Gå til hovedindhold

Corona- situationen skaber usikkerhed. Men vi forventer, at mødet afholdes som et "hybridmøde" - altså såvel i Middelfart som derfra via zoom. Hvor mange der kan deltage i Middelfart er usikkert. Derfor er det pt. ikke muligt at tilmelde sig mødet via mit.enhedslisten.
Ønsker man en personlig henvendelse, når mødets form er klarlagt, så giv besked til: [email protected]

Program:
Ordstyrer: Margit Kjeldgaard
11.00-11.15. Velkomst: Anders Hadberg
11.15-11.30. En kort introduktion til forskellige opfattelser af underskud på statsbudgettet: Hvor dybe lommer har staten? v. Jesper Jespersen, professor emeritus RUC
Skriftligt oplæg: "I Koronaens skygge er det ’økonomiske råderum’ blevet forøget!"
http://kritiskdebat.dk/wp-content/uploads/2020/08/KD-15.-aug.-2020-PDF.pdf
11.30-11.35. Forståelsesspørgsmål
11.35-12.00. Økonomiske modellers rolle i den økonomiske politik og coronakrisens økonomiske og politiske konsekvenser set i lyset af en postkeynesiansk model for dansk økonomi. v. Mikael Randrup Byalsen, lektor AAU
12.00-12.30. Forståelsesspørgsmål og diskussion med de to oplægsholdere
12.30-13.00. Frokost
13.00- 13.15. En kort introduktion til udgivelsen: "Skattens skarpe klo". v. Per Bregengaard, Enhedslistens Politiske Økonomiske Udvalg
13.15-13.40. Gode råd til en skattepolitik set i lyset af corona- og klimakriserne og en truende finanskrise. v. Jesper Jespersen, professor emeritus RUC
13.40-45. Forståelsesspørgsmål.
13.45-14.15. Gruppediskussioner: Hvad kendetegner de gode skatter, som Enhedslisten skal kæmpe for? Hvilke dilemmaer rummer de? Hvordan løser vi dilemmaerne? Hvad kendetegner dårlige skatter?
14.15-14.30. Opsamling på gruppediskussionerne
14.30-14.45. Kaffe og sødt
14.45-15.15. Bevæger den socialdemokratiske regerings politik sig i den rigtige retning? - Regeringen og Enhedslistens demokratiske, røde og grønne omstillingspolitik. En status efter finansloven og efterårets aftaler (eller mangel på samme) på klimaområdet. v. Rune Lund, Enhedslistens finansordfører.
15.15-15.45. Diskussion af Rune Lunds status og vurderinger.
15.45-16.00. Evaluering og afslutning.

Tidspunkt for begivenhed

Lørdag, 9. januar 2021 - 11:00 til 16:00

Sted

Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]