Gå til hovedindhold

Begivenhed

Kulturudvalgsmøde

Alle medlemmer af enhedslisten er velkomne

Indkaldelse til møde i Enhedslistens Kulturudvalg 2018-04-18 kl 18:00
Studiestræde 24, 1. sal, Kbh K.
Kontakt: Bo Basbøll mobil 40177177, email [email protected]
Der ydes rejserefusion.

Hvem kommer? Mail gerne [email protected]
Også med forslag til andre punkter til dagsordenen.

Tilmeldt: Bo, Keld, Steen,
Afbud:

1 Valg af dirigent og referent
2 Godkendelse af referat fra sidste møde. bilag
3 Siden sidst.
Gennemgang af referatet fra sidst. bilag
Udestående: Keld skal spørge til Århus kulturhovedstad økonomi?
Udestående: Artikel til r+g om KU.
4 Revision af vores politik-folder. bilag
Skriftlige bidrag behandles.
Bo genudsender tekst om Sørens FT beslutningsforslag til pjecen.
Øivind er kommet med forslag
Lene har indsendt forslag.
Søren har lavet oplæg om mediepolitik, som kan støvsuges for forslag.
Filmordning Janne?
5 Opdatering af arbejdsprogram
Bo og Keld kommer med opdateret plan.
6 Drengeomskæring v/ Øivind
7 Medieforlig
8 Forslag til folketinget
8.1 Museumsforslag - en gratis besøgsdag om ugen. Keld og gerne
Christian, Møde på borgen med Chr. Juhl: Keld, Tue og Jørgen
Vi skal have aftalt møde med Christian om eftermiddagen på Borgen.
8.2 Forslag om filmordning. Janne
Vi kunne også tage kontakt med forskellige aktører på filmområdet.
8.3 Andre forslag fra Søren Søndergaard
Søren har nogen forslag på vej til FT samling 18-19, som også vil blive
behandlet i KU..
9 næste møde
Hvad med mediekonference?
10 evt.

Tidspunkt for begivenhed

Onsdag, 18. april 2018 - 18:00 til 21:00

Sted

Studiestræde 24, 1. sal, Kbh K

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]