Gå til hovedindhold

Sundhedspolitisk udvalg inviterer til temamøde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
søndag 2 september på Christiansborg kl. 10.30-16.30

I de senere år har sundhedspolitikken fokuseret på at udbygge den højt specialiserede del af sundhedsvæsenet med bygning af supersygehuse. Medicinske fremskridt har uden tvivl bidraget til at forbedre overlevelsen af flere livstruende sygdomme. Men det indebærer samtidig, at flere mennesker lever mange år med sygdom, evt. flere sygdomme (multisygdom)- især ældre. Denne gruppe har ikke den samme gavn af behandling på supersygehuse, men bør i stedet behandles i det nære sundhedsvæsen, f.eks. i sundhedshuse. Hvilke opgaver kan med fordel varetages her, og hvordan kan det foregå? Hvordan tilrettelægges genoptræning, rehabilitering og forebyggelse af tilbagefald så kvaliteten sikres? Hvordan kan det tværfaglige samarbejde sikres?
På første del af mødet vil forskellige faglige oplæg blive præsenteret, som belyser problemstillingen ud fra forskellige perspektiver. Desuden vil vi høre om konkrete erfaringer fra sundhedshuse. Formålet er at få et bredt funderet fagligt grundlag for en diskussion om den fremtidige vision for den nære sundhedstjeneste.
Af oplægsholdere har vi foreløbig tilsagn fra Stine Brix og Emma Fleming, sygeplejerske og sundhed- og omsorgschef i Århus kommune, Kirstine Markvorsen, Anders Beich, Dansk Selskab for Almen Medicin. Vi satser på også at få oplægsholdere om konkrete erfaringer med sundhedshuse.
Anden del af mødet vil handle om diskussion af hvad der forgår i regioner og kommuner (orientering fra de folkevalgte), kommentarer til den sundhedspolitiske del af 100 dages planen fra deltagerne, valg af KOO gruppe samt ønsker om fremtidige aktiviteter i udvalget.
Margit Velsing Groth, kontaktperson
Tilmelding til mødet til Margit : [email protected]

Tidspunkt for begivenhed

Søndag, 2. september 2018 - 10:30 til 16:30

Sted

Christiansborg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]