Gå til hovedindhold

Der indkaldes hermed til Boligpolitisk seminar i Enhedslisten lørdag den 15. september 2018 klokken 11.00 til 17.30. Send gerne denne indkaldelse videre til andre medlemmer der måtte være boligpolitisk interesseret.

Seminaret afholdes i Aarhus denne gang - Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand

BEMÆRK: Ændret mødested og at seminaret varer til 17.30 (ikke 17.00).

Vi arbejder på at skabe mulighed for (billig) fælles transport i bil fra Sjælland via Molslinien. Passagerer opsamles på en passende s-togs station (på linien mellem Valby og Høje Taastrup

Tog fra København til Aarhus og retur:
Lyntog fra København H klokken 7.22 er i på Aarhus H klokken 10.43
Lyntog retur afgår fra Aarhus H klokken 18.14 og ankommer til København H 21.17

Dagsorden:
11.00- 11.10: Indledning og velkomst ved Bjarne Overmark, Enhedslisten Randers og medlem af kommunalbestyrelsen for Beboerlisten i Randers

Hovedpunkt om regeringens udspil med titlen "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030" – Peter Ussing er ordstyrer under dette punkt
11.10-11.25: Søren Egge Rasmussen – nyt fra Christiansborg
Boligpolitisk nyt – hvad sker der på Christiansborg?

11.30-12.00: Søren Egge Rasmussen – "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030"
Søren fortæller hvad status på dette udspil er – og om sine besøg i en række af de berørte boligområder. Der er IKKE vedtaget på noget i Folketinget endnu.

12.00 - 12.05: Hurtig pause med mulighed for at fylde kaffekopperne og at komme på toilettet

12.05 - 12.20: Keld Hvalsø, Medlem af i byrådet i Aarhus for Enhedslisten – orientering om udmøntningen af regeringens udspil og status nu

12.20 - 12.35: Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening, tidligere MF og boligordfører – orientering om udmøntningen af regeringens udspil og status nu

12.35- 13.00: Plenumdebat – hvad vil vi og skal/kan vi danne en koordineringsgruppe

13.00- 13.30: Frokost, der bestilt bord i nærheden – debatten forsætter under frokosten

13.30- 14.00: Plenumdebat – fortsat debat og afrunding

Hovedpunkt om situationen i lejerbevægelsen på grundlag af det udspil til ny organisation som LLO’s formandskab har lagt på bordet – Bjarne Overmark er ordstyrer under dette punkt. Punktet er sat ind med kort varsel – derfor er der begrænset tid
14.00- 14.15: Lars Dohn, næstformand i LLO og tidligere MF og boligordfører orienterer om situationen og kommer med en anbefaling af hvordan vi kommer videre

14.15 – 14.35: Kort Plenumdebat – punktet kan eventuelt tages op på et kommende boligpolitisk seminar

14.35-14.45 Kort pause

Hovedpunkt om temaet ”Hvem ejer retten til den samfundsskabte by?” – John Andersen er ordstyrer under dette punkt
14.45 -17.10: Peter Schultz Jørgensen, byplanlægger og forfatter, kommer og giver os inspiration til vi kan stille krav en bedre planlægning af by- og land
I en by som København er der sket mange gode ting siden 1990'erne. Men under successen er
der kraftige understrømme der ændrer byen sociale karakter. De samme kræfter virker i hele landet.
Om byen som spekulationsobjekt, jordpolitik, boligkrisen, økokrisen og det begrænsede demokrati. Hvad gør vi ved det og hvad gør andre - New York og Barcelona?
Elementer til en langsigtet strategi.

Hovedpunkt – afrunding af seminaret
17.10 – 17.20 Peter Ussing, BPU, præsentation af ny forslag til kommissorie for BPU (udsendes til deltagerne inden mødet), debat og vedtagelse
Kommissoriet er nu alene en beskrivelse af de opgaver der ligger foran os. Jeres bemærkninger bedes gerne sendt til mig inden seminaret så de kan behandles/indarbejdes, tak.

17.20 – 17.25 Valg af kontaktperson og sekretariat for BPU.
Peter Ussing er villig til at lade sig genvælge. Flere medlemmer af sekretariatet er velkomne, vi kan godt bruge nogle flere baggrund i den almene boligsektor.

17.25 – 17.30 Hvilke emner skal vi tage op på de kommende boligseminarer, forslag til andre aktiviteter - input ønskes, farvel.

Tilmelding til seminaret kan ske til [email protected], telefon 2923 6659.

Praktiske oplysninger udsendes til de tilmeldte snarest muligt – i denne uge.

Tidspunkt for begivenhed

Lørdag, 15. september 2018 (Hele dagen)

Sted

Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]