Gå til hovedindhold

Der er repræsentantskabsmøde i Enhedslisten Midtjylland d. 10. juni kl. 10.30 i Lunden, Vestergade 74 i Silkeborg.
Mødet er en delegeretforsamling, og hver afdeling har 1 delegeret + 1 pr. påbegyndt 50 medlemmer. Dvs. at en afdeling med 10 medlemmer har 2 delegerede, en afdeling med 51 medlemmer har 3 delegerede osv.
Alle medlemmer er naturligvis velkommen og har taleret men ikke stemmeret.
De delegerede meldes til [email protected] inden 1. maj, så de delegerede kan få papirerne til mødet tilsendt direkte. Der er bespisning til repræsentantskabsmødet, og hver afdeling vil efter mødet blive opkrævet 50 kr. pr. deltager til dette formål.

Deadlines:
Indkomne forslag og ændringsforslag til vedtægter skal indsendes senest d. 20. maj til [email protected]

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Diskussion om den politiske situation. Indledning ved Søren Egge Rasmussen
Regionsbestyrelsens beretning
Regionsmedlemmers beretning
Arbejdsplan
Vedtægter
Indkomne forslag – herunder fastsættelse af bestyrelsens størrelse
Kassererens beretning/regnskab for regnskabsåret 1.4 – 31.3
Beslutning om fagpolitiske baggrundsgrupper
Valg af bestyrelse
Valg af revisor

Tidspunkt for begivenhed

Søndag, 10. juni 2018 (Hele dagen)

Sted

Lunden, Vestergade 74 i Silkeborg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]