Gå til hovedindhold

Mødet vil handle om Regeringens sundhedsreform: hvad er skidt og hvad er godt? Hvilke konkrete bud kan Enhedslisten have på en sundhedsreform?

Oplægsholdere bl.a. Peder Hvelplund, Niels-Erik Aaes, Mogens Elmer samt repræsentant for kommuner og regioner.

Valgkampen står for døren. Sundhedspolitik kan blive et stort tema i valgkampen. Derfor er det vigtigt at vi i Enhedslisten står godt rustet til diskussionen i valgkampen.

Regeringen er kommet med et udspil. Socialdemokratiet er kommet med et udspil. Enhedslisten kommer med et udspil i uge 8 eller 9. Forskellige oplægsholdere på mødet vil bidrage til at gøre os klogere på disse udspil. Kom og vær med til at diskutere dem og hjælpe os med at kvalificere vores argumenter i sundhedsdebatten.

Dine erfaringer er vigtige. Lad os få så mange input til valgkampen som muligt.

Vi håber at se dig i Odense d. 9 marts.

Dagsorden:

10.30-10.40: Velkomst v. Margit Velsing Groth, kontaktperson, Sundhedspolitisk udvalg

10.40- 11.00: Mogens Elmer, tidl. praktiserende læge, Sundhedspolitisk udvalg:
Regeringens sundhedsreform og Enhedslistens bud - belyst fra en lægefaglig synsvinkel

11.00- 11.20: Niels-Erik Aaes, koordinationsgruppen Sundhedspolitisk udvalg:
Er der noget, vi kan bruge offensivt fra regeringens udspil?

11.20-11.40: Peder Hvelplund, Enhedslistens sundhedsordfører i Folketinget:
Planlagte sundhedspolitiske udspil fra partiet og referat fra seminaret med kommunal og regionalvalgte d. 2-3 februar.

11.40-12.15: Diskussion af de foregående oplæg

12.15-13.00: Frokost

13.00- 13.20: Kommentarer til reformen og EL’s politik set fra kommunernes perspektiv. Lene Fruelund, byrådsmedlem i Silkeborg kommune, medlem af sundheds- og ældreudvalget i Silkeborg, tidl. medlem af regionsrådet i Region Midt.

13.20- 13.40: Kommentar til reformen og El’s politik set fra regionernes perspektiv Marianne Frederik, medlem af regionsrådet, Region Hovedstaden.

13.40-14.00: Afsluttende diskussion

14.00-15.00: Den kommende valgkamp: hvordan kan vi forbedre samarbejdet imellem de folkevalgte (FT, regioner, kommuner) og udvalget? Herunder den nye hjemmeside for udvalget

14.45: The og kaffe

15-16: Evt. Relevante emner, som deltagerne ønsker at tage op.
Et muligt emne er, udvalgsmedlemmernes ønsker for udvalgets arbejde fremover – hvilke temaer skal tages op? Tema for næste møde?

Se også udvalgets hjemmeside: Sundhedspolitisk-udvalg.enhedslisten.dk

Tilmelding senest 1/3 til Margit Velsing Groth  ([email protected]), kontaktperson

Tidspunkt for begivenhed

Lørdag, 9. marts 2019 - 10:30 til 16:00

Sted

Absalonsgade 26, Odense

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]