Gå til hovedindhold

Vi skal til at udarbejde vores globaliserings delprogram, som skal vedtages på årsmødet 2019.

Første skridt på vejen bliver et læringsseminar d. 11. marts 2018 med oplæg af relevante forskere og videnspersoner, så vi kan komme inspireret og klogt fra start. Mød bl.a.: Tim Whyte, generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke, Rune Møller Stahl, Ph.d. fra Institut for statskundskab, Københavns Universitet, Kenneth Haar, Corporate Europe Observartory, Rikke Fog-Møller, Helle Nielsen og Jakob Nerup fra HK, Nikolaj Villumsen og Pernille Skipper.

Titel: Globaliseringsseminar – kick off seminar på vej mod Enhedslistens Globaliserings-delprogram i 2019
Tid: søndag d. 11. marts 2018 kl. 11.30- 16.30
Sted: Globalhagen (Mellemfolkeligt Samvirke), Fælledvej 12, 2200 København N
Tilmelding: org.enhedslisten.dk/kurser

Der ydes rejserefusion efter Enhedslistens regler.

Program:
Kl. 11.30 Frokost
Kl. 12-12.15 Velkomst
Kl. 12.15- 12.30 Oplæg om processen frem til årsmødet 2019 ved arbejdsgruppen
Kl. 12.30-13.00 Oplæg global økonomi
Kl. 13-14.15 Korte oplæg om teknologisk forandring og arbejdsmarked, udvikling og international solidaritet, Internationale organisationer og deres roller vs. finansmarked og grøn globalisering, krig, fred og imperialisme.
Kl. 14.00 – 14.15 Pause
Kl. 14.15-14.30 Pep talk
Kl. 14.30-15.30 Gruppearbejde styret af spørgsmål, fx hvordan definerer vi globalisering? Hvad tager vi med videre?
15.30-16.00 Opsamling på gruppearbejde i plenum
16.00-16.30 Afsluttende oplæg

Tidspunkt for begivenhed

Søndag, 11. marts 2018 - 11:00 til 17:00

Sted

Globalhagen House på Fælledvej 12, 2200 København N

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]