Gå til hovedindhold

Ja til ytringsfrihed og tolerance - Nej til dansk racisme og politisk islamisme

1) Den nuværende krise blev udløst da Jyllands-Posten offentliggjorde en række tegninger af Muhammed med det erklærede formål at forhåne muslimer. Reaktionen udeblev ikke og Jyllands-Posten kom et skridt nærmere sit ønske om et civilisationernes sammenstød - et sammenstød, som Jyllands-Posten i årevis har arbejdet for ved igen og igen at lægge spalter til fremmedhadske og ofte direkte racistiske angreb på indvandrere og flygtninge i Danmark og på muslimer over hele kloden.

2) Krisen kunne imidlertid allerede være stoppet i opløbet hvis statsministeren og regeringen - uden at anfægte Jyllands-Postens ubetingede ytringsfrihed under ansvar overfor domstolene - klart og utvetydigt have taget afstand fra det erklærede formål med tegningerne. Det skete ikke. I stedet valgte Statsministeren at appellere til fremmedfjendske strømninger i den danske befolkning ved udelukkende at forsvare Jyllands-Postens ytringsfrihed uden overhovedet at forholde sig til indholdet. Som et led i denne leflen for fremmedfjendtlige holdninger afviste Statsministeren arrogant at mødes med ambassadører fra en række islamiske lande. En afvisning, som er helt uhørt når der foreligger en anmodning om at møde fra andre landes ambassadører.

3) Regeringens position med ikke at ville gribe ind overfor Jyllands-Posten var fuldstændig korrekt, men kombineret med regeringens manglende vilje til at lægge luft til Jyllands-Postens fremmedfjendske projekt betød det, at sagen nu rullede videre. Samtidig med at de afviste ambassadører bragte sagen tilbage til deres regeringer forsøgte forskellige grupper af herboende muslimer at appellere om hjælp i islamiske lande, bl.a. med det formål at komme til at fremstå som Islams sande repræsentanter i Danmark. Som resultat begyndte herskende grupperinger i islamiske lande at se en mulighed for at bruge karikatur-sagen til deres egne formål, hvad enten det var at fremstå som sande forsvarere af Islam eller at aflede massernes vrede mod deres korrupte styrer. Sagen blev nu for alvor taget ud på gaden.

4) Masserne i den islamiske verden - og især i dens arabiske del - har nok at være utilfreds med. Ikke alene er de velsignet med diktatoriske og bundkorrupte herskere (som for en stor dels vedkommende er installeret og støttet af vesten), men oplever også gang på gang, hvordan deres nationale interesse trædes under fode af imperialismen, f.eks. med den fortsatte besættelse af Palæstina og Irak. Når folk fra disse lande søger til vesten på flugt fra undertrykkelse eller for at søge et bedre liv bliver de mødt med skærpede indvandrerlove og diskrimination både socialt og kulturelt. På den baggrund kan det ikke undre, at sagen med Jyllands-Postens tegninger (forstærket af rygter om afbrænding af koraner og moskeer i Danmark) blev den gnist, som antændte større grupper af mudslimer til at udtrykke deres frustration og vrede. Selvom vreden var rettet mod Danmark, så var der i højere grad tale om Danmark som et symbol for hele den fjendtlige vestlige verden. Dermed handler sagen ikke længere om nogle tegninger i en århusiansk avis, men om den ydmygelse, som indbyggerne i den islamiske verden generelt er udsat for.

5) Da protesterne blev taget ud på gaderne i form af vareboykot og demonstrationer, som truede danske erhvervs-interesser vendte regeringen på en tallerken og begyndte at lægge afstand til Jyllands-Postens tegninger. Det mest ynkelige udtryk for denne kovending var Statsministerens interview til Al Arabiyas (som blev optaget onsdag den 1. februar), hvor Statministeren ikke alene kastede sig på knæ for det saudiske diktatur (vi har en lang tradition for meget gode og venskabelige forbindelser mellem Saudi-Ararbien og Danmark), men også forklarede forskellige holdninger til ytringsfrihed som et spørgsmål om tradition og kulturelle forskelle. Vores ellers meget aktivistiske Statsminister følte tilsyneladende ikke noget behov for at bruge denne enestående mulighed for at tale til de arabiske masser til at komme med bare et eneste enkelt lille kritisk ord om de udemokratiske arabiske regimer, som i årevis har trådt deres folk og ytringsfriheden brutalt under fode.

6) Enhedslisten er af den opfattelse, at Danmark skal komme den arabiske verden i møde. Men det dårligste sted at gøre det er på spørgsmålet om ytringsfrihed. Hverken regeringen eller den danske befolkning skal sige undskyld for, hvad Jyllands-Posten har valgt at trykke under ansvar overfor landets lovgivning. Det kan – og bør – kun Jyllands-Posten. Fogh skal derimod sige undskyld for at have lavet spin på Muhammed-sagen og dermed kastet benzin på bålet, hvorved Muhammed-sagen kom ud af kontrol. Vi ved præcis, at indskrænkninger af ytringsfriheden for én avis i dag, i morgen vil blive brugt som argument for at indskrænke ytringsfrihen for andre. F.eks. ROJ-TV, som i øjeblikket sender fra Danmark på kurdisk, men som Tyrkiet og USA kræver lukket. Til gengæld er der en lang række andre områder, hvor Danmark øjeblikkeligt burde komme den arabiske verden i møde, f.eks ved at øge støtten til det palæstinensiske folks ret til et hjemland, ved at trække de danske tropper ud af Irak og ved at stoppe enhver støtte til de diktatoriske regimer i den arabiske verden. Enhedslisten finder, at boykott af danske varer er en fredelig og acceptabel udtryksform, og Enhedslisten forstår de følelser, der ligger bag boykotten af danske varer p.g.a. Muhammed-tegningerne. Enhedslisten vil dog ikke opfordre til boykott, da en boykott af Danmark p.g.a. Muhammed-tegningerne styrker de reaktionære politiske kræfter. En vare-boykott rettet mod Danmark p.g.a. den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan ville Enhedslisten støtte helhjertet.

7) Også i Danmark skal majoritetssamfundet komme minoriteten af muslimer i møde. Kulturmødet kræver en respektfuld dialog med det store flertal af muslimer i Danmark, hvad enten det er buschaufføren, rengøringsassistenten eller den arbejdsløse ingeniør. Hvis denne dialog skal føre til noget, må den foregå på et ligeværdigt grundlag. Derfor må alle de diskriminerende love, som er blevet indført i Danmark i de senere år (som f.eks. starthjælpen og 24 års-reglen) ophæves og der må ske en reel ligestilling af alle borgere i Danmark. Den respektfulde dialog sikres ikke ved at give køb på de demokratiske rettigheder, men ved at udvikle demokratiet.

8) En sådan politik - nationalt og internationalt - vil Fogh-regeringen aldrig gennemføre af sig selv. Dertil er den alt for bundet til den amerikanske imperialisme på internationalt plan og til Dansk Folkeparti og andre fremmedhadere på nationalt plan. Heller ikke den nye leder af Socialdemokraterne står for en sådan politik, men har i stedet valgt at underordne sig Fogh-regeringens politik. Hvis katastrofen skal undgås - i form af civilisationers sammenstød og terrorisme - må presset for forandring komme fra neden. Og det haster. Sålænge scenen overlades til Pia Kjærsgaard og Dansk Front på den ene side og til Hizbut Tahrir og andre politiske islamister på den anden side vil modsætningerne blive optrappet. De er i virkeligheden to sider af den samme mønt, som gensidigt styrker hinanden. Derfor må det store tavse flertal, som afviser ekstremisterne på begge sider, sætte sig i bevægelse.

9. Enhedslisten appellerer derfor til alle anstændige kræfter om at gå sammen om at arrangere brede folkelige og fredelige manifestationer overalt i Danmark i løbet af de næste par uger - foreksempel demonstrationen lørdag den 25. februar - som et konkret modspil til dansk racisme og politisk islamisme og som en støtte til ytringsfrihed og tolerance.

Enhedslistens Hovedbestyrelse, 12. februar 2006

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Støt de fængslede arbejderledere i Iran
29. nov – Fagligt Landsudvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]