Gå til hovedindhold

Kalender

november

16. nov

Arbejdsløshedspolitisk Netværk holder sit halvårlige seminar for medlemmer af netværket (arbejdsløse, ansatte i jobcentre og a-kasser), politisk valgte i...

Sted: 3F Vestfyn, Langelandsvej 3 i Middelfart.
17. nov

Vi genstarter udvalget. Antageligt i Middelfart. Flere oplysninger følger

Sted:
23. nov

Ekstraordinært boligseminar - afholdes i Albertslund lørdag den 23. november 2019
Formålet med seminaret er at sætte gang i arbejde med det...

Sted: Albertslund rådhus, Nordmarks Allé, Albertslund.

december

7. dec

 

Møde i hovedbestyrelsen

 

Sted: København
15. dec

Tema: Reelle klimaregnskaber, herunder forbrugsbaseret regnskab og forslag om klimatold.

Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24, stuen, 1455 København K

januar

11. jan

Der er rejserefusion for Ø-medlemmer og deltagerbetaling: 75 kr. for frokost m.m. efter gældende regler. Betaling sker ved tilmeldingen.

Tilmelding...

Sted: Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart.
18. jan

Den Grønne Fremtidsfabrik er et netværkstræf for klimatosser, hvor venstreorienterede aktivister fra klima- og miljøbevægelser i hele landet mødes, bliver klogere og netværker med hinanden både indenfor og på tværs af de grønne bevægelser. Arrangementet er åbent for alle medlemmer og sympatisører af Enhedslisten.

Sted: Midt i landet (fastlægges senere)

februar

1. feb til 2. feb

Se nærmere på:
lokalpolitik.enhedslisten.dk

 

Sted:
8. feb til 9. feb

 

Her skal hovedbestyrelsen diskutere hovedforslag til årsmødet, bl.a. om delprogrammer og økonomi

Sted:

marts

21. mar

Det næste boligpolitiske seminar i Enhedslisten afholdes lørdag den 21. marts 2020. Der kommer en dagsorden ud senere. Den bedste måde at få besked er ved...

Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24, København K

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]