hvad der er betalt for engang, skal man ikke betale for igen. Enhedslisten har nu rejst en forspørgelsesdebat om hvilke initiativer regeringen agter at tage i forbindelse med de såkaldte “Pay pr. wiev “ kanaler. Denne del af medieudvikling er endnu et eksempel på at politikerne bag medieforliget ikke har gjort sig klart hvordan og om man overhovedet er klar til at møde den ekstremt kommercielle medieudvikling. De har valgt at sætte sig på mellem to stole, den kommercielle og ikke kommercielle. Nu sætter man så sin lid til EU. Det vil også i denne sag vil være at lade ræven vogte gæs, alene af den grund at man åbner for og akceptere at EU bliver overdommer og regulator af kulturområdet, hvilket vil være skæbnesvanger.

Fredag, 7. februar 1997 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]