Gå til hovedindhold

Jagten på de syge fortsætter

Sidste sommer var det førtidspensionisterne, der blev jaget. Nu er turen kommet til fleksjobberne. En rapport fra Ankestyrelsen konkluderer, at 40 % ikke arbejdsprøves og forhåndsundersøges godt nok inden de visiteres til fleksjob.

- Ankestyrelsen sætter kun kikkerten for det ene øje, mens det andet holdes tæt sammenknebent, siger Line Barfod, socialpolitisk ordfører for Enhedslisten. Jeg kan ligefrem høre for mig, hvordan beskæftigelsesministeren vil fortælle om den enorme reserve af raske og rørige mennesker, som vi kan tilføre arbejdsmarkedet.

- Men det man kan se med det andet øje er, hvordan masser af syge mennesker presses gennem arbejdsprøvninger, aktiveringer, lægeundersøgelse efter lægeundersøgelse for til sidst at blive nægtet pension eller fleksjob. Mange mister også dagpengeretten uden at være raske nok til at komme i arbejde. Masser af mennesker oplever, at speciallægers og private lægers erklæringer bliver underkendt af lægekonsulenter. Ankestyrelsen ved det, fordi beskæftigelsesankenævnene jævnlig må ændre kommunernes beslutninger til fordel for borgerne.

- Det, der virkelig er brug for, er at kommunerne får ressourcer til at levere den grundige og nødvendige sagsbehandling, der tager individuelle hensyn til den enkelte borger. Hvor det helbredsmæssige blot er en af flere forskellige faktorer i en helhedsvurdering. Vi ved fra undersøgelser, at socialrådgivere i beskæftigelsesindsatsen blot bruger en femtedel af arbejdstiden på borgerkontakt på grund af rapporterings- og dokumentationstyranni.

- Endelig bør man selvfølgelig finde ud af, hvorfor antallet førtidspensionister og fleksjobbere med psykiske lidelser er eksploderet og hvordan man skaffer et mere rummeligt arbejdsmarked. Der er slet ingen tvivl om, at den altovervejende del af de, der ender i fleksjob eller på førtidspension langt hellere ville bestride et ordinært job, hvis de fik det tilbudt og troede på, at de kunne bestride det.

Onsdag, 10. december 2008 - 15:18

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]