Gå til hovedindhold

Opbygning af faglige netværk er vigtig for at vi som parti får bedre indflydelse i alle brancher og at vi får styrket venstrefløjen. En stærk faglig venstrefløj, der kan være med til at genskabe fagbevægelsen som kamporganisation er forudsætningen for at vi får skabt et politisk nybrud og også får styrket venstrefløjen i folketinget.

Hvad gør vi for at mobilisere til aktivitet? Hvordan sætter vi dagsordenen omkring organisering, demokrati og god etik i fagbevægelsen? Hvordan sætter vi fokus på grøn omstilling, velfærd og omsorg? Hvordan griber vi arbejdstidsspørgsmålet og arbejdsmarkedspolitikken an?

Vores fokus er at debattere overordnede emner i plenum, og at vi får debatter i de enkelte faglige netværk om netværkenes udvikling. Netværk der fungerer godt, giver hjælp til opstart og udvikling.

Dagsorden:
10.00 - 10.15 Velkomst og dagens program
Valg af ordstyrere og referent
10.15 - 12.30 Hvordan for vi engageret flere i partiet og i arbejdet i de faglige netværk
Ved Finn Sørensen MF og Stive McFarland Enhedslistens Organiseringsteam
Oplæg og workshop om værktøj til at inddrage og engagerer.
Hvordan bygger vi de faglige netværk op og får flere med arbejdet.
12.45 - 13.30 Frokost
13.30 - 15.45 Nye mål for vores indsats i fagbevægelsen
Hvordan revolutionerer vi fagbevægelsen og opnår styrkelse af venstrefløjen?
Hvilke temaer skal vi fremme og hvordan?
Hvordan bliver Målene i Mål og Handlingsplanen til virkelighed?
Oplæg til debat ved:
Amalie Bonde, Jakob Rugård, Anders Olesen:
Der indlægges en pause kl. 14.45 - 15.00.
15.45 - 16.15 Forårets øvrige opgaver, herunder:
OK 18
Velfærdskampen.

Mødeformen vil være korte oplæg i plenum korte indlæg og summen ved borde og tilbagemelding
til plenum, mundtligt og i stikordsform på power point sådan at vi kan samle de gode ideer op til
det videre arbejde.


PRIS: 50 kr. som du selv betaler. Deltagergebyret dækker maden og kaffe/te.
KONTAKT: Anders Olesen [email protected]
TILMELDING: org.enhedslisten.dk/kurser

Tidspunkt for begivenhed

Søndag, 4. marts 2018 (Hele dagen)

Sted

København

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]